Prawo stanowione przez Izbę

2018-04-03 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 5/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Włodzimierz Sypiański)
Zarządzenie nr 6/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Wiesław Tekely)
Zarządzenie nr 7/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Wiesław Bakoński)
Zarządzenie nr 8/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisława Zuzak)
Zarządzenie nr 9/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Wanesa Duda)
Zarządzenie nr 10/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Mirosław Łazuka)
Zarządzenie nr 11/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Regina Kubina-Kaniewska)
Zarządzenie nr 12/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Zbigniew Jedynak)
Zarządzenie nr 13/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Krzysztof Stanek)
Zarządzenie nr 14/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Dębek)
Zarządzenie nr 15/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Eugeniusz Poluha)
Zarządzenie nr 16/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Irena Antoniuk)
Zarządzenie nr 17/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Henryk Kuś)
Zarządzenie nr 18/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisław Chomczyński)
Zarządzenie nr 19/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Święciński)
Zarządzenie nr 20/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Irena Kozłowska)
Zarządzenie nr 21/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Franciszek Kot)

2018-04-03 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 13/2018/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (NOWE) (Artur Matsutkevich)
Uchwała nr 14/2018/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (NOWE) (Nataliya Yunka)
Uchwała nr 15/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bożena Kozak)
Uchwała nr 16/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Sawicka)
Uchwała nr 17/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Kisielewska)
Uchwała nr 19/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 25/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jakub Kosikowski)

2018-04-10 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 22/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Łukasz Rudnicki)
Zarządzenie nr 23/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marek Pitucha)
Zarządzenie nr 24/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Bogumiła Popielnicka-Ujas)
Zarządzenie nr 25/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Gadomska)
Zarządzenie nr 26/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Michał Kotowski)
Zarządzenie nr 27/2018/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Viktor Soloviov)

2018-04-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 27/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Adrianna Potańska-Paździor)
Uchwała nr 28/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Ogrodnik)
Uchwała nr 29/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mateusz Duda)
Uchwała nr 30/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Amilusik)
Uchwała nr 31/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Felicka)
Uchwała nr 32/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Adriana Galińska)
Uchwała nr 33/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jolanta Sawicka)
Uchwała nr 34/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Zawadzka)
Uchwała nr 35/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Zuzanna Łokaj)
Uchwała nr 38/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Rafał Wójcik)
Uchwała nr 47/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 55/2018/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Piotr Dziduch)

2018-04-11 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 1/2018/8/R w sprawie ustalenia liczby czlonków Prezydium ORL VIII kadencji
Uchwała nr 2/2018/8/R w sprawie zatwierdzenia przewodniczących delegatur LIL VIII kadencji
Uchwała nr 3/2018/8/R w sprawie terminów posiedzeń ORL w 2018 roku
Uchwała nr 4/2018/8/R w sprawie wyboru mediatora na VIII kadencję
Uchwała nr 5/2018/8/R w sprawie powołania komisji problemowych oraz wyboru przewodniczących tych komisji na okres VIII kadencji

2018-04-17 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 28/2018/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Jan Bzdęga)
Zarządzenie nr 29/2018/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Agnieszka Kołodziejczyk)
Zarządzenie nr 30/2018/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Szadi Dawayme)
Zarządzenie nr 31/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Wiśniewska)
Zarządzenie nr 32/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Daniel Łukaszek)
Zarządzenie nr 33/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Wilhelmina Rachwalska)
Zarządzenie nr 34/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jan Tracz)
Zarządzenie nr 35/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jadwiga Kowalczuk)
Zarządzenie nr 36/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Danuta Bojanowska)
Zarządzenie nr 37/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Michał Pęcherski)
Zarządzenie nr 38/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Krasowicz-Monies)
Zarządzenie nr 39/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Halina Buczkowska-Grejner)
Zarządzenie nr 40/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Zygmunt Gruca)
Zarządzenie nr 41/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Alicja Gruszczyńska)
Zarządzenie nr 42/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Witold Pawluk)
Zarządzenie nr 43/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Sobiesław Śnieżek)
Zarządzenie nr 44/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Łucja Froń)
Zarządzenie nr 45/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Edward Sosnowski)
Zarządzenie nr 46/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Furmanek)

2018-04-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 56/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Olga Trzciniecka)
Uchwała nr 57/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Korzeb)
Uchwała nr 58/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Zofia Laskowska-Kotowska)
Uchwała nr 59/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Galant)
Uchwała nr 60/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Koncewicz)
Uchwała nr 61/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Robert Zubrzycki)
Uchwała nr 62/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Tracz-Bujnowicz)
Uchwała nr 63/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Andrzejewska)
Uchwała nr 64/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wioletta Dudek)
Uchwała nr 65/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Mokrzecka)
Uchwała nr 66/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Dacka)
Uchwała nr 67/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Lalak)
Uchwała nr 68/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Gerard Grossmann)
Uchwała nr 69/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Adrianna Potańska-Paździor)
Uchwała nr 70/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 72/2018/8/R w sprawie określenia miesięcznego limitu kwotowego dotyczącego używania telefonów komórkowych
Uchwała nr 73/2018/8/R w sprawie określenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów dla osób używających prywatne samochody

2018-04-24 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 47/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Paweł Rakowski)
Zarządzenie nr 48/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Henryk Sobecki)
Zarządzenie nr 49/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jacek Koziejowski)
Zarządzenie nr 50/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Borkowska)

2018-04-24 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 74/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Grzywa-Celińska)
Uchwała nr 75/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Daniel Łukaszek)
Uchwała nr 76/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Michał Kotowski)
Uchwała nr 77/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sylwia Kokosińska)
Uchwała nr 78/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Demczuk)
Uchwała nr 81/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 85/2018/8/R w sprawie określenia limitu kwotowego dot. używania telefonów komórkowych przez przewodniczących komisji problemowych