Prawo stanowione przez Izbę

2020-11-03 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 434/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paweł Makaruk)

2020-11-03 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3805/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Wojciech Fila)
Uchwała nr 3809/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Michał Dubaniewicz)
Uchwała nr 3812/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Redestowicz)
Uchwała nr 3813/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Karolina Romanowska-Stasieczek)
Uchwała nr 3814/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Prochenka)
Uchwała nr 3821/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Dorota Kasak)
Uchwała nr 3825/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Konrad Janik)
Uchwała nr 3826/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Karolina Widłak)
Uchwała nr 3827/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Piotr Gromek)
Uchwała nr 3828/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Adrian Kruczek)
Uchwała nr 3829/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Agnieszka Michalak)
Uchwała nr 3830/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Maksymilian Onyszkiewicz)
Uchwała nr 3831/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Rafał Kuś)
Uchwała nr 3832/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Wojciech Kudła)
Uchwała nr 3833/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Monika Kułaga)
Uchwała nr 3836/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Krzysztof Ślusarczyk)
Uchwała nr 3837/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Przemysław Szabat)
Uchwała nr 3847/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Dorota Adamczyk)
Uchwała nr 3848/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Adamczyk)
Uchwała nr 3849/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Olga Florkiewicz)
Uchwała nr 3851/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Wojciech Szpruciński)
Uchwała nr 3853/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Kinga Nafalska)
Uchwała nr 3855/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Marcin Ciesielka)
Uchwała nr 3856/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paulina Chmielewska)
Uchwała nr 3857/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Justyna Kwolczak)
Uchwała nr 3859/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Maria Sowa)
Uchwała nr 3860/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Agnieszka Bezpalko)
Uchwała nr 3861/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Robert Ściślak)
Uchwała nr 3862/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Agnieszka Radzka)
Uchwała nr 3863/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Agnieszka Wójtowicz-Ściślak)
Uchwała nr 3864/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Patryk Dekondy)
Uchwała nr 3865/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Justyna Tyburek)
Uchwała nr 3866/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Judyta Sowa)
Uchwała nr 3875/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Joanna Turek)
Uchwała nr 3876/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Latosiewicz)
Uchwała nr 3877/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Zuzanna Tyszkiewicz)
Uchwała nr 3878/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Anna Roszkowska)
Uchwała nr 3879/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Tomasz Biela)
Uchwała nr 3880/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paulina Janek)
Uchwała nr 3881/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Gabriela Okoń-Onyszkiewicz)
Uchwała nr 3882/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paweł Kapica)
Uchwała nr 3883/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Arian Janbaz)
Uchwała nr 3884/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Ewa Fudalej)
Uchwała nr 3885/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Piłat)
Uchwała nr 3886/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Michał Góra)
Uchwała nr 3887/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Olga Majkowska)
Uchwała nr 3888/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Sylwia Żak)
Uchwała nr 3889/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Magdalena Kiliańska)
Uchwała nr 3890/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Jakub Czyż)
Uchwała nr 3891/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Marek Lew)
Uchwała nr 3892/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Szuster-Teresińska)
Uchwała nr 3893/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Justyna Rybka)
Uchwała nr 3894/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Sędłak)
Uchwała nr 3895/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Marcin Bąk)
Uchwała nr 3896/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Mateusz Brzozowski)
Uchwała nr 3897/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Justyna Padło)
Uchwała nr 3898/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Agnieszka Kamińska)
Uchwała nr 3899/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Piotr Gąska)
Uchwała nr 3900/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Weronika Dul)
Uchwała nr 3901/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Lidia Wróbel)
Uchwała nr 3902/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Jamroz)
Uchwała nr 3903/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Wojciech Chudera)
Uchwała nr 3904/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paulina Cybul)
Uchwała nr 3905/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Michał Jędrejek)
Uchwała nr 3906/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Maciej Kurzeja)
Uchwała nr 3907/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Dominika Ślusarska)
Uchwała nr 3908/2020/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Ulyana Zatorska)
Uchwała nr 3909/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Justyna Biernat-Michno)
Uchwała nr 3910/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Siedlecka)
Uchwała nr 3911/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Polit)
Uchwała nr 3912/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Agata Kurcewicz-Lubaś)
Uchwała nr 3913/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Marta Kuśmiderska)
Uchwała nr 3914/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Adrianna Naróg)
Uchwała nr 3915/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Urszula Sobieszek-Dziuba)
Uchwała nr 3916/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Karol Nowicki-Sak)
Uchwała nr 3917/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Martyna Piguła)
Uchwała nr 3918/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Małgorzata Szmit)
Uchwała nr 3919/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Szymczyk)
Uchwała nr 3920/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Giza)
Uchwała nr 3921/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Piotr Dańko)
Uchwała nr 3922/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Marta Prządka)
Uchwała nr 3923/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Marek Dąbrowski)
Uchwała nr 3924/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Dorota Ołtarzewska)
Uchwała nr 3925/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Marta Malczewska)
Uchwała nr 3926/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Mateusz Fręchowicz)
Uchwała nr 3927/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Magdalena Modelska)
Uchwała nr 3928/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Barbara Kusz)
Uchwała nr 3929/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Michał Piątkowski)
Uchwała nr 3930/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Łukasz Domagała)
Uchwała nr 3931/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Jan Gosik)
Uchwała nr 3932/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Teresa Kuśpit)
Uchwała nr 3933/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Jarosław Rodzik)
Uchwała nr 3934/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Mirosław Podleśny)
Uchwała nr 3935/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie grupowej - wniosek (Monika Korol-Leszczyńska, Irena Anna Blusiewicz)
Uchwała nr 3936/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Marta Jakubowska)
Uchwała nr 3937/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3938/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Magdalena Komajda)
Uchwała nr 3939/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Patryk Samborski)
Uchwała nr 3940/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Adrian Juda)
Uchwała nr 3941/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paweł Bogacz)
Uchwała nr 3942/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Krystian Ciechański)
Uchwała nr 3943/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Anna Mroczek)
Uchwała nr 3944/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Warda)
Uchwała nr 3945/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Kamil Bałabuszek)
Uchwała nr 3946/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Joanna Bogacz)
Uchwała nr 3947/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Urszula Gosik)
Uchwała nr 3948/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paulina Grzesik)
Uchwała nr 3949/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Nikoleta Kaszuba)
Uchwała nr 3950/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Piotr Krasowski)
Uchwała nr 3951/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Magda Łazinek)
Uchwała nr 3952/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Jędrzej Tkaczyk)
Uchwała nr 3953/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Olga Kądziołka)
Uchwała nr 3954/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Monika Kostrubała)
Uchwała nr 3967/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paulina Markowiec)
Uchwała nr 3968/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Karolina Parysek)
Uchwała nr 3969/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Bartłomiej Kuranc)
Uchwała nr 3970/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Krzymowska)
Uchwała nr 3971/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Damian Rzętała)
Uchwała nr 3972/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Magdalena Szydełko-Gorzkowicz)
Uchwała nr 3973/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Kamila Koczułap)
Uchwała nr 3974/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Gietka)
Uchwała nr 3975/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Magdalena Stankiewicz)
Uchwała nr 3976/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Patrycja Jędrzejewska-Rzezak)
Uchwała nr 3977/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Marcin Mazurek)
Uchwała nr 3978/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Dominik Starczewski)
Uchwała nr 3979/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Monika Ruszała)
Uchwała nr 3980/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Klaudia Brożyna-Tkaczyk)
Uchwała nr 3981/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paulina Różycka)
Uchwała nr 3982/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Piotr Walkowicz)
Uchwała nr 3983/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Maciej Borowicz)
Uchwała nr 3984/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Jarosław Krzyżanowski)
Uchwała nr 3985/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Agata Klimkowicz)
Uchwała nr 3986/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Agata Woźniak)
Uchwała nr 3987/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Ewelina Bracik)
Uchwała nr 3988/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Natalia Pietrzyk)
Uchwała nr 3989/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Dominika Szewczuk)
Uchwała nr 3990/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Jakub Podgórniak)
Uchwała nr 3991/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paulina Gołda)
Uchwała nr 3992/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Edyta Brzozowska)
Uchwała nr 3993/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paweł Blecharczyk)
Uchwała nr 3994/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Krzyżak)
Uchwała nr 3995/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Wiktor Wojczakowski)
Uchwała nr 3996/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paweł Szast)
Uchwała nr 3997/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Kacper Czerniakiewicz)
Uchwała nr 3998/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Tomasz Domański)
Uchwała nr 3999/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Adrian Możdżeń)
Uchwała nr 4000/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Piotr Wilkołek)
Uchwała nr 4001/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Mateusz Zawojski)
Uchwała nr 4002/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Marcin Wdowiak)
Uchwała nr 4003/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Martyna Cielniak)
Uchwała nr 4004/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Rafał Sobczuk)
Uchwała nr 4005/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Olga Grunt)
Uchwała nr 4006/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paulina Świechowska)
Uchwała nr 4007/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Borys Łozowski)
Uchwała nr 4008/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Michał Dutkiewicz)
Uchwała nr 4009/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Natalia Salameh)
Uchwała nr 4010/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paweł Strużyk)
Uchwała nr 4011/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Ernest Starek)
Uchwała nr 4012/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paulina Rozwadowska)
Uchwała nr 4013/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Jan Zarębski)
Uchwała nr 4014/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aneta Radwan-Pizoń)
Uchwała nr 4015/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Hubert Opaliński)
Uchwała nr 4016/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Justyna Patryn)
Uchwała nr 4017/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Paszek)
Uchwała nr 4018/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Weronika Topyła)
Uchwała nr 4019/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Łukasz Klin)
Uchwała nr 4020/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Maciej Sotowski)
Uchwała nr 4021/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Natalia Laskowska)
Uchwała nr 4022/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Patrycja Piętak)
Uchwała nr 4023/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Buczak)
Uchwała nr 4024/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Jakub Błachnio)
Uchwała nr 4025/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Czupryńska-Padło)

2020-11-04 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 113/2020/8/R w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w I poł. 2021 roku
Uchwała nr 114/2020/8/R w sprawie zwołania XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 115/2020/8/R w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Uchwała nr 116/2020/8/R o zmianie uchwały Nr 93/2019/8/R w sprawie sfinansowania części opłaconej kwoty za szczepienia członkom LIL w roku 2020

2020-11-10 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 435/2020/8/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Mirosław Podleśny)
Zarządzenie nr 436/2020/8/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Katarzyna Kamińska)
Zarządzenie nr 437/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Ryszard Kliszcz)
Zarządzenie nr 438/2020/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Iryna Matskevych)
Zarządzenie nr 439/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Karwowska)
Zarządzenie nr 440/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Halina Goławska)

2020-11-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4026/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Krzysztof Ślusarczyk)
Uchwała nr 4027/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Anna Bzoma)
Uchwała nr 4028/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Czyż)
Uchwała nr 4029/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Arkadiusz Koszarny)
Uchwała nr 4030/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Iwona Turowska)
Uchwała nr 4031/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Mateusz Turowski)
Uchwała nr 4032/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Szymczyk)
Uchwała nr 4033/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Halina Sadurska-Maruszak)
Uchwała nr 4034/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Klaudia Brożyna-Tkaczyk)
Uchwała nr 4035/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Henryka Kuś)
Uchwała nr 4036/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Ewa Król)
Uchwała nr 4037/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jędrzej Tkaczyk)
Uchwała nr 4038/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wojciech Szpruciński)
Uchwała nr 4039/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Agata Bartmińska)
Uchwała nr 4040/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Wojciech Tymoszuk)
Uchwała nr 4041/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Jarząbek-Cudo)
Uchwała nr 4042/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Emilia Kowalska)
Uchwała nr 4043/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Kinga Fryźlewicz)
Uchwała nr 4044/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Michał Hader)
Uchwała nr 4045/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Sędłak)
Uchwała nr 4046/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Joanna Flis)
Uchwała nr 4047/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Kamil Kwaśny)
Uchwała nr 4048/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Bartłomiej Szmyt)
Uchwała nr 4049/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Natalia Stal)
Uchwała nr 4050/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewa Okuń)
Uchwała nr 4051/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Hajduk)
Uchwała nr 4052/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wojciech Kwak)
Uchwała nr 4053/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Agnieszka Konarzewska)
Uchwała nr 4054/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paulina Stefaniuk)
Uchwała nr 4055/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Zuzanna Pelc)
Uchwała nr 4056/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Patrycja Młynarska)
Uchwała nr 4057/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Kamil Mitas)
Uchwała nr 4058/2020/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Yauheni Vauchetski)
Uchwała nr 4059/2020/8/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Volha Mazko)
Uchwała nr 4060/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Klementyna Janowska)
Uchwała nr 4061/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Adrian Zawadzki)
Uchwała nr 4062/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Samuś)
Uchwała nr 4063/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Przemysław Szabat)
Uchwała nr 4064/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Rozwadowska)
Uchwała nr 4065/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Flis)
Uchwała nr 4066/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Piotr Flis)
Uchwała nr 4069/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Bogacz)
Uchwała nr 4070/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Piotr Hernik)
Uchwała nr 4071/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paweł Obierzyński)
Uchwała nr 4072/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Alicja Sobek)
Uchwała nr 4073/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Dawid Szymonik)
Uchwała nr 4074/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Sylwester Makuch)
Uchwała nr 4075/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Agnieszka Mierzyńska)
Uchwała nr 4076/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Milena Szymanek)
Uchwała nr 4077/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Szczygielski)
Uchwała nr 4078/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4079/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Łukasz Dunin-Wąsowicz)
Uchwała nr 4080/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Julita Poleszak)
Uchwała nr 4081/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Agnieszka Wątroba)

2020-11-17 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 441/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Bogumił Grzechnik)
Zarządzenie nr 442/2020/8/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Wioletta Sobczuk)
Zarządzenie nr 443/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Helena Stańko)

2020-11-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4082/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Łukasz Dunin-Wąsowicz)
Uchwała nr 4083/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Judyta Sowa)
Uchwała nr 4084/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Katarzyna Mika)
Uchwała nr 4085/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Roszkowska)
Uchwała nr 4086/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Natalia Kędra-Śląz)
Uchwała nr 4087/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksander Ryczkowski)
Uchwała nr 4088/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Wiktor Ślusarczyk)
Uchwała nr 4089/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Bartłomiej Pramik)
Uchwała nr 4090/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Urszula Teresińska)
Uchwała nr 4091/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Radzka)
Uchwała nr 4092/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Chmielewska)
Uchwała nr 4093/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Halina Goławska)
Uchwała nr 4094/2020/8/RL A 23 - duplikat pwz (Jarosław Rodzik)
Uchwała nr 4095/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Leśny)
Uchwała nr 4096/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Adam Latos)
Uchwała nr 4097/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Natalia Salameh)
Uchwała nr 4098/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Marek Typiak)
Uchwała nr 4099/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Krystian Sobich)
Uchwała nr 4100/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marcel Pogoda)
Uchwała nr 4101/2020/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Nadiia Horyn)
Uchwała nr 4108/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Patrycja Młynarska)
Uchwała nr 4109/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Anna Taracha)
Uchwała nr 4112/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4113/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paulina Starzycka)
Uchwała nr 4114/2020/8/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (Abdelrahman N.H Nassasra)

2020-11-24 - Przewodniczący komisji

Zarządzenie nr 109/2020/8/RL Decyzja - Śmierć (Bronisław Szewczyk)

2020-11-24 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 444/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Wojciech Wiejak)
Zarządzenie nr 445/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Krzysztof Murlak)
Zarządzenie nr 446/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Alicja Lachowska-Gałka)
Zarządzenie nr 447/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Małgorzata Mizerska)
Zarządzenie nr 448/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Marek Ćwikła)
Zarządzenie nr 449/2020/8/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Jarosław Rodzik)
Zarządzenie nr 450/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ilayda Uyat)
Zarządzenie nr 451/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mateusz Latek)
Zarządzenie nr 452/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Marcin Olajossy)
Zarządzenie nr 453/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Sylwester Bielecki)

2020-11-24 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4116/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Thomas Sańczuk)
Uchwała nr 4117/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dorota Szokalewicz-Kraczek)
Uchwała nr 4118/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Widłak)
Uchwała nr 4119/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Andrzej Longa)
Uchwała nr 4120/2020/8/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Wadim Juszkiewicz)
Uchwała nr 4121/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Julita Poleszak)
Uchwała nr 4122/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Ryszard Kliszcz)
Uchwała nr 4123/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Świechowska)
Uchwała nr 4124/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Alicja Lachowska-Gałka)
Uchwała nr 4125/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Karolina Buczyńska)
Uchwała nr 4126/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Karolik)
Uchwała nr 4127/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Ceglarska)
Uchwała nr 4128/2020/8/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Olena Pałasz)
Uchwała nr 4129/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Bogumił Grzechnik)
Uchwała nr 4130/2020/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Iryna Matskevych)
Uchwała nr 4131/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4132/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Tomiło-Bąk)
Uchwała nr 4133/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Arian Janbaz)
Uchwała nr 4134/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Karolina Chromińska)
Uchwała nr 4135/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Krzysztof Czajka)