Prawo stanowione przez Izbę

2018-01-09 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 733/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Lidia Tomasiewicz-Brzozowska)
Zarządzenie nr 734/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Ponikowska)
Zarządzenie nr 735/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Jedlińska)
Zarządzenie nr 736/2018/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Bogdańska)
Zarządzenie nr 737/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Krzysztof Wiertel)
Zarządzenie nr 738/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Daniel Piątek)
Zarządzenie nr 739/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Klaudia Tutka)
Zarządzenie nr 740/2018/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jan Stachowicz)

2018-01-09 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5908/2018/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Stanisław Martyn)
Uchwała nr 5909/2018/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Magdalena Martyn-Mróz)
Uchwała nr 5910/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Klaudia Marzysz)
Uchwała nr 5911/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jacek Dygut)
Uchwała nr 5912/2018/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Majewska)
Uchwała nr 5913/2018/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Beata Mucha)
Uchwała nr 5914/2018/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Agnieszka Kubicka)
Uchwała nr 5915/2018/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Marek Lisiecki)
Uchwała nr 5916/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Jahołkowska)
Uchwała nr 5917/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jakub Rubaj)
Uchwała nr 5918/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Koncewicz)
Uchwała nr 5919/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Halina Sadurska-Maruszak)
Uchwała nr 5920/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Dworzańska)
Uchwała nr 5921/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Raczkiewicz)
Uchwała nr 5922/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Paszkowska)
Uchwała nr 5923/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Danuta Rejzner)
Uchwała nr 5924/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Majewska)
Uchwała nr 5925/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jerzy Tomaka)
Uchwała nr 5926/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Adrian Andrzejczak)
Uchwała nr 5927/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Iwona Marczak)
Uchwała nr 5928/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Danuta Grudzień)
Uchwała nr 5929/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aneta Baryluk)
Uchwała nr 5930/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Tomaszek)
Uchwała nr 5931/2018/7/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Michał Puderecki)
Uchwała nr 5932/2018/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Magdalena Michalak)
Uchwała nr 5933/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paulina Wieczorek)
Uchwała nr 5934/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Michalak)
Uchwała nr 5935/2018/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Roman Borowski)
Uchwała nr 5936/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Ciołkowski)
Uchwała nr 5937/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Barbara Próchniak)
Uchwała nr 5938/2018/7/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Emilia Studnicka)
Uchwała nr 5939/2018/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5940/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Juszczak)
Uchwała nr 5948/2018/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jacek Chudziak)
Uchwała nr 5949/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Siwkiewicz)
Uchwała nr 5950/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dawid Pyzik)
Uchwała nr 5951/2018/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Król)

2018-01-10 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 133/2018/7/R w zakresie wprowadzenia nowego świadczenia socjalnego z tytułu urodzenia dziecka

2018-01-16 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 741/2018/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jan Borowicz)
Zarządzenie nr 742/2018/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Edward Woliński)
Zarządzenie nr 743/2018/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisław Gałecki)
Zarządzenie nr 744/2018/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Joanna Biegaj-Fic)

2018-01-16 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5952/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Sałacki)
Uchwała nr 5953/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jerzy Błaszczak)
Uchwała nr 5954/2018/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Kramarczuk)
Uchwała nr 5955/2018/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Alina Godzisz)
Uchwała nr 5956/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Falkiewicz)
Uchwała nr 5957/2018/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Karina Nowak)
Uchwała nr 5958/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Słoboda)
Uchwała nr 5959/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Król)
Uchwała nr 5960/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Milena Stachyra)
Uchwała nr 5961/2018/7/RL A 12 - W-6 (NOWE) (Cezary Mitrut)
Uchwała nr 5962/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Paluszkiewicz)
Uchwała nr 5964/2018/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Beata Szalak-Kwiatkowska)
Uchwała nr 5967/2018/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Tomasz Baj)
Uchwała nr 5969/2018/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Marika Chrissidou)
Uchwała nr 5979/2018/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5980/2018/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Stanisław Gałecki)

2018-01-23 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 745/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paweł Przeszło)
Zarządzenie nr 746/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Łukasz Bukrej)
Zarządzenie nr 747/2018/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Boras-Adamska)
Zarządzenie nr 748/2018/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Halina Najmoła)

2018-01-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5981/2018/7/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Joanna Kępowicz)
Uchwała nr 5982/2018/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Michał Obrycki)
Uchwała nr 5983/2018/7/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Sylwia Kokosińska)
Uchwała nr 5984/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Patyra)
Uchwała nr 5985/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Nazarenko)
Uchwała nr 5986/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Berezowski)
Uchwała nr 5987/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mieczysław Kowalczyk)
Uchwała nr 5988/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Rachoń)
Uchwała nr 5989/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Próchnicki)
Uchwała nr 5990/2018/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Iga Skomorowska-Frankowska)
Uchwała nr 5991/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Pietrzyk)
Uchwała nr 5994/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Sitarz)
Uchwała nr 5995/2018/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5997/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Krzywonos)

2018-01-30 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 749/2018/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Tymiński)
Zarządzenie nr 750/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Monika Muc)
Zarządzenie nr 751/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Kwiatkowska)

2018-01-30 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5998/2018/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Magdalena Wnuk)
Uchwała nr 5999/2018/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Krzysztof Dziuban)
Uchwała nr 6000/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Przemysław Krzaczek)
Uchwała nr 6001/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Reszetnikow)
Uchwała nr 6002/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Flisek)
Uchwała nr 6003/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Rafał Dubiel)
Uchwała nr 6004/2018/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Sandra Milart)
Uchwała nr 6005/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Puderecki)
Uchwała nr 6008/2018/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6017/2018/7/RL zgoda na udział w konsylium lekarskim art 9 ust1 pkt 2 (Kier.zakł.lecz) (Yuri Takhtaev)