Prawo stanowione przez Izbę

2019-02-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 152/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Wiśniewska)

2019-02-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1398/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Jedlińska)
Uchwała nr 1399/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewa Rybicka-Sicińska)
Uchwała nr 1401/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Barbara Siembida)
Uchwała nr 1402/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Jan Łukasik)
Uchwała nr 1403/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Pawłowicz)
Uchwała nr 1404/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Tomasz Skoczylas)
Uchwała nr 1409/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dominika Wrzesińska)
Uchwała nr 1410/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Królikowska)
Uchwała nr 1411/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wiesław Mazurek)
Uchwała nr 1412/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Zygan-Filipiak)
Uchwała nr 1413/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Wójcik)
Uchwała nr 1414/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Damian Snopek)
Uchwała nr 1415/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1416/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Natalia Juszkiewicz)
Uchwała nr 1417/2019/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Oleg Vodoviz)

2019-02-06 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 56/2019/8/R w sprawie wyjazdowego posiedzenia ORL
Uchwała nr 57/2019/8/R w sprawie powołania Zespołu Organizacyjengo OZL
Uchwała nr 58/2019/8/R w sprawie zmiany regulaminu Komisji Socjalno-Bytowej
Uchwała nr 59/2019/8/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji problemowych
Uchwała nr 60/2019/8/R w sprawie zawarcia współpracy z kancelariami adwokackimi
Uchwała nr 61/2019/8/R w sprawie zarwierdzenia regulaminu funkcjonowania Kapituły Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej

2019-02-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 153/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Mariusz Wojtaś)

2019-02-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1424/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Mirosława Lipka)
Uchwała nr 1425/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Robert Kieszko)
Uchwała nr 1426/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Klaudia Górska-Litaszewska)
Uchwała nr 1427/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Mariusz Wojtaś)
Uchwała nr 1428/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Irena Węgrzyn-Szkutnik)
Uchwała nr 1429/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Krystyna Folcik)
Uchwała nr 1430/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jan Uniczko)
Uchwała nr 1431/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Emilia Studnicka)
Uchwała nr 1432/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksander Toś)
Uchwała nr 1433/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Kominek)
Uchwała nr 1434/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Olga Żak)
Uchwała nr 1435/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Szyszkowski)
Uchwała nr 1436/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Rafał Bzdyrak)
Uchwała nr 1437/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Zyta Kraska)
Uchwała nr 1438/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Marcin Nastaj)
Uchwała nr 1439/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2019-02-19 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 154/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Wioleta Rola)
Zarządzenie nr 155/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Chwedorowicz)
Zarządzenie nr 156/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Urszula Marciniak)

2019-02-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1454/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Barbara Kęcka-Stasiak)
Uchwała nr 1455/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Łepecki)
Uchwała nr 1456/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Andrzej Nieckarz)
Uchwała nr 1457/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jacek Roliński)
Uchwała nr 1458/2019/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Andrei Mesko)
Uchwała nr 1459/2019/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Katsiaryna Mesko)
Uchwała nr 1463/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Marek Sidor)
Uchwała nr 1464/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2019-02-26 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 157/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Zarębski)
Zarządzenie nr 158/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mariusz Wieczyński)
Zarządzenie nr 159/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Sara Miksza)
Zarządzenie nr 160/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dominika Flis)
Zarządzenie nr 161/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jacek Bicki)
Zarządzenie nr 162/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Klaudia Mazur)

2019-02-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1465/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jolanta Jaskółka)
Uchwała nr 1466/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Kuna)
Uchwała nr 1468/2019/8/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Lilit Vardanyan)
Uchwała nr 1472/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Daria Przybylska)
Uchwała nr 1476/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1480/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Elżbieta Szczepaniak)