Prawo stanowione przez Izbę

2018-03-06 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6099/2018/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Monika Grzybek)
Uchwała nr 6100/2018/7/RL A 11 - obywatelstwo polskie (NOWE) (Andrei Shylka)
Uchwała nr 6101/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Szymon Woźniak)
Uchwała nr 6102/2018/7/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (NOWE) (Andriy Yadlos)
Uchwała nr 6103/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Kalata)
Uchwała nr 6104/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Sawicka)
Uchwała nr 6105/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agata Paśnikowska-Żaba)
Uchwała nr 6106/2018/7/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Liliia Zavina)
Uchwała nr 6107/2018/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6114/2018/7/RL zgoda na udział w konsylium lekarskim art 9 ust1 pkt 2 (Kier.zakł.lecz) (Yuri Takhtaev)

2018-03-13 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 765/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Monika Neć)
Zarządzenie nr 766/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Baj)
Zarządzenie nr 767/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marcin Matejski)
Zarządzenie nr 768/2018/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Linusa Lipowiec)
Zarządzenie nr 769/2018/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Wiesław Litwin)

2018-03-13 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6115/2018/7/RL A 02 - po stażu PL (Sylwester Konior)
Uchwała nr 6116/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marika Chrissidou)
Uchwała nr 6117/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mateusz Miękus)
Uchwała nr 6118/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Jędrzejewska)
Uchwała nr 6119/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mateusz Goch)
Uchwała nr 6120/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Artur Dziedzic)
Uchwała nr 6121/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Psujek)
Uchwała nr 6122/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Patryk Manowski)
Uchwała nr 6123/2018/7/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Oskar Pluciński)
Uchwała nr 6124/2018/7/RL A 23 - duplikat pwz (NOWE) (Patrycja Ziober-Malinowska)
Uchwała nr 6125/2018/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6126/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Janusz Wargocki)
Uchwała nr 6127/2018/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Martyna Kuryła)
Uchwała nr 6128/2018/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Zdzisław Rajca)

2018-03-20 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 770/2018/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agata Kosecka)
Zarządzenie nr 771/2018/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Scholastyka Pawlak-Trochim)
Zarządzenie nr 772/2018/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Agnieszka Żebrowska)
Zarządzenie nr 773/2018/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Józefa Trojnacka)
Zarządzenie nr 774/2018/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Wanda Prasoł)
Zarządzenie nr 775/2018/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Alina Surajewska-Łuczak)
Zarządzenie nr 776/2018/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Helena Rodziewicz)
Zarządzenie nr 777/2018/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Hutowska-Łukasiewicz)
Zarządzenie nr 778/2018/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Halina Soroka)

2018-03-20 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6129/2018/7/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Aleksandra Blicharz)
Uchwała nr 6130/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Nowak-Jastrząb)
Uchwała nr 6131/2018/7/RL A 17 - stwierdzenie przeszkolenia po uzyskaniu pwz. (NOWE) (Jacek Baj)
Uchwała nr 6132/2018/7/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Magdalena Ciszewska)
Uchwała nr 6146/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Binko)
Uchwała nr 6147/2018/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Jędruszczak)
Uchwała nr 6148/2018/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6149/2018/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Andrzej Kukiełka)

2018-03-24 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała nr 1/2018/8/R UCHWAŁA Nr 1/2018 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów LIL w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Apel nr 1/2018/8/R Apel nr 1/2018 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej do Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 24 marca 2018 r.
Uchwała nr 2/2018/8/R UCHWAŁA Nr 2/2018 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów LIL w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za rok 2017 oraz sprawozdania kadencyjnego
Apel nr 2/2018/8/R Apel nr 2/2018 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej do Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 24 marca 2018 r.
Uchwała nr 3/2018/8/R UCHWAŁA Nr 3/2018 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów LIL w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej LIL za rok 2017 oraz sprawozdania kadencyjnego
Apel nr 3/2018/8/R Apel nr 3/2018 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej do Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 24 marca 2018 r.
Uchwała nr 4/2018/8/R UCHWAŁA Nr 4/2018 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów LIL w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2017 oraz sprawozdania kadencyjnego
Uchwała nr 5/2018/8/R UCHWAŁA Nr 5/2018 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów LIL w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2017 oraz sprawozdania kadencyjnego
Uchwała nr 6/2018/8/R UCHWAŁA Nr 6/2018 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów LIL w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2017 oraz sprawozdania kadencyjnego
Uchwała nr 7/2018/8/R UCHWAŁA Nr 7/2018 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów LIL w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2017 i udzielenia absolutorium ORL
Uchwała nr 8/2018/8/R UCHWAŁA Nr 8/2018 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów LIL w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2018
Uchwała nr 9/2018/8/R UCHWAŁA Nr 9/2018 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów LIL w sprawie określenia liczby członków organów Lubelskiej Izby Lekarskiej i Okręgowej Komisji Wyborczej oraz parytetów

2018-03-27 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 1/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Robert Małek)
Zarządzenie nr 2/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jarosław Wolski)
Zarządzenie nr 3/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Dankiewicz)
Zarządzenie nr 4/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Kaczyńska-Kitta)

2018-03-27 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Kot-Porzak)
Uchwała nr 3/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Ostrowska)
Uchwała nr 7/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Helena Dmowska)
Uchwała nr 8/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 9/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Krystyna Śmiech)
Uchwała nr 10/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Joanna Felicka)
Uchwała nr 11/2018/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Anna Walawska)
Uchwała nr 12/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Tobiasz)