Prawo stanowione przez Izbę

2017-08-01 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 677/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Oleszczuk-Kupracz)
Zarządzenie nr 678/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Pic)

2017-08-01 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5204/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Michał Flis)
Uchwała nr 5205/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Emilia Zabłocka)
Uchwała nr 5206/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Michał Gałan)
Uchwała nr 5207/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Dominika Wietrzykowska)
Uchwała nr 5208/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Barbara Mosiewicz-Madejska)
Uchwała nr 5209/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Albert Chemperek)
Uchwała nr 5210/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Sara Miksza)
Uchwała nr 5211/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Wojciech Zygmunt)
Uchwała nr 5212/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Mateusz Baranowski)
Uchwała nr 5213/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Małgorzata Gromek)
Uchwała nr 5214/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Kamil Jędrej)
Uchwała nr 5215/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Karolina Łukaszkiewicz-Buczek)
Uchwała nr 5216/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Małgorzata Słobodzińska)
Uchwała nr 5218/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Katarzyna Żuk)
Uchwała nr 5219/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Mateusz Miętkiewicz)
Uchwała nr 5220/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Edyta Kamińska)
Uchwała nr 5221/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Małgorzata Drwal)
Uchwała nr 5223/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aliaksandr Lazitski)
Uchwała nr 5224/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Przemysław Sekuła)
Uchwała nr 5225/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marek Repelewski)
Uchwała nr 5226/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maciej Tomczykowski)
Uchwała nr 5227/2017/7/RL A 23 - duplikat pwz (NOWE) (Andrzej Mirosław)
Uchwała nr 5228/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5229/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Alicja Świtka)
Uchwała nr 5230/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Iwona Żychowska)
Uchwała nr 5233/2017/7/RL zgoda na udział w konsylium lekarskim art 9 ust1 pkt 2 (Kier.zakł.lecz) (Takhtaev Yuri)

2017-08-08 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 681/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Emilia Kulak-Janczy)

2017-08-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5232/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Biela)
Uchwała nr 5234/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Faustyna Surdacka)
Uchwała nr 5235/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Grzegorz Golan)
Uchwała nr 5236/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Aleksandra Kruk)
Uchwała nr 5237/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Karolina Kuśmierz)
Uchwała nr 5238/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Milena Maciejewska)
Uchwała nr 5239/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Sylwia Lis)
Uchwała nr 5240/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Katarzyna Winiarczyk)
Uchwała nr 5241/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Albert Antonowicz)
Uchwała nr 5242/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Anna Sokołowska)
Uchwała nr 5243/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Aleksandra Wawrynko)
Uchwała nr 5244/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Anna Moczulewska)
Uchwała nr 5245/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Magdalena Mikulska)
Uchwała nr 5246/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Diana Kowalska)
Uchwała nr 5247/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Karolina Kozar)
Uchwała nr 5248/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Wierzbicka)
Uchwała nr 5249/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Klajda-Ciężak)
Uchwała nr 5250/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Urszula Orzędała-Koszel)
Uchwała nr 5251/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Stepaniuk)
Uchwała nr 5252/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Magda Korpal)
Uchwała nr 5253/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Aleksandra Targońska)
Uchwała nr 5254/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Magdalena Stanicka)
Uchwała nr 5255/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Szymon Krzewski)
Uchwała nr 5256/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Przemysław Biela)
Uchwała nr 5257/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5258/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Tomasz Szymczyk)
Uchwała nr 5259/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Sylwia Gąsiewska)
Uchwała nr 5260/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Magdalena Szalewska)
Uchwała nr 5261/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Karolina Skubicha)
Uchwała nr 5262/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Joanna Wojdat)
Uchwała nr 5264/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Olga Lewkowicz)
Uchwała nr 5268/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Magdalena Wielgus)
Uchwała nr 5270/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Maciej Osiej)

2017-08-22 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 682/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Bożena Szepieniec)
Zarządzenie nr 683/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Adam Bartoszek)
Zarządzenie nr 684/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Mielcarek)
Zarządzenie nr 685/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Sylwia Molik)

2017-08-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5272/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Dorota Skrzypczak)
Uchwała nr 5273/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Malwina Rombel)
Uchwała nr 5274/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Magdalena Zdyb)
Uchwała nr 5275/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Igor Banaszek)
Uchwała nr 5276/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Magdalena Adamczyk)
Uchwała nr 5277/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Aleksandra Oleszkiewicz)
Uchwała nr 5278/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Krzysztof Grzechnik)
Uchwała nr 5279/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Artur Fałek)
Uchwała nr 5280/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Błażej Podgajny)
Uchwała nr 5281/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Angelika Dobrowolska)
Uchwała nr 5282/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Eliza Sternik)
Uchwała nr 5283/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mirosław Jakubczak)
Uchwała nr 5284/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sylwia Wojciechowska)
Uchwała nr 5285/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Berger)
Uchwała nr 5286/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Lucas Stember)
Uchwała nr 5287/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Roksana Kania)
Uchwała nr 5288/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Rafał Jamrogiewicz)
Uchwała nr 5289/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Monika Handerska)
Uchwała nr 5290/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Jagoda Kuźmicz)
Uchwała nr 5291/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Wanesa Duda)
Uchwała nr 5292/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Adam Bartoszek)
Uchwała nr 5293/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Katarzyna Sokal)
Uchwała nr 5294/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Anna Wasiłek)
Uchwała nr 5295/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Kamil Rogatko)
Uchwała nr 5296/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Marcin Wójcicki)
Uchwała nr 5297/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Agnieszka Wójtowicz)
Uchwała nr 5298/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Barbara Rusiecka)
Uchwała nr 5299/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Martyna Bolesta)
Uchwała nr 5300/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Kolasińska-Tyluś)
Uchwała nr 5301/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Marta Bolibok)
Uchwała nr 5302/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Ilayda Uyat)
Uchwała nr 5303/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Anita Rogal)
Uchwała nr 5304/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5305/2017/7/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Sofya Mironava)
Uchwała nr 5306/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Morawski)
Uchwała nr 5307/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Irena Solaniuk)
Uchwała nr 5310/2017/7/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (NOWE) (Sergey Antonov)
Uchwała nr 5311/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Mokrzycki)

2017-08-29 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 686/2017/7/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Chinyere Irobi)
Zarządzenie nr 687/2017/7/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Oritsemisan Ajemigbitse)

2017-08-29 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5312/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karol Kozłowski)
Uchwała nr 5338/2017/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Iwona Gawron)
Uchwała nr 5340/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Monika Muc)
Uchwała nr 5355/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5356/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Aleksandra Kozieł-Krysa)