Prawo stanowione przez Izbę

2017-09-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 688/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Sylwia Rój)
Zarządzenie nr 689/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Niedziela)
Zarządzenie nr 690/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Chodara)

2017-09-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5357/2017/7/RL A 23 - duplikat pwz (NOWE) (Anna Michalak)
Uchwała nr 5358/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Kuśmierska-Bucoń)
Uchwała nr 5359/2017/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Maria Stepaniuk)
Uchwała nr 5360/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Dominika Wójcik)
Uchwała nr 5361/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mikołaj Węgier)
Uchwała nr 5363/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Światosław Żurachowski)
Uchwała nr 5364/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2017-09-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 691/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Sokal)

2017-09-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5365/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Jarecki)
Uchwała nr 5366/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Kędzierski)
Uchwała nr 5367/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Iwona Kędzierska)
Uchwała nr 5368/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Marta Szabat)
Uchwała nr 5369/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Maciej Samuś)
Uchwała nr 5370/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Jankiewicz)
Uchwała nr 5371/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Jakub Kuczyński)
Uchwała nr 5375/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agata Domańska-Niedziela)
Uchwała nr 5376/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5386/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Anna Mielcarek)
Uchwała nr 5394/2017/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Aleksandra Zawadzka)
Uchwała nr 5395/2017/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Ewelina Wieczerzak)

2017-09-19 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 692/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Stec)
Zarządzenie nr 693/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Żychowski)
Zarządzenie nr 694/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Irena Kraszczyńska-Grunwald)
Zarządzenie nr 695/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisław Suchorab)

2017-09-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5396/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jadwiga Kowalczyk)
Uchwała nr 5398/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Rak)
Uchwała nr 5399/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Justyna Wyroślak-Najs)
Uchwała nr 5400/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Feja)
Uchwała nr 5402/2017/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Jagoda Baka)
Uchwała nr 5407/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5408/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Irena Kraszczyńska-Grunwald)
Uchwała nr 5409/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Wilczopolska-Krzysztoń)
Uchwała nr 5414/2017/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Magdalena Chwedorowicz)
Uchwała nr 5415/2017/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Anna Dołomisiewicz)
Uchwała nr 5418/2017/7/RL zgoda na udział w konsylium lekarskim Prof.Guy Jonatan Ben Simon

2017-09-26 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 695/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Janusz Pomiankiewicz)
Zarządzenie nr 696/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Iwona Żychowska)

2017-09-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5427/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Agnieszka Kleinrok-Krupa)
Uchwała nr 5428/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Nikodem Wawrzycki)
Uchwała nr 5429/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Justyna Biegańska-Siczek)
Uchwała nr 5431/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Patrycja Berg)
Uchwała nr 5435/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Pawlik-Polańska)
Uchwała nr 5436/2017/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Katarzyna Dubaj)
Uchwała nr 5437/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Pękala)
Uchwała nr 5438/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2017-09-29 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 123/2017/7/R w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych zleconej przez konsultanta wojewódzkiego