Prawo stanowione przez Izbę

2020-02-04 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 348/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Iga Zalewska)
Zarządzenie nr 349/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Janusz Urban)
Zarządzenie nr 350/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Władysław Stążka)
Zarządzenie nr 351/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Maciej Karski)
Zarządzenie nr 352/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Agata Bolko-Zimmer)
Zarządzenie nr 353/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Wojciech Konera)
Zarządzenie nr 354/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Janusz Budzyński)
Zarządzenie nr 355/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marta Winkler)
Zarządzenie nr 356/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Emil Winkler)

2020-02-04 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2910/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Andrzej Szczepiński)
Uchwała nr 2911/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Tomasz Sodolski)
Uchwała nr 2912/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Maria Czesak-Dudek)
Uchwała nr 2913/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Jerzy Lewandowski)
Uchwała nr 2914/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Dariusz Plis)
Uchwała nr 2915/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Adrian Banaś)
Uchwała nr 2916/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Jacek Ziółkowski)
Uchwała nr 2917/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon MSWiA (Jan Giza)
Uchwała nr 2918/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Odzimkowska-Łata)
Uchwała nr 2919/2020/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Agnieszka Wujek)
Uchwała nr 2926/2020/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Stanislav Korobkin)
Uchwała nr 2927/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Bogumiła Ciseł)
Uchwała nr 2928/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Grażyna Sidor-Cieplińska)
Uchwała nr 2929/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2930/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Celina Marciniak)
Uchwała nr 2931/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Andrzej Kucharski)
Uchwała nr 2932/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karolina Nalewaj)

2020-02-05 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 97/2020/8/R w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Lublinie na VIII kadencję (2020 - 2022)
Uchwała nr 99/2020/8/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji problemowych ORL w Lublinie za rok 2019
Uchwała nr 100/2020/8/R w sprawie przyznania Dyplomu Laur Medyczny

2020-02-11 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 357/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Mejsner)
Zarządzenie nr 358/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Krawczyk)
Zarządzenie nr 359/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Andrzej Bożyk)
Zarządzenie nr 360/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Stanisław Pudzianowski)

2020-02-11 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2951/2020/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Ireneusz Pikulicki)
Uchwała nr 2952/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agata Rękas-Wójcik)
Uchwała nr 2953/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Patrycja Piekała)
Uchwała nr 2954/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Damian Szyszka)
Uchwała nr 2955/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Waldemar Zielnik)
Uchwała nr 2956/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewa Jasińska)
Uchwała nr 2957/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Halina Proskura)
Uchwała nr 2958/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Klajda-Borowska)
Uchwała nr 2959/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Grzegorz Danilkiewicz)
Uchwała nr 2960/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Leśniak)
Uchwała nr 2961/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Wojciech Kobusiewicz)
Uchwała nr 2962/2020/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Oleksandr Tkachuk)
Uchwała nr 2969/2020/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Natallia Atoka)
Uchwała nr 2970/2020/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Anton Atoka)
Uchwała nr 2973/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2020-02-18 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 361/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Żołnierczuk)

2020-02-18 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2976/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Patryk Niedbała)
Uchwała nr 2977/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marek Michnar)
Uchwała nr 2978/2020/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Szymon Gałka)
Uchwała nr 2979/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jerzy Górnicki)
Uchwała nr 2980/2020/8/RL A 23 - duplikat pwz (Andrzej Kalisz)
Uchwała nr 2981/2020/8/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Valentyn Kopyciak)
Uchwała nr 2982/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Klimkowicz)
Uchwała nr 2983/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Grabik)
Uchwała nr 2984/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mikołaj Lipczyński)
Uchwała nr 2985/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Krystyna Rubaj-Rej)
Uchwała nr 2989/2020/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Wojciech Staak)
Uchwała nr 2990/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Bącik-Donica)
Uchwała nr 2991/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Klimkowicz)
Uchwała nr 2992/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2020-02-25 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 362/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jan Czubek)
Zarządzenie nr 363/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Sławomir Chobotow)
Zarządzenie nr 364/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Lech Ciechański)

2020-02-25 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2993/2020/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Jakub Jurkiewicz)
Uchwała nr 2994/2020/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Marcin Hyła)
Uchwała nr 2995/2020/8/RL A 02 - przyznanie prawa (Heinrich Aiple)
Uchwała nr 2996/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Angelika Bielecka)
Uchwała nr 2997/2020/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Maksym Muzychuk)
Uchwała nr 2998/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Andrzej Kosiba)
Uchwała nr 2999/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Natalia Grondecka)
Uchwała nr 3001/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Zbigniew Poterek)
Uchwała nr 3002/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Rorat)
Uchwała nr 3003/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Wioletta Korik-Krzyżanowska)
Uchwała nr 3004/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Lech Ciechański)
Uchwała nr 3005/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Krzysztof Marczewski)
Uchwała nr 3008/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3009/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Krzysztof Śnieżek)