Prawo stanowione przez Izbę

2019-06-04 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1690/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Jakubek)
Uchwała nr 1691/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Andrzej Zawadzki)
Uchwała nr 1692/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Czukiewska)
Uchwała nr 1693/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mariusz Bogdan)
Uchwała nr 1694/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Chomiuk)
Uchwała nr 1695/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marzena Budzyńska)
Uchwała nr 1696/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Piecak)
Uchwała nr 1700/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1701/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Michał Wielicki)
Uchwała nr 1703/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Igor Diatczyk)

2019-06-07 - Okręgowa Rada Lekarska

Stanowisko nr 2/2019/8/R w sprawie poparcia Stanowiska NRL z dnia 31 maja 2019 r.
Stanowisko nr 3/2019/8/R w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
Uchwała nr 77/2019/8/R w sprawie upoważnia Prezydium ORL do podejmowania wszelkich czynności formalno-prawnych w zakresie związanym z dostawą do budynku LIL ciepła systemowego przez LPEC
Uchwała nr 78/2019/8/R w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w II połowie 2019 roku

2019-06-11 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 205/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Ewa Walkiewicz-Boczek)
Zarządzenie nr 206/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Kozłowska)
Zarządzenie nr 207/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Wereska)
Zarządzenie nr 208/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Monika Werońska)

2019-06-11 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1706/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marcin Ruchała)
Uchwała nr 1707/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Barbara Kusz)
Uchwała nr 1708/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marzena Mierzicka)
Uchwała nr 1709/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Jarosław Bródka)
Uchwała nr 1715/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2019-06-18 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1716/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Damian Tokarczyk)
Uchwała nr 1717/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Anna Gut)
Uchwała nr 1718/2019/8/RL A 12 - W-6 (Lech Banach)
Uchwała nr 1721/2019/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Uladzimir Dabryneuski)
Uchwała nr 1722/2019/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Vadim Yushkevitch)
Uchwała nr 1723/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Anna Wojas)
Uchwała nr 1724/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Dominika Zielińska)
Uchwała nr 1726/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2019-06-25 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 209/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Genowefa Tuleja-Hendzel)
Zarządzenie nr 210/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jolanta Romanek-Baranowska)
Zarządzenie nr 211/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aliaksandra Skavinskaya)

2019-06-25 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1728/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Agnieszka Kiszka)
Uchwała nr 1729/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Jakub Podgórniak)
Uchwała nr 1730/2019/8/RL zgoda na udział w konsylium lekarskim art 9 ust1 pkt 2 (Kier.zakł.lecz) (Yuri Takhtaev)
Uchwała nr 1731/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Tomasz Roman)
Uchwała nr 1732/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dominika Zielińska)
Uchwała nr 1736/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Marcin Mozgawa)
Uchwała nr 1738/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą