Prawo stanowione przez Izbę

2019-01-08 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 130/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jan Zińko)
Zarządzenie nr 131/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Bartłomiej Makarewicz)
Zarządzenie nr 132/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Nataliya Yunka)
Zarządzenie nr 133/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Sylwia Handiuk-Bartkiewicz)
Zarządzenie nr 134/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Bartkiewicz)
Zarządzenie nr 135/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Krzysztof Wnęk)
Zarządzenie nr 136/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mateusz Głazowski)
Zarządzenie nr 137/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Jędruszczak)
Zarządzenie nr 138/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Łyjak)
Zarządzenie nr 139/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Elżbieta Fitas)
Zarządzenie nr 140/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Marianna Piotrowska-Bat)

2019-01-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1279/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Tomasz Sokoluk)
Uchwała nr 1280/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Oleg Zavina)
Uchwała nr 1281/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Szumiło)
Uchwała nr 1282/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Beata Piechnik)
Uchwała nr 1283/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Skrzypik)
Uchwała nr 1284/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Zofia Kwiatkowska-Bojarska)
Uchwała nr 1287/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Jakuszko)
Uchwała nr 1288/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Tomasz Bąk)
Uchwała nr 1289/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Mateusz Stasieczek)
Uchwała nr 1290/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Anna Fajzetel)
Uchwała nr 1291/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Bożena Małek)
Uchwała nr 1292/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dominika Nowakowska)
Uchwała nr 1293/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Bachnacka)
Uchwała nr 1294/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Zyta Kraska)
Uchwała nr 1295/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kacper Sowa)
Uchwała nr 1296/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Lolita Matyjaszczyk)
Uchwała nr 1297/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dominika Kowalczyk)
Uchwała nr 1298/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Krzystanek)
Uchwała nr 1299/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Michel)
Uchwała nr 1300/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aneta Bienek)
Uchwała nr 1301/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Agata Kłaput)
Uchwała nr 1302/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Krzysztof Rębisz)
Uchwała nr 1303/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Katarzyna Malicka)
Uchwała nr 1304/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Michał Lubaś)
Uchwała nr 1305/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marlena Mital-Makuch)
Uchwała nr 1306/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Artur Korzeniewski)
Uchwała nr 1307/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Maria Niewolny)
Uchwała nr 1308/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Małgorzata Cierpisz)
Uchwała nr 1309/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Anna Gruszczak)
Uchwała nr 1310/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1311/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Natalia Mandela-Majerczak)
Uchwała nr 1313/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Kinga Stoczkowska-Mańko)

2019-01-09 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 55/2019/8/R w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pomocy finansowej dla Lekarzy Seniorów

2019-01-15 - Przewodniczący komisji

Zarządzenie nr 90/2019/8/RL Decyzja - 90 lat (Janusz Żak)
Zarządzenie nr 91/2019/8/RL Decyzja - 90 lat (Kazimiera Kuryło)
Zarządzenie nr 92/2019/8/RL Decyzja - 90 lat (Zygmunt Orzędała)
Zarządzenie nr 93/2019/8/RL Decyzja - 90 lat (Alfons Dmowski)
Zarządzenie nr 94/2019/8/RL Decyzja - 90 lat (Stanisław Kozak)
Zarządzenie nr 95/2019/8/RL Decyzja - 90 lat (Henryk Kulanik)

2019-01-15 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 141/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Dorota Doroszuk)
Zarządzenie nr 142/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Mieczysław Turzyniecki)
Zarządzenie nr 143/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Dioniza Szwed)
Zarządzenie nr 144/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Herbet)
Zarządzenie nr 145/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Sebastian Sawonik)
Zarządzenie nr 146/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mikołaj Leśniak)

2019-01-15 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1323/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Alicja Wysocka)
Uchwała nr 1324/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mariusz Kozak)
Uchwała nr 1325/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Stasieczek)
Uchwała nr 1326/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Bryła)
Uchwała nr 1327/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Sylwia Zakrzewska)
Uchwała nr 1328/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Tyniec)
Uchwała nr 1329/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Beata Szmit)
Uchwała nr 1330/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Rusin)
Uchwała nr 1331/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Angelika Bryczek)
Uchwała nr 1332/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Justyna Adamczuk)
Uchwała nr 1333/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Horoch)
Uchwała nr 1334/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Ewa Rybicka-Sicińska)
Uchwała nr 1335/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewa Exner-Lipko)
Uchwała nr 1336/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Wojciech Maciąg)
Uchwała nr 1337/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Tomasz Chorągiewicz)
Uchwała nr 1338/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Janusz Goch)
Uchwała nr 1339/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1340/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Michał Polesiak)
Uchwała nr 1341/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Dorota Doroszuk)
Uchwała nr 1355/2019/8/RL zgoda na udział w konsylium lekarskim art 9 ust1 pkt 2 (Kier.zakł.lecz) (Yuri Takhtaev)

2019-01-22 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 147/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Czesak-Dudek)

2019-01-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1356/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Gawidziel)
Uchwała nr 1357/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Teresa Uniczko)
Uchwała nr 1358/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Maciej Samuś)
Uchwała nr 1359/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dariusz Czochrowski)
Uchwała nr 1360/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Flis)
Uchwała nr 1361/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Sławomir Sadkowski)
Uchwała nr 1362/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Małgorzata Jabłońska)
Uchwała nr 1363/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Stępniak)
Uchwała nr 1364/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jagoda Kuźmicz)
Uchwała nr 1365/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Trochimowicz)
Uchwała nr 1366/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Iwona Dembicka)
Uchwała nr 1367/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Hayeshi)
Uchwała nr 1368/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Halina Dubas-Ślemp)
Uchwała nr 1374/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1375/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Emil Jędrych)
Uchwała nr 1381/2019/8/RL Uchwała zmieniająca (Nelia Muzychuk)
Uchwała nr 1382/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Andrzej Borkowski)

2019-01-29 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 148/2019/8/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Katarzyna Kuśpit)
Zarządzenie nr 149/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Michał Ciepiela)
Zarządzenie nr 150/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Karolina Sidor)
Zarządzenie nr 151/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marcin Sidor)

2019-01-29 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1383/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Marta Kiszka)
Uchwała nr 1384/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Dubiel-Kosikowska)
Uchwała nr 1385/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Rafał Winiarczyk)
Uchwała nr 1386/2019/8/RL Uchwała zmieniająca (Anton Davydov)
Uchwała nr 1387/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Tomaka)
Uchwała nr 1388/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jadwiga Tałajko)
Uchwała nr 1389/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Szcześniak)
Uchwała nr 1390/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Flis)
Uchwała nr 1391/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą