Prawo stanowione przez Izbę

2018-02-06 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 752/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Skórzak)
Zarządzenie nr 753/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Łukasz Pyzia)
Zarządzenie nr 754/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Monika Bełch)

2018-02-06 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6018/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bartosz Kijewski)
Uchwała nr 6019/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Wiórkowski)
Uchwała nr 6020/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Rafał Jamrogiewicz)
Uchwała nr 6021/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Dybiec)
Uchwała nr 6022/2018/7/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Jan Drela)
Uchwała nr 6023/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Michalak)
Uchwała nr 6024/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Strzelec)
Uchwała nr 6025/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Puźniak)
Uchwała nr 6026/2018/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Aleksandra Khoury-Oniszczuk)
Uchwała nr 6027/2018/7/RL A 23 - duplikat pwz (NOWE) (Beata Traczyk-Krupa)
Uchwała nr 6028/2018/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Dudek)
Uchwała nr 6029/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Sadownik)
Uchwała nr 6030/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grażyna Osińska-Samulak)
Uchwała nr 6043/2018/7/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Anton Davydov)
Uchwała nr 6046/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Khoury-Oniszczuk)
Uchwała nr 6047/2018/7/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Aliaksandra Skavinskaya)
Uchwała nr 6048/2018/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6049/2018/7/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Ali Al Mahfooz)
Uchwała nr 6050/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Irena Krzych-Haidar)

2018-02-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 755/2018/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Paweł Kozłowski)

2018-02-13 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 756/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Sienkiewicz)
Zarządzenie nr 757/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Kozik)
Zarządzenie nr 758/2018/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Krzemiński)
Zarządzenie nr 759/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Sylwia Pyzia)

2018-02-13 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6051/2018/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Artur Dziedzic)
Uchwała nr 6052/2018/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Urszula Dziedzic)
Uchwała nr 6053/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Wróbel)
Uchwała nr 6054/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kinga Mazur)
Uchwała nr 6055/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Huszcza)
Uchwała nr 6056/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Michalska-Jakubus)
Uchwała nr 6057/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Tomczewski)
Uchwała nr 6058/2018/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Barbara Bogdańska)
Uchwała nr 6062/2018/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Katarzyna Moskalik)
Uchwała nr 6064/2018/7/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Halyna Tkachenko)
Uchwała nr 6066/2018/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2018-02-14 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 134/2018/7/R w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2017oraz sprawozdania kadencyjnego z działalności ORL
Uchwała nr 135/2018/7/R uchwała w sprawie zatwierdzenia uchwały zjazdowej o parytetach wyborczych
Uchwała nr 136/2018/7/R w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017
Uchwała nr 137/2018/7/R w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu na rok 2018

2018-02-20 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6067/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Daniel Sajdłowski)
Uchwała nr 6068/2018/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Agnieszka Pukaluk-Lewinska)
Uchwała nr 6069/2018/7/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Liudmyla Stukalo)
Uchwała nr 6071/2018/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Maciej Rorat)
Uchwała nr 6072/2018/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Katarzyna Tóth)
Uchwała nr 6075/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mateusz Józefczak)
Uchwała nr 6076/2018/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Kubas)
Uchwała nr 6078/2018/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Joanna Biegaj-Fic)
Uchwała nr 6080/2018/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6081/2018/7/RL zgoda na udział w konsylium lekarskim art 9 ust1 pkt 2 (Kier.zakł.lecz) (Ben Simon)

2018-02-27 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 760/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marta Przykaza)
Zarządzenie nr 761/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Pieniążek)
Zarządzenie nr 762/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Musiał)
Zarządzenie nr 763/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Włodarczyk)
Zarządzenie nr 764/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Lipska)

2018-02-27 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6082/2018/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Natalia Zając)
Uchwała nr 6083/2018/7/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Szymon Woźniak)
Uchwała nr 6084/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Hajduczyńska)
Uchwała nr 6085/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Minorowska)
Uchwała nr 6086/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Halej)
Uchwała nr 6087/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Elwira Mazurek)
Uchwała nr 6088/2018/7/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Mateusz Goch)
Uchwała nr 6089/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Cioczek)
Uchwała nr 6091/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Elżbieta Brodowska)
Uchwała nr 6093/2018/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Rudnik)
Uchwała nr 6098/2018/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą