Prawo stanowione przez Izbę

2019-09-03 - Przewodniczący komisji

Zarządzenie nr 96/2019/8/RL Decyzja - Śmierć (Irena Wojtyła-Szczerbakiewicz)

2019-09-03 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 229/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Poleszak)
Zarządzenie nr 230/2019/8/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Joanna Osiniak)

2019-09-03 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2154/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Maciej Sotowski)
Uchwała nr 2155/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Marcin Wdowiak)
Uchwała nr 2156/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Michał Hader)
Uchwała nr 2157/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Suchodolska)
Uchwała nr 2158/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Jakub Błachnio)
Uchwała nr 2159/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Ewelina Bracik)
Uchwała nr 2160/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Paweł Swatowski)
Uchwała nr 2161/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Weronika Mydlińska)
Uchwała nr 2162/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Aleksandra Bzoma)
Uchwała nr 2165/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Janusz Drabik)
Uchwała nr 2168/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Andrzej Poleszak)
Uchwała nr 2170/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2171/2019/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Iryna Matskevych)
Uchwała nr 2172/2019/8/RL A 04 - kwalifikacje formalne (Wojciech Pawłowski)
Uchwała nr 2173/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Emilia Kowalska)
Uchwała nr 2174/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Joanna Mańko)
Uchwała nr 2177/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Elżbieta Laudańska)
Uchwała nr 2196/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Weronika Dul)
Uchwała nr 2197/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Krystian Sobich)
Uchwała nr 2207/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Olga Grunt)
Uchwała nr 2208/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Irena Szyfner-Fedorowicz)

2019-09-10 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 231/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Stanislaw Trebuchowski)
Zarządzenie nr 232/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dominik Hoehne)
Zarządzenie nr 233/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jacek Szczygielski)
Zarządzenie nr 234/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Karolina Kosek-Hoehne)
Zarządzenie nr 235/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Danuta Świć)
Zarządzenie nr 236/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mateusz Majdan)

2019-09-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2210/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ludmiła Belniak)
Uchwała nr 2211/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Natalia Stępnicka)
Uchwała nr 2212/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Maciej Kondratowicz-Kucewicz)
Uchwała nr 2213/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wioleta Sołtys)
Uchwała nr 2214/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Irena Szyfner-Fedorowicz)
Uchwała nr 2215/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Krzysztof Czajka)
Uchwała nr 2216/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Meyer)
Uchwała nr 2217/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Danuta Świć)
Uchwała nr 2221/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Weronika Siebieszuk)
Uchwała nr 2227/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Mateusz Ciesielczuk)
Uchwała nr 2230/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2231/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Anna Koba-Sokołowska)

2019-09-17 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 238/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Kraj)

2019-09-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2234/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Anna Zontek-Zając)
Uchwała nr 2235/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Konrad Pikuła)
Uchwała nr 2236/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Łukasz Dunin-Wąsowicz)
Uchwała nr 2237/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Dominika Ślusarska)
Uchwała nr 2238/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Joanna Ceglarska)
Uchwała nr 2239/2019/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Ulyana Zatorska)
Uchwała nr 2245/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Natalia Popkowska)
Uchwała nr 2246/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Richard Kager)
Uchwała nr 2247/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Monika Kager)
Uchwała nr 2248/2019/8/RL A 23 - duplikat pwz (Tomasz Jankowski)
Uchwała nr 2249/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Iwona Sawecka)
Uchwała nr 2250/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Chmielewska)
Uchwała nr 2251/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Andrzej Holly)
Uchwała nr 2252/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2253/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Jakub Waciński)
Uchwała nr 2256/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Joanna Zozula)
Uchwała nr 2258/2019/8/RL zgoda na udział w konsylium lekarskim art 9 ust1 pkt 2 (Kier.zakł.lecz) (Yuri Takhtaev)
Uchwała nr 2259/2019/8/RL zgoda na udział w konsylium lekarskim art 9 ust1 pkt 2 (Kier.zakł.lecz) (Guy Jonathan Ben Simon)

2019-09-18 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 81/2019/8/R w sprawie sfinansowania części opłaconej kwoty za szczepienia członkom LIL w roku 2019
Uchwała nr 82/2019/8/R w sprawie powołania Zespołu ds. szczepień

2019-09-24 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 239/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Marianna Walęciuk)
Zarządzenie nr 240/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jacek Ziółkowski)
Zarządzenie nr 241/2019/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Kinga Łuć)
Zarządzenie nr 242/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Renata Mazur)
Zarządzenie nr 243/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Ostrowska-Rek)

2019-09-24 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2257/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Volha Smal)
Uchwała nr 2260/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Sylwia Wielgosz)
Uchwała nr 2261/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Pierz)
Uchwała nr 2265/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Anna Nagietowicz)
Uchwała nr 2266/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Tomasz Nagietowicz)
Uchwała nr 2280/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Adam Latos)
Uchwała nr 2283/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2284/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Kacper Czerniakiewicz)