Prawo stanowione przez Izbę

2020-03-03 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 365/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Juźwik)
Zarządzenie nr 366/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Halina Basta)

2020-03-03 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3010/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Lucjan Mazurek)
Uchwała nr 3011/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Patrycja Rychlik)
Uchwała nr 3012/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wojciech Staak)
Uchwała nr 3013/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Wiktor-Stoma)
Uchwała nr 3014/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Orzeł)
Uchwała nr 3015/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Monika Polaszek)
Uchwała nr 3016/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Rozmej)
Uchwała nr 3017/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Erwin Ciechański)
Uchwała nr 3018/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Zdunek)
Uchwała nr 3019/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maria Pawłowicz)
Uchwała nr 3020/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Arska-Brot)
Uchwała nr 3021/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Halina Burska)
Uchwała nr 3022/2020/8/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Eduard Otchenashenko)
Uchwała nr 3023/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Koźlicka)
Uchwała nr 3024/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Anna Grzywa)
Uchwała nr 3025/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2020-03-10 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 367/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Marek Szyszkowski)

2020-03-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3027/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wioletta Korik-Krzyżanowska)
Uchwała nr 3028/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Koman-Iżko)
Uchwała nr 3029/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Tywanek)
Uchwała nr 3030/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewa Dziuban)
Uchwała nr 3031/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Zdunek)
Uchwała nr 3032/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Paweł Chwaluk)
Uchwała nr 3033/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Krzysztof Winiarz)
Uchwała nr 3034/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3035/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Jakub Kuczyński)

2020-03-11 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 101/2020/8/R w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za rok 2019
Uchwała nr 102/2020/8/R w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019
Uchwała nr 104/2020/8/R w sprawie zmiany uchwały nr UCHWAŁA Nr 86/2019/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 6 listopada 2019 r.

2020-03-17 - Przewodniczący komisji

Zarządzenie nr 104/2020/8/RL Decyzja - przeniesienie (Janina Chromińska)

2020-03-17 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 369/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Adam Pawlik)
Zarządzenie nr 370/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Przemysław Lasota)
Zarządzenie nr 371/2020/8/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Joanna Jastrzębska)

2020-03-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3037/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Artur Staszczuk)
Uchwała nr 3038/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3039/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Weronika Kaźmierak)
Uchwała nr 3040/2020/8/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Kornel Nazarenko)
Uchwała nr 3045/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Kurteczka-Żyśko)

2020-03-24 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 372/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Stefan Ciszewski)
Zarządzenie nr 373/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kamil Kuć)
Zarządzenie nr 374/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Sylwia Przybylska-Kuć)

2020-03-24 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3049/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Bartosz Ciechanek)
Uchwała nr 3050/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Barycki)
Uchwała nr 3051/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Mojsym)
Uchwała nr 3052/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Kunach)
Uchwała nr 3053/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Marciniec)
Uchwała nr 3054/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paweł Hasiec)
Uchwała nr 3055/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewa Psarska)
Uchwała nr 3056/2020/8/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (Yevhen Rutkovskyy)
Uchwała nr 3057/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3058/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Jakub Grabski)
Uchwała nr 3059/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Artur Seltnerajch)
Uchwała nr 3062/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Andrzej Woźniak)
Uchwała nr 3063/2020/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Yuliya Onyshchuk)

2020-03-31 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 375/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maciej Jakuszko)
Zarządzenie nr 376/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ewa Stawiarska)
Zarządzenie nr 377/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Grochowska)
Zarządzenie nr 378/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Kurowska)

2020-03-31 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3064/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kinga Gradzik-Tyszko)
Uchwała nr 3065/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą