Prawo stanowione przez Izbę

2019-12-03 - Przewodniczący komisji

Zarządzenie nr 102/2019/8/RL Decyzja - Śmierć (Paweł Skorupski)

2019-12-03 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 312/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Tadeusz Fejdasz)
Zarządzenie nr 313/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Kątski)
Zarządzenie nr 314/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Sikora)
Zarządzenie nr 315/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Albert Antonowicz)
Zarządzenie nr 316/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Pławska)
Zarządzenie nr 317/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Michał Budkowski)
Zarządzenie nr 318/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Henryk Borysik)
Zarządzenie nr 319/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jan Giza)
Zarządzenie nr 320/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Rukasz-Wojna)
Zarządzenie nr 321/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Halina Tyszkiewicz)
Zarządzenie nr 322/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maria Górska-Bartnik)

2019-12-03 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2728/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maria Plewik)
Uchwała nr 2729/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Adam Marciniak)
Uchwała nr 2730/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Drozd)
Uchwała nr 2731/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Sylwia Janiec)
Uchwała nr 2732/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Kwaśny)
Uchwała nr 2733/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Izabela Szewczak)
Uchwała nr 2734/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Bukowska)
Uchwała nr 2735/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Anna Michalak)
Uchwała nr 2736/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2737/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Dariusz Pachnia)
Uchwała nr 2738/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Jakub Krawczyk)
Uchwała nr 2739/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Małgorzata Guyot)
Uchwała nr 2740/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Maciej Rorat)

2019-12-04 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 90/2019/8/R w sprawie wyboru firmy przygotowującej druk biuletynu Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 91/2019/8/R w sprawie sfinansowania poprzez zwrot części opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie o.c. na rok 2020
Uchwała nr 92/2019/8/R w sprawie sfinansowania, poprzez zwrot, części opłaconej składki na dobrowolne ubezpieczenie o.c. na rok 2020
Uchwała nr 93/2019/8/R w sprawie sfinansowania części opłaconej kwoty za szczepienia członkom LIL w roku 2020
Uchwała nr 94/2019/8/R w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 96/2019/8/R w sprawie dofinansowania części opłaconej kwoty za prywatny turnus rehabilitacyjny lekarzom rencistom i emerytom członkom LIL

2019-12-10 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 323/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Wiesława Kostecka)
Zarządzenie nr 324/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Aleksandra Wiśniewska)
Zarządzenie nr 325/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisław Oniszczuk)
Zarządzenie nr 326/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Emil Lipianin)

2019-12-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2741/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Iga Kuliniec)
Uchwała nr 2742/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Wnuk)
Uchwała nr 2743/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Jaworska)
Uchwała nr 2744/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Woźniakowski)
Uchwała nr 2745/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Milanowski)
Uchwała nr 2746/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Olga Psujek-Salameh)
Uchwała nr 2747/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Krystyna Szymula)
Uchwała nr 2748/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Pecka)
Uchwała nr 2749/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Marcin Wawrzoszek)
Uchwała nr 2751/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Barbara Mańkowska-Krata)
Uchwała nr 2752/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Edyta Unkiewicz)
Uchwała nr 2755/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2019-12-17 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 328/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Łukasz Kowalczyk)
Zarządzenie nr 329/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Siek)
Zarządzenie nr 330/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dominika Adamska)
Zarządzenie nr 331/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Uladzimir Dabryneuski)

2019-12-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2756/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bartłomiej Kulesza)
Uchwała nr 2757/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Izabela Studnicka-Melka)
Uchwała nr 2758/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Piotr Zarębski)
Uchwała nr 2762/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Joanna Gąbka)
Uchwała nr 2763/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Ewa Dziuban)
Uchwała nr 2764/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Olszewska-Gryko)
Uchwała nr 2765/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Aleksandra Konopka)
Uchwała nr 2766/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Anna Kaczorowska-Antoniak)
Uchwała nr 2767/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Krzysztof Kozak)
Uchwała nr 2768/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Szewczyk)
Uchwała nr 2769/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Jaworski)
Uchwała nr 2770/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Tadeusz Młynarczyk)
Uchwała nr 2772/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Roksana Hałasa-Bajek)
Uchwała nr 2775/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jacek Kępa)
Uchwała nr 2778/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Adrian Bandurko)
Uchwała nr 2779/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2782/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Jan Wawreszuk)
Uchwała nr 2783/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Kacper Weśniuk)