Prawo stanowione przez Izbę

2019-03-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 163/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Gąbka)
Zarządzenie nr 165/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marcin Łubiarz)
Zarządzenie nr 166/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Wioletta Dudek)
Zarządzenie nr 167/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Kamil Kurant)

2019-03-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1481/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Damian Szyszka)
Uchwała nr 1482/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Natalia Zając)
Uchwała nr 1483/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Tomasz Lach)
Uchwała nr 1484/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wanda Dymicka)
Uchwała nr 1485/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Barbara Mackiewicz)
Uchwała nr 1486/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wiktor Wójtowicz)
Uchwała nr 1488/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Igor Koplejewski)
Uchwała nr 1489/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Andrzej Nieckarz)
Uchwała nr 1490/2019/8/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (Olena Pałasz)
Uchwała nr 1491/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Czesław Olszewski)
Uchwała nr 1492/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Antoni Barański)
Uchwała nr 1493/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2019-03-06 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 63/2019/8/R w sprawie zmiany regulaminu Komisji ds. Lekarzy Seniorów Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 64/2019/8/R w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 65/2019/8/R w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności ORL w Lublinie za rok 2018
Uchwała nr 66/2019/8/R w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018
Uchwała nr 67/2019/8/R w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu na rok 2019
Uchwała nr 68/2019/8/R w sprawie uzupełnienia składu Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie
Uchwała nr 69/2019/8/R w sprawie przyznania Dyplomu Laur Medyczny

2019-03-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 168/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Eliza Sternik)
Zarządzenie nr 169/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Zdyb)
Zarządzenie nr 170/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paweł Grab)
Zarządzenie nr 171/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Bartłomiej Ligęza)
Zarządzenie nr 172/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dominika Dziedzic)
Zarządzenie nr 173/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Michał Polesiak)

2019-03-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1497/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Krzysztof Wojdyło)
Uchwała nr 1498/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Niedźwiedź)
Uchwała nr 1500/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Elżbieta Zygadlewicz)
Uchwała nr 1501/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Magdalena Guła)
Uchwała nr 1503/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dorota Tatarska-Jojczuk)
Uchwała nr 1504/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1505/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Oksana Chaban)
Uchwała nr 1506/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Anna Kawa)
Uchwała nr 1507/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Piotr Rusin)

2019-03-19 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 174/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Kazimierz Stanek)
Zarządzenie nr 175/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paulina Nazaruk)
Zarządzenie nr 176/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Gromek)
Zarządzenie nr 177/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dariusz Zdulski)

2019-03-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1509/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Anna Skawińska)
Uchwała nr 1510/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Tomasz Szalewski)
Uchwała nr 1511/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Kamińska)
Uchwała nr 1512/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marcin Danilczuk)
Uchwała nr 1513/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dagmara Glanowska-Borek)
Uchwała nr 1514/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Błachnio)
Uchwała nr 1516/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Wojciech Berbecki)
Uchwała nr 1517/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2019-03-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1518/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Joanna Mazgaj)
Uchwała nr 1519/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Jaworska)
Uchwała nr 1520/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Albert Brzozowski)
Uchwała nr 1521/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Rafał Weremko)
Uchwała nr 1522/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Radosław Kowalski)
Uchwała nr 1523/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Wysokińska)
Uchwała nr 1524/2019/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Sofya Mironava)
Uchwała nr 1525/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Gabriela Witkowska)
Uchwała nr 1526/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Adamczyk)
Uchwała nr 1533/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1541/2019/8/RL zgoda na udział w konsylium lekarskim art 9 ust1 pkt 2 (Kier.zakł.lecz. Yamane, Sekiguchi, Galassi, Werner, Avran)

2019-03-30 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała nr 1/2019/8/R UCHWAŁA Nr 1/2019 XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Apel nr 1/2019/8/R Apel Nr 1/2019
Uchwała nr 2/2019/8/R UCHWAŁA Nr 2/2019 XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji mandatowej XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Apel nr 2/2019/8/R Apel Nr 2 /2019
Uchwała nr 4/2019/8/R UCHWAŁA Nr 4/2019 XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 5/2019/8/R UCHWAŁA Nr 5/2019 XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za rok 2018
Uchwała nr 6/2019/8/R UCHWAŁA Nr 6/2019 XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2018
Uchwała nr 7/2019/8/R UCHWAŁA Nr 7/2019 XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 30 marca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2018 i udzielenia absolutorium Ok
Uchwała nr 8/2019/8/R UCHWAŁA Nr 8/2019 XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2018
Uchwała nr 9/2019/8/R UCHWAŁA Nr 9/2019 XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2018
Uchwała nr 10/2019/8/R UCHWAŁA Nr 10/2019 XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2018
Uchwała nr 11/2019/8/R UCHWAŁA Nr 11/2019 XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2019