Prawo stanowione przez Izbę

2020-10-06 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 427/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kamila Chełmińska)
Zarządzenie nr 428/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Martyna Cieślik)
Zarządzenie nr 429/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Bogumiła Gwoździowska)
Zarządzenie nr 430/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Izabela Leśkiewicz)

2020-10-06 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3738/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Anna Ożarowska)
Uchwała nr 3739/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Gabriela Nowek)
Uchwała nr 3741/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Bogna Juśkiewicz)
Uchwała nr 3742/2020/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Anna Ziarek)
Uchwała nr 3743/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Boguta)
Uchwała nr 3744/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Dominika Kowalik)
Uchwała nr 3745/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Urszula Bojakowska-Komsta)
Uchwała nr 3746/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Mateusz Ciesielczuk)
Uchwała nr 3747/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Magdalena Włoszczyńska-Wójcik)
Uchwała nr 3748/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Konrad Szendoł)
Uchwała nr 3749/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Natalia Zeman)
Uchwała nr 3750/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Michał Solarz)
Uchwała nr 3751/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Filip Kotula)
Uchwała nr 3752/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Bzoma)
Uchwała nr 3753/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Justyna Milczak)
Uchwała nr 3754/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Konrad Pikuła)
Uchwała nr 3755/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Szczerbińska)
Uchwała nr 3756/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Andżelika Świnkowska)
Uchwała nr 3757/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Damian Tokarczyk)
Uchwała nr 3758/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Dorota Zapała)
Uchwała nr 3759/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Kędziora)
Uchwała nr 3760/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Jakub Kuryło)
Uchwała nr 3761/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Joanna Ceglarska)
Uchwała nr 3762/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Daria Pryma)
Uchwała nr 3763/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Kozyra)
Uchwała nr 3764/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Michał Klimczuk)
Uchwała nr 3765/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Rafał Katryniok)
Uchwała nr 3766/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Ufniarz)
Uchwała nr 3767/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Weronika Klimczuk)
Uchwała nr 3768/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Sebastian Niemiec)
Uchwała nr 3769/2020/8/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Sergey Antonov)
Uchwała nr 3770/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paulina Zając)
Uchwała nr 3771/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Antonina Góralska)
Uchwała nr 3772/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Agnieszka Smuszkiewicz)
Uchwała nr 3773/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Natalia Stępnicka)
Uchwała nr 3774/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Maksymilian Ropka)
Uchwała nr 3775/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Daniel Kosecki)
Uchwała nr 3776/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Mateusz Herbin)
Uchwała nr 3777/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Marta Mysiurska)
Uchwała nr 3778/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Lidia Wróbel)
Uchwała nr 3779/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Iwona Krasuska)

2020-10-13 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 431/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Izabella Iracka-Zatońska)
Zarządzenie nr 432/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Przemysław Sajdak)
Zarządzenie nr 433/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Barbara Wróblewska)

2020-10-13 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3780/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marcin Wójcicki)
Uchwała nr 3781/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agata Frączek-Kozłowska)
Uchwała nr 3782/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Małek)
Uchwała nr 3783/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Krystyna Śmiech)
Uchwała nr 3784/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Łukasz Światłowski)
Uchwała nr 3785/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Karolina Jamroz)
Uchwała nr 3786/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Ewa Kuźmicka)
Uchwała nr 3787/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Nizioł)
Uchwała nr 3788/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Rafał Katryniok)
Uchwała nr 3789/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Kuryło)
Uchwała nr 3790/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Patryk Waśkowicz)
Uchwała nr 3791/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Kędziora)
Uchwała nr 3792/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Damian Snopek)
Uchwała nr 3793/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Herbin)
Uchwała nr 3794/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Dubiel)
Uchwała nr 3795/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Chabros)
Uchwała nr 3796/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Ciesielczuk)
Uchwała nr 3797/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Jones)
Uchwała nr 3798/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Sokal)
Uchwała nr 3799/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Włoszczyńska-Wójcik)
Uchwała nr 3800/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Michał Woźny)
Uchwała nr 3801/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Anna Gnieciak)
Uchwała nr 3802/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Filip Kotula)
Uchwała nr 3803/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Oleszkiewicz)
Uchwała nr 3804/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Ufniarz)
Uchwała nr 3806/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Zawodniak)
Uchwała nr 3807/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Urszula Bojakowska-Komsta)
Uchwała nr 3808/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3810/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Sara Dweik)

2020-10-16 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 112/2020/8/R w sprawie ustalenia terminów posiedzeń Okręowej Rady Lekarskiej w II połowie 2020r.

2020-10-27 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3811/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Wiktoria Witek)
Uchwała nr 3834/2020/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Andrei Mesko)
Uchwała nr 3835/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Patryk Waśkowicz)
Uchwała nr 3838/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Damian Snopek)
Uchwała nr 3839/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Kałuża)
Uchwała nr 3840/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Mysiurska)
Uchwała nr 3841/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karol Pawlonka)
Uchwała nr 3842/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Antonina Góralska)
Uchwała nr 3843/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Kozyra)
Uchwała nr 3844/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Karolina Hajduk)
Uchwała nr 3845/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Estera Zagojska-Sobkowicz)
Uchwała nr 3846/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Kołacz)
Uchwała nr 3850/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Weronika Klimczuk)
Uchwała nr 3852/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Klimczuk)
Uchwała nr 3854/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Kożuch)
Uchwała nr 3858/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Eliza Krasowska)
Uchwała nr 3867/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Zając)
Uchwała nr 3868/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Banaś)
Uchwała nr 3869/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Korol-Leszczyńska)
Uchwała nr 3870/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Zofia Ciesielska-Grella)
Uchwała nr 3871/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Daniel Kosecki)
Uchwała nr 3872/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Kleinrok-Krupa)
Uchwała nr 3873/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wojciech Pawłowski)
Uchwała nr 3874/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą