Prawo stanowione przez Izbę

2018-05-08 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 51/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kinga Antos-Latek)
Zarządzenie nr 52/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Mierzwa)
Zarządzenie nr 53/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Wójcik)
Zarządzenie nr 54/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jakub Janeczko)
Zarządzenie nr 55/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Małysz)
Zarządzenie nr 56/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Andrzej Nowak)
Zarządzenie nr 57/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Kortas)

2018-05-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 87/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Ewelina Leszczyńska)
Uchwała nr 88/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Edward Woliński)
Uchwała nr 89/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Teresa Stefańska)
Uchwała nr 90/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Aleksandra Miszczuk)
Uchwała nr 91/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Kalicka)
Uchwała nr 94/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sylwia Stachowicz)
Uchwała nr 101/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Kępowicz)
Uchwała nr 102/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jacek Zieliński)
Uchwała nr 103/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Wilczyński)
Uchwała nr 104/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2018-05-09 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 6/2018/8/R w sprawie powołania rzecznika praw lekarza na VIII kadencję
Uchwała nr 7/2018/8/R w sprawie powołania pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów
Uchwała nr 8/2018/8/R w srawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Kształcenie Medycznego
Uchwała nr 9/2018/8/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Socjalno-Bytowej
Uchwała nr 10/2018/8/R w sprawie zatwierdzenia skąłdu osobowego Komisji Etyki
Uchwała nr 11/2018/8/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Konkursów
Uchwała nr 12/2018/8/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Wykonywania Zawodu
Uchwała nr 13/2018/8/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Stomatologicznej
Uchwała nr 14/2018/8/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Lekarzy Seniorów
Uchwała nr 15/2018/8/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rekreacji i Sportu
Uchwała nr 16/2018/8/R w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Kultury
Uchwała nr 17/2018/8/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Młodych Lekarzy
Uchwała nr 18/2018/8/R w sprawie zatwierdzenia składu Komisji ds. Lecznictwa Otwartego
Uchwała nr 19/2018/8/R w sprawie przyznania Dyplomu Laur Medyczny

2018-05-15 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 58/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Leszek Piętal)

2018-05-15 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 106/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Rafał Paszkowski)
Uchwała nr 107/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Zbigniew Kupis)
Uchwała nr 108/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Pawlonka)
Uchwała nr 124/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 126/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Dobrowolska)
Uchwała nr 127/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Spychalska-Wojnowska)
Uchwała nr 128/2018/8/RL zgoda na udział w konsylium lekarskim art 9 ust1 pkt 2 (Kier.zakł.lecz) (Ben Simon)
Uchwała nr 130/2018/8/RL zgoda na udział w konsylium lekarskim art 9 ust1 pkt 2 (Kier.zakł.lecz) (Yuri Takhtaev)

2018-05-22 - Przewodniczący komisji

Zarządzenie nr 57/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Leonard Jasienowicz)
Zarządzenie nr 58/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Eugeniusz Jonak)
Zarządzenie nr 59/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Maria Kolbarczyk)
Zarządzenie nr 60/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Andrzej Koślacz)
Zarządzenie nr 61/2018/8/RL Decyzja - inna oil (Witold Krakowiak)
Zarządzenie nr 62/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Jolanta Martyniuk)
Zarządzenie nr 63/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Wiktor Maszek)
Zarządzenie nr 64/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Tadeusz Raczkowski)
Zarządzenie nr 65/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Leokadia Paciorek-Tkacz)
Zarządzenie nr 66/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Mieczysław Rorzkowski)
Zarządzenie nr 67/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Zbigniew Siemianowski)
Zarządzenie nr 68/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Konrad Stępiński)
Zarządzenie nr 69/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Janina Stypułkowska)
Zarządzenie nr 70/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Stanisława Sułek)
Zarządzenie nr 71/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Henryk Szymański)
Zarządzenie nr 72/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Zenon Wierzb)
Zarządzenie nr 73/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Wiktor Wróblewski)
Zarządzenie nr 74/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Krystyna Wołos)

2018-05-22 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 59/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agata Karłowska)
Zarządzenie nr 60/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jan Nieróbca)
Zarządzenie nr 61/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Młodożeniec)

2018-05-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 132/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Damian Zaborski)
Uchwała nr 133/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Banaś-Herbet)
Uchwała nr 134/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Kinga Gniedziejko)
Uchwała nr 135/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Surowiec)
Uchwała nr 136/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Orzeł-Majek)
Uchwała nr 137/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Bartłomiej Gniedziejko)
Uchwała nr 138/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grażyna Banaś)
Uchwała nr 139/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wojciech Napiórkowski)
Uchwała nr 140/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Emil Śledź)
Uchwała nr 141/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Remigiusz Ficek)
Uchwała nr 142/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agata Adamczyk)
Uchwała nr 143/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Bartłomiej Gniedziejko, Kinga Gniedziejko)
Uchwała nr 144/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Natalia Jurzak-Myśliwy)
Uchwała nr 145/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wojciech Kłapeć)
Uchwała nr 146/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Szczepanowski)
Uchwała nr 148/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Edyta Markiewicz-Szczuka)
Uchwała nr 149/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Magdalena Kwiatkowska)
Uchwała nr 150/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Halina Danilczuk)
Uchwała nr 151/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 170/2018/8/R o zmianie uchwały nr 72/2018/8 R w sprawie określenia miesięcznego limitu kwotowego dot.używania tel. komórkowych
Uchwała nr 171/2018/8/R w sprawie jednolitego tekstu uchwały nr 72/2018/8/R

2018-05-29 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 62/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Czesława Poździk-Kufel)
Zarządzenie nr 63/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Zygmunt)

2018-05-29 - Przewodniczący komisji

Zarządzenie nr 75/2018/8/RL Decyzja - 90 lat (Irena Czernecka)

2018-05-29 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 168/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Mateusz Kominek)
Uchwała nr 169/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mateusz Kominek)
Uchwała nr 172/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Hurba-Pańko)
Uchwała nr 173/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kinga Kiełbus)
Uchwała nr 174/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agata Frania-Baryluk)
Uchwała nr 175/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Mikulski)
Uchwała nr 176/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Barbara Szalewska-Czubacka)
Uchwała nr 177/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2018-05-30 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 64/2018/8/R w sprawie dostosowania zasad przetwarzania danych osobowych w Lubelskiej Izbie Lekarskiej