Prawo stanowione przez Izbę

2018-10-02 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 99/2018/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Lana Ramazan Yousif)
Zarządzenie nr 100/2018/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Michał Głąb)
Zarządzenie nr 101/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Artur Korzeniewski)
Zarządzenie nr 102/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisław Czop)

2018-10-02 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 732/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Dorota Skrzypczak)
Uchwała nr 733/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Maciej Osiej)
Uchwała nr 745/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Karolina Kwiatkowska)
Uchwała nr 746/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Karolina Łukaszkiewicz-Buczek)
Uchwała nr 747/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Jagoda Kuźmicz)
Uchwała nr 748/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Magdalena Mikulska-Urban)
Uchwała nr 750/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Magda Korpal)
Uchwała nr 751/2018/8/RL A 02 - przyznanie prawa (NOWE) (Izabela Nowacka)
Uchwała nr 752/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Żołędziowska)
Uchwała nr 753/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jan Hałabuda)
Uchwała nr 754/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Anna Petruk)
Uchwała nr 755/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Dagmara Jach)
Uchwała nr 759/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Agnieszka Yilmaz)
Uchwała nr 760/2018/8/RL A 02 - przyznanie prawa (NOWE) (Katarzyna Pinnington)
Uchwała nr 761/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Anna Moczulewska-Piotrowicz)
Uchwała nr 762/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Monika Karpińska)
Uchwała nr 763/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Malwina Rombel)
Uchwała nr 764/2018/8/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (NOWE) (Olga Borys)
Uchwała nr 765/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Joanna Gawda)
Uchwała nr 766/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Iwona Sawecka)
Uchwała nr 767/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Hanna Fota-Markowska)
Uchwała nr 768/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Kamil Jędrej)
Uchwała nr 769/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Grzegorz Golan)
Uchwała nr 770/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Mateusz Baranowski)
Uchwała nr 771/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Aleksandra Kozieł-Krysa)
Uchwała nr 772/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Joanna Wojdat)
Uchwała nr 773/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Karolina Kozar)
Uchwała nr 774/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Marta Bolibok)
Uchwała nr 776/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Milena Maciejewska)
Uchwała nr 777/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Magdalena Stanicka)
Uchwała nr 778/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Andrzej Łukasik)
Uchwała nr 779/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Anita Rogal)
Uchwała nr 781/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2018-10-03 - Okręgowa Rada Lekarska

Stanowisko nr 1/2018/8/R w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw przygotowanego w ramach inicjatywy obywatelskiej – „Szczepimy, bo myślimy”
Uchwała nr 41/2018/8/R uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji ds.Lecznictwa Otwartego
Uchwała nr 42/2018/8/R w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. Konkursów Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 43/2018/8/R w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Wykonywania Zawodu
Uchwała nr 44/2018/8/R w sprawie zmiany regulaminu Komisji Wykonywania Zawodu
Uchwała nr 45/2018/8/R w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Programowej biuletynu LIL Medicus na okres VIII Kadencji

2018-10-09 - Przewodniczący komisji

Zarządzenie nr 76/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Emma Kuśmierczyk)
Zarządzenie nr 77/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Halina Turkiewicz)
Zarządzenie nr 78/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Irena Krubska-Szulc)
Zarządzenie nr 79/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Mojżesz Sztern)
Zarządzenie nr 80/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Janina Terdy-Żółtowska)
Zarządzenie nr 81/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Zygmunt Kaczmarczyk)
Zarządzenie nr 82/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Helena Szewczykowska)
Zarządzenie nr 83/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Wanda Gubarewska)
Zarządzenie nr 84/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Lech Domański)
Zarządzenie nr 85/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Daniela Choynowska)
Zarządzenie nr 86/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Władysław Chirkowski)
Zarządzenie nr 87/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Aniela Oleszczuk)
Zarządzenie nr 88/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Tadeusz Stefaniak)

2018-10-09 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 103/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paweł Ożga)
Zarządzenie nr 104/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Wardach)
Zarządzenie nr 105/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Danuta Wirowska)
Zarządzenie nr 106/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Tomczewski)

2018-10-09 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 780/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Magdalena Szalewska)
Uchwała nr 782/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Agnieszka Wójtowicz)
Uchwała nr 783/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Karolina Kuśmierz)
Uchwała nr 784/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Katarzyna Winiarczyk)
Uchwała nr 787/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Sylwia Lis)
Uchwała nr 803/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Kamil Rogatko)
Uchwała nr 805/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Marcin Wójcicki)
Uchwała nr 806/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Małgorzata Słobodzińska)
Uchwała nr 807/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Piotr Mazur)
Uchwała nr 808/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Urszula Zielińska)
Uchwała nr 809/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Jerzy Patkowski)
Uchwała nr 810/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Piotr Gromek)
Uchwała nr 811/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Aleksandra Targońska)
Uchwała nr 812/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Szymon Krzewski)
Uchwała nr 813/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karina Barszczewska)
Uchwała nr 814/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Diana Kowalska)
Uchwała nr 815/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Kwiatkowska)
Uchwała nr 816/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Anna Dołomisiewicz)
Uchwała nr 817/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Katarzyna Kułaga)
Uchwała nr 818/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Kozieł-Krysa)
Uchwała nr 819/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Stanisław Pisarski)
Uchwała nr 820/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mateusz Baranowski)
Uchwała nr 821/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Kozar)
Uchwała nr 822/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Stanicka)
Uchwała nr 823/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Karolina Niczyporuk)
Uchwała nr 824/2018/8/RL Uchwała zmieniająca (Yuliya Onyshchuk)
Uchwała nr 825/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Anna Sokołowska)
Uchwała nr 826/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Justyna Isańska)
Uchwała nr 827/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paulina Zaborniak)
Uchwała nr 828/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Maciej Samuś)
Uchwała nr 829/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Mieczysław Miernicki)
Uchwała nr 830/2018/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Anna Koplejewska)
Uchwała nr 831/2018/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Igor Koplejewski)
Uchwała nr 851/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Anna Mącik-Nucińska)
Uchwała nr 852/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Magdalena Buczkowska)
Uchwała nr 853/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Jolanta Humińska)
Uchwała nr 854/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Elżbieta Toborek)
Uchwała nr 855/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Żaneta Gut)
Uchwała nr 856/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Ptaszyński)
Uchwała nr 857/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Krzysztof Rożen)
Uchwała nr 858/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 859/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Łukaszkiewicz-Buczek)

2018-10-16 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 107/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Monika Olejniczak)

2018-10-16 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 860/2018/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Magdalena Lasota)
Uchwała nr 861/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sylwia Lis)
Uchwała nr 862/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Aleksandra Kruk)
Uchwała nr 863/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Agata Sadowska)
Uchwała nr 864/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Duszyńska)
Uchwała nr 865/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kamil Jędrej)
Uchwała nr 866/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Grażyna Górska-Kłos)
Uchwała nr 868/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Kalisz)
Uchwała nr 869/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Milena Maciejewska)
Uchwała nr 870/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marta Gawrońska)
Uchwała nr 871/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Sławomir Kiciak)
Uchwała nr 872/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Teresa Aftyka)
Uchwała nr 873/2018/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (NOWE) (Oleg Zavina)
Uchwała nr 874/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Elżbieta Kanadys)
Uchwała nr 875/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Jacek Furmaga)
Uchwała nr 876/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Magdalena Zdyb)
Uchwała nr 877/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Agnieszka Kolenda)
Uchwała nr 878/2018/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Ewa Jasiurska-Kur)
Uchwała nr 880/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Danuta Pajurek-Reszka)
Uchwała nr 886/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Elżbieta Drab-Urbanek)
Uchwała nr 887/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Szymon Krzewski)
Uchwała nr 888/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Łukowski)
Uchwała nr 889/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 890/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Marta Kułak-Łuszczak)
Uchwała nr 891/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Albert Antonowicz)

2018-10-23 - Przewodniczący komisji

Zarządzenie nr 89/2018/8/RL Decyzja - przekazanie akt do innej oil (Alicja Chałupa)

2018-10-23 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 108/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marta Szabat)
Zarządzenie nr 109/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Madej-Powroźnik)
Zarządzenie nr 110/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Sylwia Gąsiewska)

2018-10-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 903/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grażyna Rybak-Drabik)
Uchwała nr 904/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Winiarczyk)
Uchwała nr 905/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - wykreślony wpis w CEIDG (Janusz Kleinrok)
Uchwała nr 907/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - wykreślony wpis w CEIDG (Weronika Dymara-Konopka)
Uchwała nr 909/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - wykreślony wpis w CEIDG (Ewelina Pyszniak)
Uchwała nr 911/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Dołomisiewicz)
Uchwała nr 913/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Ćwirko)
Uchwała nr 919/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Gawrońska-Petryk)
Uchwała nr 921/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - wykreślony wpis w CEIDG (Jerzy Franczak)
Uchwała nr 923/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marzanna Skwarek)
Uchwała nr 928/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Samuś)
Uchwała nr 929/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Izabela Winczaruk)
Uchwała nr 931/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2018-10-30 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 111/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Zuzak)

2018-10-30 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 937/2018/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Anna Wiśniewska)
Uchwała nr 942/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Słobodzińska)
Uchwała nr 945/2018/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Joanna Skowronek)
Uchwała nr 948/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - wykreślony wpis w CEIDG (Włodzimierz Wieczorkiewicz)
Uchwała nr 958/2018/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Małgorzata Woźniak)
Uchwała nr 959/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Wilczyński)
Uchwała nr 960/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Szymenderski)
Uchwała nr 965/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - wykreślony wpis w CEIDG (Agnieszka Pitucha)
Uchwała nr 971/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - wykreślony wpis w CEIDG (Danuta Krawczyk-Snopek)
Uchwała nr 974/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Michalski)
Uchwała nr 975/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Natasza Sekuła)
Uchwała nr 985/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Mikulska-Urban)
Uchwała nr 1014/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - wykreślony wpis w CEIDG (Krystyna Srzednicka)
Uchwała nr 1016/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Wnuk-Karakuła)
Uchwała nr 1035/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą