Prawo stanowione przez Izbę

2018-07-03 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 72/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Oskar Pluciński)
Zarządzenie nr 73/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Włodzimierz Dobrzański)
Zarządzenie nr 74/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Magdalena Masiak)
Zarządzenie nr 75/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Biruta Fąfrowicz)

2018-07-03 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 243/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Żebrowska)
Uchwała nr 244/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Damian Kuc)
Uchwała nr 245/2018/8/RL A 17 - stwierdzenie przeszkolenia po uzyskaniu pwz. (NOWE) (Jacek Korzeniowski)
Uchwała nr 246/2018/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Justyna Guz)
Uchwała nr 247/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Muryjas)
Uchwała nr 248/2018/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Lucyna Dmowska)
Uchwała nr 249/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Łoziński)
Uchwała nr 250/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ireneusz Skwara)
Uchwała nr 251/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Maciej Smoła)
Uchwała nr 252/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mateusz Dziedzic)
Uchwała nr 253/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Dominika Surma)
Uchwała nr 254/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Magdalena Cielma)
Uchwała nr 255/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Waldemar Kulikowski)
Uchwała nr 256/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Paulina Rabiej)
Uchwała nr 257/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Marek Pieńkowski)
Uchwała nr 258/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Michał Napora)
Uchwała nr 259/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agata Smoleń)
Uchwała nr 260/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Maria Werner)
Uchwała nr 261/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Anita Wdowiak-Filip)
Uchwała nr 262/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Paweł Zapalski)
Uchwała nr 263/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Maja Pęcherz)
Uchwała nr 264/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Anna Cieślak)
Uchwała nr 265/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Monika Dziwota)
Uchwała nr 266/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Włodzimierz Dobrzański)
Uchwała nr 267/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Grzegorz Fleszar)
Uchwała nr 268/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Michał Mielnik)
Uchwała nr 269/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Dominika Rutkowska)
Uchwała nr 270/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 271/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Piotr Gawda)
Uchwała nr 272/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Michał Filip)
Uchwała nr 273/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Marek Winiarz)
Uchwała nr 274/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Justyna Buś)
Uchwała nr 275/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Szymon Stec)
Uchwała nr 276/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Wiktoria Osiak)

2018-07-10 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 76/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Halina Danilczuk)
Zarządzenie nr 77/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Marek Kiełtyka)
Zarządzenie nr 78/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Włodzimierz Dul)

2018-07-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 277/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Paweł Hasiec)
Uchwała nr 278/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Katarzyna Tarnowska)
Uchwała nr 279/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Mateusz Zinkiewicz)
Uchwała nr 280/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Michał Pająk)
Uchwała nr 281/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Katarzyna Kurteczka-Żyśko)
Uchwała nr 282/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Karolina Szymańska)
Uchwała nr 283/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Monika Szaniawska)
Uchwała nr 284/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Damian Arabasz)
Uchwała nr 285/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Kinga Wesołowska)
Uchwała nr 286/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Katarzyna Głaszcz)
Uchwała nr 287/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Aleksander Czepło)
Uchwała nr 288/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Izabela Dąbrowska)
Uchwała nr 289/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Łukasz Jankowski)
Uchwała nr 290/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Katarzyna Jarosz-Chudzik)
Uchwała nr 291/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Martyna Stani)
Uchwała nr 292/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Ewa Stawiarska)
Uchwała nr 293/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Sylwia Szczygielska)
Uchwała nr 294/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Konrad Kryk)
Uchwała nr 295/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Jakub Latifa)
Uchwała nr 296/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Marcel Pogoda)
Uchwała nr 297/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Karolina Dudek)
Uchwała nr 298/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Małgorzata Winsztal)
Uchwała nr 299/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Katarzyna Wiąk)
Uchwała nr 300/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Agata Osiewicz)
Uchwała nr 301/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Mirosław Sławiński)
Uchwała nr 302/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Anna Janusz)
Uchwała nr 303/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Aleksandra Jóźwiak)
Uchwała nr 304/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Joanna Furgała)
Uchwała nr 305/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Małgorzata Stadnik)
Uchwała nr 306/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Michał Strużyk)
Uchwała nr 307/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Olga Padała)
Uchwała nr 308/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Krzysztof Michalczuk)
Uchwała nr 309/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Karol Krawiec)
Uchwała nr 310/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Izabela Żarow)
Uchwała nr 311/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Paweł Ożga)
Uchwała nr 312/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Anna Krysa)
Uchwała nr 313/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Kamila Piotrowska)
Uchwała nr 314/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Marcin Lubiński)
Uchwała nr 315/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Katarzyna Wrona)
Uchwała nr 316/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Justyna Stefaniuk)
Uchwała nr 317/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Angelika Bielecka)
Uchwała nr 318/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Magdalena Krawczyk)
Uchwała nr 319/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Natalia Kwaśniak)
Uchwała nr 320/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Weronika Wojtysiak)
Uchwała nr 321/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Magdalena Żołnierczuk)
Uchwała nr 322/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Alicja Kur)
Uchwała nr 323/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Hanna Koszel)
Uchwała nr 324/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Mirosław Zioło)
Uchwała nr 325/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Beata Krasuska)
Uchwała nr 326/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Patryk Kowal)
Uchwała nr 327/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Bartłomiej Ligęza)
Uchwała nr 328/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Piotr Jaworski)
Uchwała nr 329/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Karolina Bielecka-Saluk)
Uchwała nr 330/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Ewa Łyś)
Uchwała nr 331/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Wojciech Bogdański)
Uchwała nr 332/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Maciej Kamiński)
Uchwała nr 333/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Maciej Palusiński)
Uchwała nr 334/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Paula Złakowska)
Uchwała nr 335/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Karol Krzysztyniak)
Uchwała nr 336/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Barbara Korycka)
Uchwała nr 337/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Anna Kasprzak)
Uchwała nr 338/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Aleksandra Marzęda)
Uchwała nr 339/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Aleksandra Jarocka)
Uchwała nr 340/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Iga Kuliniec)
Uchwała nr 341/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Marta Mazalon)
Uchwała nr 342/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Izabela Poleszak)
Uchwała nr 343/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Aneta Kosierb)
Uchwała nr 344/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Katarzyna Rychter)
Uchwała nr 345/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Elżbieta Sitarz)
Uchwała nr 346/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jakub Baszak)
Uchwała nr 347/2018/8/RL A 23 - duplikat pwz (NOWE) (Ewa Wolańska-Klimkiewicz)
Uchwała nr 348/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Natalia Marszałek)
Uchwała nr 349/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Paweł Jóźwiak)
Uchwała nr 350/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Natalia Konopka)
Uchwała nr 351/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Janicka-Michalak)
Uchwała nr 352/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Justyna Maksim)
Uchwała nr 353/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Karolina Rząd)
Uchwała nr 354/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Głodek)
Uchwała nr 355/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Joanna Pekar)
Uchwała nr 356/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Cezary Dryniak)
Uchwała nr 357/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Aleksandra Szydłowska)
Uchwała nr 358/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Cięszczyk)
Uchwała nr 359/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Gil-Sobocińska)
Uchwała nr 360/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Marek Kiełtyka)
Uchwała nr 361/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Piotr Nalewaj)
Uchwała nr 364/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Piotr Woch)
Uchwała nr 365/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Karolina Libor)
Uchwała nr 366/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Marta Winkler)
Uchwała nr 367/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Emil Winkler)
Uchwała nr 368/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 369/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Dorota Komajda-Barczak)
Uchwała nr 373/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Maciej Barczak)
Uchwała nr 375/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Przemysław Sajdak)
Uchwała nr 376/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Bartłomiej Nizioł)
Uchwała nr 377/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Bartosz Kuczyński)
Uchwała nr 378/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Maciej Miśko)
Uchwała nr 379/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Milena Kłapeć)
Uchwała nr 380/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Joanna Mitek)
Uchwała nr 381/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Arkadiusz Sokołowski)
Uchwała nr 382/2018/8/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14

2018-07-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 383/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Marek Mazurek)
Uchwała nr 384/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Aleksandra Szczepanek)
Uchwała nr 385/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Robert Winiarski)
Uchwała nr 386/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Aleksandra Pelczarska)
Uchwała nr 387/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Katarzyna Chrobok)
Uchwała nr 388/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Karolina Szylar)
Uchwała nr 389/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Maciej Putowski)
Uchwała nr 390/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Natalia Haratym)
Uchwała nr 391/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aneta Tawrel)
Uchwała nr 392/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Adam Fałkowski)
Uchwała nr 393/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Wielgus)
Uchwała nr 394/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Konrad Zyśko)
Uchwała nr 395/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Teresa Odój)
Uchwała nr 396/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Anna Juźwik)
Uchwała nr 397/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Adam Marciniak)
Uchwała nr 398/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Szymon Solis)
Uchwała nr 399/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Karolina Czubacka)
Uchwała nr 400/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Jan Śnieżyński)
Uchwała nr 401/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Kubiszyn)
Uchwała nr 402/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Grzegorz Szlichta)
Uchwała nr 403/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Amelia Cioczek-Studzińska)
Uchwała nr 404/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Leokadia Krukowska)
Uchwała nr 405/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Anna Rycyk)
Uchwała nr 406/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Anna Buczarska)
Uchwała nr 407/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Gabriela Surdyka)
Uchwała nr 408/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Paulina Szewczyk)
Uchwała nr 409/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Magdalena Garczyńska)
Uchwała nr 410/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Aleksandra Zimecka)
Uchwała nr 411/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Adam Pawlik)
Uchwała nr 412/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Martyna Pycka)
Uchwała nr 413/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Marta Rudko)
Uchwała nr 414/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Krzysztof Pelczar)
Uchwała nr 415/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Katarzyna Patejuk)
Uchwała nr 419/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Bartosz Wilczyński)
Uchwała nr 420/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Mateusz Cheda)
Uchwała nr 421/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Bartosz Piszcz)
Uchwała nr 422/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Tomasz Zuzak)
Uchwała nr 423/2018/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Elżbieta Sidorowicz)
Uchwała nr 424/2018/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Katarzyna Kopeć-Chehab)
Uchwała nr 429/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2018-07-24 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 79/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisław Mroczkowski)

2018-07-24 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 434/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Małgorzata Deryło)
Uchwała nr 435/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Katarzyna Grochowska)
Uchwała nr 436/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Piotr Horoszewicz)
Uchwała nr 437/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Bartosz Furmaniak)
Uchwała nr 438/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Katarzyna Rębowicz)
Uchwała nr 439/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Adam Krusiński)
Uchwała nr 440/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Andrzej Woźniak)
Uchwała nr 441/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Julia Podniesińska)
Uchwała nr 442/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Izabela Zgardzińska)
Uchwała nr 443/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Maja Smolak)
Uchwała nr 444/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Monika Klimek)
Uchwała nr 445/2018/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Marcelina Księżopolska-Markiewicz)
Uchwała nr 446/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Magda Surówka)
Uchwała nr 447/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Agata Gąsławska-Kupisz)
Uchwała nr 448/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Jakub Staniszewski)
Uchwała nr 449/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Beata Wardach)
Uchwała nr 450/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Daria Hnatiuk)
Uchwała nr 451/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Marta Kuśmiderska)
Uchwała nr 452/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Mateusz Woźniakowski)
Uchwała nr 453/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Darin Munir)
Uchwała nr 454/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Stefan Serafin)
Uchwała nr 455/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Bartłomiej Turek)
Uchwała nr 456/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Jakub Matejuk)
Uchwała nr 457/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Karolina Ładosz)
Uchwała nr 458/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Iga Zalewska)
Uchwała nr 459/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Liliia Zavina)
Uchwała nr 460/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Aleksandra Białek)
Uchwała nr 461/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Aleksandra Gancarz)
Uchwała nr 462/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Michał Staropiętka)
Uchwała nr 463/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Bartosz Ciechanek)
Uchwała nr 464/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Kacper Posuniak)
Uchwała nr 465/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Dorota Ceglarska)
Uchwała nr 466/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Katarzyna Woźniak)
Uchwała nr 467/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wojciech Górski)
Uchwała nr 468/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Tajchert)
Uchwała nr 469/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Sebastian Masternak)
Uchwała nr 470/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Marta Podgórniak)
Uchwała nr 471/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 472/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Jasiurska-Kur)

2018-07-31 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 80/2018/8/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Sami Zaid)

2018-07-31 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 473/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Hubert Szkutnicki)
Uchwała nr 474/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Patrycja Sala)
Uchwała nr 475/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Amanda Karpiniec)
Uchwała nr 476/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Magdalena Widomska)
Uchwała nr 477/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Jakub Pietroń)
Uchwała nr 478/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Katarzyna Dybciak)
Uchwała nr 479/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Sylwia Janiec)
Uchwała nr 480/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maja Aleksandrowicz)
Uchwała nr 483/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Mateusz Jabłoński)
Uchwała nr 484/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Dominika Flis)
Uchwała nr 485/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Daniel Flisowski)
Uchwała nr 486/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Justyna Kołodziej)
Uchwała nr 487/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Bartłomiej Gruss)
Uchwała nr 488/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Anna Bukowska)
Uchwała nr 489/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Katarzyna Krzysiak)
Uchwała nr 490/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Rafał Sulej)
Uchwała nr 491/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Katarzyna Godzisz)
Uchwała nr 492/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Rasoul-Pelińska)
Uchwała nr 493/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Czesława Poździk-Kufel)
Uchwała nr 494/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Karolina Charemska)
Uchwała nr 495/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Dominika Adamska)
Uchwała nr 496/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Jarosław Ostrowski)
Uchwała nr 497/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Aleksandra Rak)
Uchwała nr 498/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Piotr Sikora)
Uchwała nr 499/2018/8/RL A 01 -zmina uchwały (Aliaksandra Skavinskaya)
Uchwała nr 500/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Artur Lis)
Uchwała nr 501/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Urszula Marszałek)
Uchwała nr 502/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Agnieszka Kałuża)
Uchwała nr 503/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Aleksandra Skomorowska)
Uchwała nr 504/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Katarzyna Hopkała)
Uchwała nr 505/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Aneta Rzepiela)
Uchwała nr 506/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Robert Owsicki)
Uchwała nr 507/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Sylwia Bujak)
Uchwała nr 508/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anita Ścirka-Pakuła)
Uchwała nr 509/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą