Prawo stanowione przez Izbę

2019-04-02 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 178/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Ryszard Bielak)
Zarządzenie nr 179/2019/8/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Irena Jackiewicz-Hejno)
Zarządzenie nr 180/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Kruk)

2019-04-02 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1546/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Marta Winnicka)
Uchwała nr 1547/2019/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Liudmyla Stukalo)
Uchwała nr 1548/2019/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Anton Davydov)
Uchwała nr 1549/2019/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Aliaksandra Skavinskaya)
Uchwała nr 1550/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Barbara Oberda)
Uchwała nr 1551/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Król)
Uchwała nr 1552/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Ewa Abramowicz-Bielak)
Uchwała nr 1553/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Sołdaj-Bukszyńska)
Uchwała nr 1554/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Wiśniewska-Kieliszek)
Uchwała nr 1555/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Kocuń)
Uchwała nr 1556/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2019-04-03 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 70/2019/8/R zmiana składu osobowego Komisji Etyki ORL w Lublinie
Uchwała nr 71/2019/8/R Zmiana składu osobowego Komisji Bioetycznej VII kadencji
Uchwała nr 72/2019/8/R Zmiana regulaminu Komisji Bioetycznej VII kadencji
Uchwała nr 73/2019/8/R o zmianie uchwały Nr 5/2018/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Uchwała nr 74/2019/8/R w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rekreacji i Sportu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

2019-04-09 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 181/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Marianna Walasek-Krawczyk)
Zarządzenie nr 182/2019/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Halyna Tkachenko)
Zarządzenie nr 183/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Fryc)
Zarządzenie nr 184/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Michał Kulesza)
Zarządzenie nr 185/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Jakiel)
Zarządzenie nr 186/2019/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Ali Almahfooz)

2019-04-09 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1565/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Kuśmierz)
Uchwała nr 1566/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marek Bratkowski)
Uchwała nr 1567/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Piotr Wojtaś)
Uchwała nr 1568/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Maciocha)
Uchwała nr 1569/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Winnicka)
Uchwała nr 1570/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Michał Obrycki)
Uchwała nr 1572/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Radomska)
Uchwała nr 1573/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2019-04-16 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 187/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Leszek Szczepański)
Zarządzenie nr 188/2019/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Mohammed Al-Ansi)

2019-04-16 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1578/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Patrycja Haider-Taha)
Uchwała nr 1579/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Przemysław Lasota)
Uchwała nr 1580/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Tomasz Szalewski)
Uchwała nr 1581/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Jańczak)
Uchwała nr 1582/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Sylwia Gągola)
Uchwała nr 1583/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2019-04-23 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 189/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jagoda Baka)
Zarządzenie nr 190/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Krzysztof Dziuban)
Zarządzenie nr 191/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Monika Chabros-Szczepłek)
Zarządzenie nr 192/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jacek Korzeniowski)
Zarządzenie nr 193/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marcin Marszałek)

2019-04-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1585/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Agnieszka Gryckiewicz)
Uchwała nr 1586/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wiktor Kupisz)
Uchwała nr 1587/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Milena Niebrzegowska)
Uchwała nr 1588/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Sylwia Rola)
Uchwała nr 1589/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Rafał Ziemiński)
Uchwała nr 1590/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Łukasz Kuliniec)
Uchwała nr 1591/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Agnieszka Lawińska)
Uchwała nr 1592/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Michał Gałan)
Uchwała nr 1597/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1608/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Sebastian Niezbecki)
Uchwała nr 1610/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Skwira-Błaszczyk)
Uchwała nr 1611/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Rutkowski)

2019-04-30 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1612/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Rakuś-Kwiatosz)
Uchwała nr 1613/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marcin Skoczyński)
Uchwała nr 1614/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Patrycja Haider-Taha)
Uchwała nr 1615/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewa Wlizło-Dyś)
Uchwała nr 1616/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jerzy Maksymiuk)
Uchwała nr 1621/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bogusława Janisz)
Uchwała nr 1622/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Małgorzata Szponar)
Uchwała nr 1624/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą