Prawo stanowione przez Izbę

2018-06-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 65/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Lilla Janiuk)

2018-06-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 179/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Grzegorz Orlov)
Uchwała nr 180/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Florek)
Uchwała nr 189/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 193/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Magdalena Małecka-Zając)
Uchwała nr 194/2018/8/RL A 02 - przyznanie prawa (NOWE) (Liliia Zavina)
Uchwała nr 195/2018/8/R w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dostosowania przetwarzania danych osobowych LIL do obowiązujących przepisów prawa w związku ze zmianą ustawy o ochronie danych osobowych

2018-06-06 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 20/2018/8/R w sprawie uzupełnienia składu Komisji Kultury ORL
Uchwała nr 21/2018/8/R w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Lekarzy Seniorów
Uchwała nr 22/2018/8/R w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Kształcenia Medycznego
Uchwała nr 23/2018/8/R w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Etyki
Uchwała nr 24/2018/8/R w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Wykonywania Zawodu
Uchwała nr 25/2018/8/R w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Stomatologicznej
Uchwała nr 26/2018/8/R w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji ds. Lekarzy Seniorów
Uchwała nr 27/2018/8/R w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Młodych Lekarzy
Uchwała nr 28/2018/8/R w sprawie uzupełnienia składu Komisji Stomatologicznej
Uchwała nr 29/2018/8/R w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds.Konkursów
Uchwała nr 30/2018/8/R w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rekreacji i Sportu
Uchwała nr 31/2018/8/R w sprawie wyboru firmy Lex Secure 24h
Uchwała nr 32/2018/8/R w sprawie wyboru firmy Wolters Kluwer
Uchwała nr 33/2018/8/R w sprawie uzupełnienia listy rekomendowanych kandydatów na lekarzy sądowych
Uchwała nr 34/2018/8/R w sprawie wyboru firmy Klima Bud

2018-06-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 196/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Popiołek)
Uchwała nr 197/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Winiarczyk)
Uchwała nr 198/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Szukała)
Uchwała nr 199/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Agnieszka Jermak)
Uchwała nr 200/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Baszak-Radomańska)
Uchwała nr 201/2018/8/RL A 23 - duplikat pwz (NOWE) (Anna Rękas)
Uchwała nr 204/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Edyta Compel)
Uchwała nr 205/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Jan Nieróbca)
Uchwała nr 206/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Katarzyna Rajewska-Durda)
Uchwała nr 207/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jacek Barczyk)
Uchwała nr 209/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Stążka)
Uchwała nr 210/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2018-06-19 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 66/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Patryk Słowiński)
Zarządzenie nr 67/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Gromek)
Zarządzenie nr 68/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Waldemar Biel)

2018-06-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 213/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Monika Nazaruk)
Uchwała nr 214/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Rzezak-Siwiec)
Uchwała nr 215/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Nazaruk)
Uchwała nr 224/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Barbara Wysokińska)
Uchwała nr 225/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Zdzisław Rajca)
Uchwała nr 227/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Janina Bronikowska)
Uchwała nr 228/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2018-06-26 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 69/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Serwacka)
Zarządzenie nr 70/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Julia Sobkiewicz)
Zarządzenie nr 71/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Małecka-Zając)

2018-06-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 229/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcelina Księżopolska-Markiewicz)
Uchwała nr 230/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Mateusz Starzomski)
Uchwała nr 231/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Sowiński)
Uchwała nr 232/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Starobrat)
Uchwała nr 233/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Chmielewska)
Uchwała nr 234/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Lewicki)
Uchwała nr 235/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Macioch)
Uchwała nr 236/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Żurakowski)
Uchwała nr 237/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Michał Rutkowski)
Uchwała nr 240/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Mróz)
Uchwała nr 242/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą