Prawo stanowione przez Izbę

2018-09-04 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 85/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dagmara Kaczuga)
Zarządzenie nr 86/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ewelina Szewczyk)
Zarządzenie nr 87/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Gromek)
Zarządzenie nr 88/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Blicharz)

2018-09-04 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 620/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Łukasz Lech)
Uchwała nr 621/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Artur Kwiatkowski)
Uchwała nr 622/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Anna Kułak)
Uchwała nr 623/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kinga Franciszkiewicz-Pietrzak)
Uchwała nr 624/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Natalia Mackiewicz)
Uchwała nr 625/2018/8/RL A 11 - obywatelstwo polskie (NOWE) (Irena Kamińska)
Uchwała nr 655/2018/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Nelia Muzychuk)
Uchwała nr 656/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Dominika Kot)
Uchwała nr 657/2018/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Yuliya Onyshchuk)
Uchwała nr 659/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Rybkowska)
Uchwała nr 660/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Pawłowska-Rut)
Uchwała nr 661/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Rajewska-Durda)
Uchwała nr 662/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Sprawka)
Uchwała nr 663/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Mazur)
Uchwała nr 665/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 667/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych w formie grupowej - oświadczenie (Małgorzata Kuroczko)
Uchwała nr 668/2018/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Mohammed Al-Ansi)

2018-09-11 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 89/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Ryszard Garbalski)

2018-09-11 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 669/2018/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Franciszek Mularzuk)
Uchwała nr 670/2018/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Katarzyna Kurowska)
Uchwała nr 671/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jarosław Dąbrowski)
Uchwała nr 672/2018/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Danylo Kutsyk)
Uchwała nr 673/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Marcin Wawrzoszek)
Uchwała nr 674/2018/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Yuliya Dudohla)
Uchwała nr 675/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Justyna Krzemińska)
Uchwała nr 676/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Paulina Hejnrych)
Uchwała nr 677/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Małgorzata Kaczoruk)
Uchwała nr 678/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślony wpis w CEIDG (Anna Krasowicz-Monies)
Uchwała nr 679/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Marcin Sójka)
Uchwała nr 680/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślony wpis w CEIDG (Maria Dębek)
Uchwała nr 681/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 682/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Patrycja Rychlik)
Uchwała nr 683/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Magdalena Krukowska)
Uchwała nr 684/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Łucja Ziemba)

2018-09-12 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 35/2018/8/R Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Stomatologicznej ORL
Uchwała nr 36/2018/8/R Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Kultury ORL
Uchwała nr 37/2018/8/R Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji ds. Konkursów
Uchwała nr 38/2018/8/R Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rzecznika Praw Lekarza
Uchwała nr 39/2018/8/R Uchwała w sprawie powołania Rady Programowej biuletynu LIL Medicus na okres VIII Kadencji i wyboru Przewodniczącego
Uchwała nr 40/2018/8/R Uchwała w sprawie powołania członków Rady Programowej biuletynu LIL Medicus na okres VIII Kadencji

2018-09-18 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 90/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maria Stepaniuk)
Zarządzenie nr 91/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Natalia Kwaśniak)
Zarządzenie nr 92/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dawid Maciak)

2018-09-18 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 664/2018/8/R Uchwała w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w związku z przejmowaniem dokumentacji medycznej po zmarłych lekarzach
Uchwała nr 685/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Artur Matsutkevich)
Uchwała nr 711/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewelina Łyciuk)
Uchwała nr 712/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Joanna Szyszka)
Uchwała nr 713/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Ewelina Serej-Czarnota)
Uchwała nr 714/2018/8/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (NOWE) (Roman Turchynovych)
Uchwała nr 715/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Eliza Chudziak)
Uchwała nr 716/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Rudnik)
Uchwała nr 719/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jacek Grzywnowicz)
Uchwała nr 720/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Olga Hołownia)
Uchwała nr 721/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Dorota Barańczuk-Przepiórka)
Uchwała nr 722/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Barańczuk-Przepiórka)
Uchwała nr 723/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Zając)
Uchwała nr 725/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Radoniewicz-Tchórz)
Uchwała nr 726/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2018-09-25 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 93/2018/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Sienkiewicz)
Zarządzenie nr 94/2018/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Juszczak)
Zarządzenie nr 95/2018/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Viktoryia Dvaretskova)
Zarządzenie nr 96/2018/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Ilona Michalowski)
Zarządzenie nr 97/2018/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Abdulmonem Sudi)
Zarządzenie nr 98/2018/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Oleg Zavina)

2018-09-25 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 729/2018/8/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paulina Hołowicka-Kłapeć)
Uchwała nr 730/2018/8/PP Wykreślenie z rejstru podmiotów leczniczych - wykreślenony wpis w CEIDG (Monika Cabaj)
Uchwała nr 731/2018/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MC (Paweł Rakowski)
Uchwała nr 734/2018/8/RL A 23 - duplikat pwz (NOWE) (Roman Kozłowski)
Uchwała nr 735/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Oliwia Styka)
Uchwała nr 736/2018/8/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Jadwiga Wańczyk-Baszak)
Uchwała nr 737/2018/8/RL A 23 - duplikat pwz (NOWE) (Mariusz Klepacki)
Uchwała nr 738/2018/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2018-09-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 749/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Aleksander Gustaw)
Uchwała nr 758/2018/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Jakub Jurkowski)