Prawo stanowione przez Izbę

2019-05-07 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 194/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Jaroszyńska)
Zarządzenie nr 195/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kamila Kręt)

2019-05-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1625/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Irena Brzozowska)
Uchwała nr 1626/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Edyta Jakiewicz-Bajorek)
Uchwała nr 1627/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Furtak)
Uchwała nr 1628/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Antoń-Jóźwiakowska)
Uchwała nr 1629/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Renata Malborska)
Uchwała nr 1630/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Janusz Erazmus)
Uchwała nr 1631/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2019-05-08 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 75/2019/8/R o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad finansowania czynności członków Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Uchwała nr 76/2019/8/R o zmianie uchwały Nr 5/2018/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2018 r.

2019-05-14 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 196/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Ewa Walkowska-Stelmańska)
Zarządzenie nr 198/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Szlendak)

2019-05-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1638/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Wojtaś)
Uchwała nr 1639/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Grad)
Uchwała nr 1640/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Elżbieta Jarosławska-Setlak)
Uchwała nr 1641/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Sergiusz Łukasiewicz)
Uchwała nr 1642/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Adamska)
Uchwała nr 1643/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Modestowicz-Dobrowolska)
Uchwała nr 1644/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Halina Szymczak)
Uchwała nr 1645/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Ewa Walkowska-Stelmańska)
Uchwała nr 1652/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Poręba)
Uchwała nr 1653/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aneta Matysiewicz)
Uchwała nr 1654/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Waldemar Kulikowski)
Uchwała nr 1656/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Sochocka)
Uchwała nr 1657/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2019-05-21 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 200/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Marcin Łukowski)
Zarządzenie nr 201/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Lewandowski)

2019-05-21 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1658/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Hubert Szlachciński)
Uchwała nr 1659/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Orzeł-Podsiadła)
Uchwała nr 1660/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Wojtan)
Uchwała nr 1661/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Sławomir Kiciak)
Uchwała nr 1662/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Marcin Łukowski)
Uchwała nr 1663/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewa Tywanek)
Uchwała nr 1664/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1665/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Dziduch)
Uchwała nr 1668/2019/8/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Liudmyla Stukalo)

2019-05-28 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 202/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Olga Onikijuk)
Zarządzenie nr 203/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisław Okoński)
Zarządzenie nr 204/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Iwona Obraniak)

2019-05-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1678/2019/8/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (Olena Pałasz)
Uchwała nr 1679/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Lech Dziedzic)
Uchwała nr 1680/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wiktor Słupecki)
Uchwała nr 1681/2019/8/RL A 23 - duplikat pwz (Sylwia Smyk)
Uchwała nr 1683/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Klaudyna Iwaszko-Sochal)
Uchwała nr 1687/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Maślanko)
Uchwała nr 1688/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jacek Dziedzic)
Uchwała nr 1689/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą