Prawo stanowione przez Izbę

2019-10-01 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 244/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Tadeusz Zatorski)

2019-10-01 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2285/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Patrycja Lesiuk)
Uchwała nr 2286/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Magdalena Widomska)
Uchwała nr 2287/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Krzysiak)
Uchwała nr 2288/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paulina Muszyńska)
Uchwała nr 2289/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Joanna Wiencko)
Uchwała nr 2291/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Chudio)
Uchwała nr 2292/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Krysa)
Uchwała nr 2293/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Szlachta)
Uchwała nr 2294/2019/8/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (Vadym Matsibora)
Uchwała nr 2295/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Stanisław Michalak)
Uchwała nr 2296/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Sylwia Śmietana)
Uchwała nr 2297/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Ewa Chilimoniuk)
Uchwała nr 2298/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Krystyna Kamińska)
Uchwała nr 2299/2019/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Yuliya Dudohla)
Uchwała nr 2300/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Jakub Boguniecki)
Uchwała nr 2301/2019/8/RL A 02 - przyznanie prawa (Jerzy Draus)
Uchwała nr 2302/2019/8/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (Isam Leebe)
Uchwała nr 2303/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Rafał Sulej)
Uchwała nr 2304/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Marcin Sójka)
Uchwała nr 2305/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Mateusz Jabłoński)
Uchwała nr 2306/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Anna Bukowska)
Uchwała nr 2307/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Sylwia Bujak)
Uchwała nr 2308/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Karolina Futyma)
Uchwała nr 2309/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Maria Górska-Bartnik)
Uchwała nr 2310/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Justyna Makowska)
Uchwała nr 2314/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Artur Lis)
Uchwała nr 2315/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Oksana Wichowska)
Uchwała nr 2316/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2019-10-08 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 247/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Karol Jankowski)
Zarządzenie nr 248/2019/8/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Stanisław Michalak)

2019-10-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2319/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Karolina Charemska)
Uchwała nr 2320/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Łucja Ziemba)
Uchwała nr 2321/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Urszula Marszałek)
Uchwała nr 2322/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Justyna Krzemińska)
Uchwała nr 2323/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Rak)
Uchwała nr 2324/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Agnieszka Kałuża)
Uchwała nr 2325/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Magdalena Krukowska)
Uchwała nr 2326/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Piotr Sikora)
Uchwała nr 2327/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Karmen Mkhitarian)
Uchwała nr 2328/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Bełz)
Uchwała nr 2329/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Paweł Kempisty)
Uchwała nr 2330/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Anna Chmielewska)
Uchwała nr 2331/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Szymańska)
Uchwała nr 2332/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Muszyńska)
Uchwała nr 2333/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksander Gustaw)
Uchwała nr 2334/2019/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Abdelrahman N.H Nassasra)
Uchwała nr 2335/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Monika Płoszczak)
Uchwała nr 2336/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Dominika Adamska)
Uchwała nr 2337/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Widomska)
Uchwała nr 2338/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Godzisz)
Uchwała nr 2339/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Amanda Karpiniec)
Uchwała nr 2342/2019/8/RL A 04 - kwalifikacje formalne (Aleksandra Brzozowska)
Uchwała nr 2343/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Joanna Szyszka)
Uchwała nr 2344/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aneta Rzepiela)
Uchwała nr 2345/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Szczygielska)
Uchwała nr 2346/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Patrycja Sala-Nowak)
Uchwała nr 2347/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Bartłomiej Gruss)
Uchwała nr 2348/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Sokołowicz)
Uchwała nr 2352/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Piotr Zwolski)
Uchwała nr 2353/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Anna Mądro)
Uchwała nr 2354/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Piech)
Uchwała nr 2355/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Reda)
Uchwała nr 2356/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paulina Hejnrych)
Uchwała nr 2357/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Łubianka)
Uchwała nr 2358/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Lucyna Dmowska)
Uchwała nr 2359/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Futyma)
Uchwała nr 2360/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2361/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Jarosław Ostrowski)
Uchwała nr 2362/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Skomorowska)
Uchwała nr 2363/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Wiencko)
Uchwała nr 2364/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aneta Gerhant)

2019-10-15 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 249/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maria Mazurek)
Zarządzenie nr 250/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Hanna Uszyńska)
Zarządzenie nr 251/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Wanda Sielicka)
Zarządzenie nr 252/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Tomasz Sodolski)
Zarządzenie nr 253/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jadwiga Tukendorf)
Zarządzenie nr 254/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Czesław Popik)
Zarządzenie nr 255/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Domicela Pomykalska-Wośko)
Zarządzenie nr 256/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Kazimierz Podbielski)
Zarządzenie nr 257/2019/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Danylo Kutsyk)

2019-10-15 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2366/2019/8/RL A 02 - przyznanie prawa (Ewa Frąc)
Uchwała nr 2367/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Sylwia Janiec)
Uchwała nr 2368/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Daniel Flisowski)
Uchwała nr 2369/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Magdalena Skorek)
Uchwała nr 2370/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Nikola Bielecka)
Uchwała nr 2371/2019/8/RL A 23 - duplikat pwz (Zbigniew Skoczylas)
Uchwała nr 2372/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Erwin Łukaszuk)
Uchwała nr 2376/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bartłomiej Gruss)
Uchwała nr 2380/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Sylwia Śmietana)
Uchwała nr 2384/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karmen Mkhitarian)
Uchwała nr 2390/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Martyna Krupa)
Uchwała nr 2392/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Rak)
Uchwała nr 2393/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Woźniak)
Uchwała nr 2406/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2019-10-22 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 258/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Papierkowski)
Zarządzenie nr 259/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Zenon Miroński)
Zarządzenie nr 260/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Marek Majewski)
Zarządzenie nr 261/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Dariusz Plis)
Zarządzenie nr 262/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Barbara Kościuczyk)
Zarządzenie nr 263/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marta Siudowska)
Zarządzenie nr 264/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paweł Żurawski)

2019-10-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2407/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Jakub Wojtaszek)
Uchwała nr 2408/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Szymańska)
Uchwała nr 2409/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Janusz Mozarski)
Uchwała nr 2410/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Janina Romaniuk)
Uchwała nr 2411/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Patrycja Sala-Nowak)
Uchwała nr 2414/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Paweł Żurawski)
Uchwała nr 2415/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Małgorzata Kaczoruk)
Uchwała nr 2416/2019/8/RL A 23 - duplikat pwz (Barbara Drapała)
Uchwała nr 2417/2019/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Uladzimir Dabryneuski)
Uchwała nr 2418/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Artur Lis)
Uchwała nr 2419/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Wróbel)
Uchwała nr 2420/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Makowska)
Uchwała nr 2421/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Amanda Karpiniec)
Uchwała nr 2422/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Beata Wałachowska)
Uchwała nr 2423/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Zofia Szedel-Misiewicz)
Uchwała nr 2424/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Michał Wielicki)
Uchwała nr 2425/2019/8/RL A 04 - kwalifikacje formalne (Magdalena Bednarska)
Uchwała nr 2426/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Mateusz Łubianka)
Uchwała nr 2427/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2428/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Hopkała)
Uchwała nr 2430/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Robert Owsicki)

2019-10-29 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2431/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Karol Skoczylas)
Uchwała nr 2432/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Roksana Kania)
Uchwała nr 2439/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Krzysiak)
Uchwała nr 2440/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Alicja Parysek)
Uchwała nr 2448/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Agata Brożek)
Uchwała nr 2458/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Magdalena Olszewska-Kapka)
Uchwała nr 2466/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Tadeusz Zatorski)
Uchwała nr 2468/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Jabłoński)
Uchwała nr 2469/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Malicka)
Uchwała nr 2470/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Makarewicz)
Uchwała nr 2472/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Lucyna Dmowska)
Uchwała nr 2478/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Kupińska)
Uchwała nr 2481/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Ewa Kuśmierczuk)
Uchwała nr 2482/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2486/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Alicja Kayzer)