Prawo stanowione przez Izbę

2018-12-04 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1225/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Pęcak)
Uchwała nr 1226/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Maciocha)
Uchwała nr 1227/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Artur Padło)
Uchwała nr 1228/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Kotnarowska)
Uchwała nr 1229/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Janusz Hołysz)
Uchwała nr 1230/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Dziadosz)
Uchwała nr 1231/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Stachurska)
Uchwała nr 1232/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Kiernicka)
Uchwała nr 1233/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Chyl-Surdacka)
Uchwała nr 1234/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1235/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Wołoszyn-Kardas)
Uchwała nr 1236/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Katarzyna Sobala-Nieoczym)

2018-12-05 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 48/2018/8/R w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Programowej biuletynu LIL Medicus
Uchwała nr 49/2018/8/R uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Młodych Lekarzy ORL
Uchwała nr 50/2018/8/R w sprawie zwołania OZL
Uchwała nr 51/2018/8/R w sprawie wyboru firmy przygotowującej druk biuletynu LIL Medicus
Uchwała nr 52/2018/8/R w sprawie sfinansowania poprzez zwrot części opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie o.c. na rok 2019 z tytułu prowadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów praktyki zawodowej
Uchwała nr 53/2018/8/R w sprawie sfinansowania, poprzez zwrot, części opłaconej składki na dobrowolne ubezpieczenie o.c. na rok 2019 lekarzy nie prowadzących działalności gospodarczej
Uchwała nr 54/2018/8/R w sprawie upoważnienia członków Prezydium ORL w Lublinie do zawarcia umowy z MZ

2018-12-11 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 123/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jakub Pietroń)
Zarządzenie nr 124/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Wojciech Pieklarz)

2018-12-11 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1238/2018/8/RL A - (Krystian Łaziński) uchylenie uchwały
Uchwała nr 1239/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Wojdat)
Uchwała nr 1240/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Ryszard Siwek)
Uchwała nr 1241/2018/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Magdalena Adamczyk)
Uchwała nr 1242/2018/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Wiktor Sidorowicz)
Uchwała nr 1243/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Niedźwiadek)
Uchwała nr 1244/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Malwina Rombel)
Uchwała nr 1245/2018/8/RL A 04 - kwalifikacje formalne (Karolina Michel)
Uchwała nr 1246/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Bolibok)
Uchwała nr 1247/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Faustyna Rataj)
Uchwała nr 1248/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Grażyna Malec)
Uchwała nr 1257/2018/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Michał Flis)
Uchwała nr 1258/2018/8/RL Uchwała zmieniająca (Ali Almahfooz)
Uchwała nr 1259/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kamil Kuranc)
Uchwała nr 1260/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Małgorzata Bielecka)
Uchwała nr 1261/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Krzysztof Wróblewski)
Uchwała nr 1262/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Anna Popławska)
Uchwała nr 1267/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1268/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Łukasz Proć)

2018-12-18 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 125/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dominika Wietrzykowska)
Zarządzenie nr 126/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Wysokińska)
Zarządzenie nr 127/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maciej Błaszczuk)
Zarządzenie nr 128/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Artur Matsutkevich)
Zarządzenie nr 129/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Janina Jałowiec)

2018-12-18 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1269/2018/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Michał Godzisz)
Uchwała nr 1270/2018/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Katarzyna Kubiak-Godzisz)
Uchwała nr 1271/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Filip Sawa)
Uchwała nr 1272/2018/8/RL Uchwała zmieniająca (Abdelrahman N.H Nassasra)
Uchwała nr 1273/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Paweł Bronikowski)
Uchwała nr 1274/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Lis)
Uchwała nr 1275/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Tomasz Bąk)
Uchwała nr 1276/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą