Prawo stanowione przez Izbę

2019-08-06 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 222/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Wanda Wiśniewska)

2019-08-06 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1953/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Jan Zarębski)
Uchwała nr 1954/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karolina Zarębska)
Uchwała nr 1955/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Edyta Koman-Wierdak)
Uchwała nr 1956/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Agata Dzioba)
Uchwała nr 1957/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Denisow-Pietrzyk)
Uchwała nr 1958/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Klaudia Brożyna)
Uchwała nr 1959/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Marta Malczewska)
Uchwała nr 1960/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Dorota Adamczyk)
Uchwała nr 1961/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Mateusz Fręchowicz)
Uchwała nr 1962/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karolina Parysek)
Uchwała nr 1963/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Kamil Bałabuszek)
Uchwała nr 1964/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Anna Mroczek)
Uchwała nr 1965/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Adamczyk)
Uchwała nr 1966/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Sokolińska-Ciołko)
Uchwała nr 1967/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Jędrzej Tkaczyk)
Uchwała nr 1974/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Michał Solarz)
Uchwała nr 1981/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aleksandra Jones)
Uchwała nr 1982/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Rafał Katryniok)
Uchwała nr 1983/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Kożuch)
Uchwała nr 1984/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Sebastian Niemiec)
Uchwała nr 1985/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Filip Kotula)
Uchwała nr 1986/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Agata Kurcewicz-Lubaś)
Uchwała nr 1987/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Agata Pietroń)
Uchwała nr 1988/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Paulina Grzesik)
Uchwała nr 1989/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Michał Góra)
Uchwała nr 1990/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Wojciech Fila)
Uchwała nr 1991/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Gogłoza)
Uchwała nr 1992/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Krzysztof Jankowski)
Uchwała nr 1993/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Wilkołaska)
Uchwała nr 1994/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2019-08-13 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 223/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Alina Kowalczyk)
Zarządzenie nr 224/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tatsiana Ramaniuk)
Zarządzenie nr 225/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Mazur)

2019-08-13 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1996/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agata Pietroń)
Uchwała nr 1997/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Patrycja Marciniak-Skolimowska)
Uchwała nr 1998/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Kamil Oleszek)
Uchwała nr 1999/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Mateusz Turowski)
Uchwała nr 2000/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Weronika Topyła)
Uchwała nr 2001/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Marta Jakubowska)
Uchwała nr 2002/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Paweł Strużyk)
Uchwała nr 2003/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Paulina Florek)
Uchwała nr 2004/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Dorota Pitucha)
Uchwała nr 2005/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Kamil Mitas)
Uchwała nr 2006/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Paulina Cybul)
Uchwała nr 2007/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Iwona Turowska)
Uchwała nr 2008/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Justyna Patryn)
Uchwała nr 2009/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aleksandra Buczak)
Uchwała nr 2010/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Tomasz Domański)
Uchwała nr 2011/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Eliza Krasowska)
Uchwała nr 2012/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Michał Klimczuk)
Uchwała nr 2013/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Łukasz Domagała)
Uchwała nr 2014/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Monika Kostrubała)
Uchwała nr 2015/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jaromir Ziomek)
Uchwała nr 2016/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Martyna Cielniak)
Uchwała nr 2017/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Weronika Michalska)
Uchwała nr 2018/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Turek)
Uchwała nr 2019/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aleksandra Szprucińska)
Uchwała nr 2020/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Wojciech Szpruciński)
Uchwała nr 2021/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Tamara Żurek)
Uchwała nr 2022/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Marek Michnar)
Uchwała nr 2023/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wioleta Łatwińska)
Uchwała nr 2024/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Urszula Grudzień)
Uchwała nr 2025/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Iwo Mysiak)
Uchwała nr 2026/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Wojciech Chudera)
Uchwała nr 2027/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Jan Gosik)
Uchwała nr 2028/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Agnieszka Wątroba)
Uchwała nr 2029/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karolina Romanowska)
Uchwała nr 2030/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Izabela Leśkiewicz)
Uchwała nr 2031/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Damian Sowa)
Uchwała nr 2032/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Maciej Rukasz)
Uchwała nr 2033/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Sylwia Żak)
Uchwała nr 2034/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Joanna Bogacz)
Uchwała nr 2035/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Antonina Góralska)
Uchwała nr 2036/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Anna Gnieciak)
Uchwała nr 2037/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Agnieszka Konarzewska)
Uchwała nr 2038/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Patrycja Stępniewska)
Uchwała nr 2039/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Dominika Stefaniec)
Uchwała nr 2040/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewa Połecka-Szysz)
Uchwała nr 2041/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aleksandra Staniszewska)
Uchwała nr 2042/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Dawid Górski)
Uchwała nr 2043/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Paweł Bogacz)
Uchwała nr 2044/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2049/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Krzysztof Rostkowski)
Uchwała nr 2056/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Daniel Kosecki)

2019-08-20 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2057/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Anna Taracha)
Uchwała nr 2058/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Małgorzata Szmit)
Uchwała nr 2059/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aleksandra Karolik)
Uchwała nr 2060/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Kinga Fryźlewicz)
Uchwała nr 2061/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Agata Woźniak)
Uchwała nr 2062/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Joanna Flis)
Uchwała nr 2064/2019/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Yauheni Vauchetski)
Uchwała nr 2065/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Thomas Sańczuk)
Uchwała nr 2067/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Marek Typiak)
Uchwała nr 2068/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Piotr Walkowicz)
Uchwała nr 2070/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Sędłak)
Uchwała nr 2072/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Marta Prządka)
Uchwała nr 2075/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Natalia Laskowska)
Uchwała nr 2076/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Rafał Sobczuk)
Uchwała nr 2079/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Wiktor Ślusarczyk)
Uchwała nr 2080/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Magdalena Komajda)
Uchwała nr 2081/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Jakub Kordalski)
Uchwała nr 2082/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Michał Jędrejek)
Uchwała nr 2083/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Sara Dweik)
Uchwała nr 2084/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Paulina Różycka)

2019-08-27 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 226/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Izabela Wnuczek-Mazurek)
Zarządzenie nr 227/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Roman Łyszcz)
Zarządzenie nr 228/2019/8/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Karolina Stępień)

2019-08-27 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2085/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Monika Kułaga)
Uchwała nr 2087/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Agata Klimkowicz)
Uchwała nr 2088/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Agnieszka Radzka)
Uchwała nr 2089/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Mateusz Brzozowski)
Uchwała nr 2090/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Adrian Zawadzki)
Uchwała nr 2091/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Paulina Stefaniuk)
Uchwała nr 2093/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karolina Hajduk)
Uchwała nr 2094/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Agnieszka Kamińska)
Uchwała nr 2095/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Milena Szymanek)
Uchwała nr 2096/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aleksander Ryczkowski)
Uchwała nr 2097/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Damian Rzętała)
Uchwała nr 2098/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Bartłomiej Kuranc)
Uchwała nr 2099/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Krzymowska)
Uchwała nr 2100/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Magdalena Stankiewicz)
Uchwała nr 2101/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Mateusz Zawojski)
Uchwała nr 2102/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Wiktoria Witek)
Uchwała nr 2103/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Adrian Możdżeń)
Uchwała nr 2104/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Patrycja Jędrzejewska-Rzezak)
Uchwała nr 2105/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Paszek)
Uchwała nr 2106/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Marek Dąbrowski)
Uchwała nr 2107/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aleksandra Czupryńska)
Uchwała nr 2108/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Kozak)
Uchwała nr 2109/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Michał Piątkowski)
Uchwała nr 2110/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Piotr Flis)
Uchwała nr 2111/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Jarosław Krzyżanowski)
Uchwała nr 2112/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Adam Dobrowolski)
Uchwała nr 2113/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Paweł Kapica)
Uchwała nr 2114/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Arian Janbaz)
Uchwała nr 2115/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Zuzanna Pelc)
Uchwała nr 2117/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Natalia Salameh)
Uchwała nr 2118/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Wojciech Kudła)
Uchwała nr 2119/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Bogna Juśkiewicz)
Uchwała nr 2120/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Piotr Wilkołek)
Uchwała nr 2122/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Patrycja Piętak)
Uchwała nr 2123/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karol Nowicki-Sak)
Uchwała nr 2125/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Borys Łozowski)
Uchwała nr 2126/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Redestowicz)
Uchwała nr 2132/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aleksander Sławiński)
Uchwała nr 2137/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Paulina Janek)
Uchwała nr 2140/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Bartłomiej Szmyt)
Uchwała nr 2141/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Konrad Wnuk)
Uchwała nr 2142/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Paulina Świechowska)
Uchwała nr 2145/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Maciej Kurzeja)
Uchwała nr 2146/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Ernest Starek)
Uchwała nr 2148/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Sylwester Makuch)
Uchwała nr 2150/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Maciej Borowicz)
Uchwała nr 2151/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Dorota Kasak)
Uchwała nr 2152/2019/8/RL A 12 - W-6 (Stanisław Nachciński)