Prawo stanowione przez Izbę

2020-04-07 - Przewodniczący komisji

Zarządzenie nr 105/2020/8/RL Decyzja - przeniesienie (Andrzej Komor)

2020-04-07 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 379/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Bartłomiej Cieślik)
Zarządzenie nr 380/2020/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Andrei Mesko)
Zarządzenie nr 381/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Krzysztof Doraczyński)

2020-04-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3066/2020/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Oleg Vodoviz)
Uchwała nr 3072/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Sylwia Kozikowska)
Uchwała nr 3073/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Marta Kiszka)
Uchwała nr 3074/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Karolina Szymańska)
Uchwała nr 3075/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Anna Kułak)
Uchwała nr 3076/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Natalia Juszkiewicz)
Uchwała nr 3077/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Justyna Adamczuk)
Uchwała nr 3078/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Elżbieta Tynecka-Sikorska)
Uchwała nr 3079/2020/8/RL Uchwała zmieniająca (Katsiaryna Mesko)
Uchwała nr 3080/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Łukasz Szeszko)
Uchwała nr 3081/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Joanna Weremij)
Uchwała nr 3082/2020/8/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (Vadzim Sidaruk)
Uchwała nr 3083/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2020-04-14 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 382/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Łukasz Suwała)

2020-04-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3085/2020/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Ewelina Żebrowska)
Uchwała nr 3086/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Sawicki)
Uchwała nr 3088/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2020-04-16 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 105/2020/8/R o zmianie uchwały w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w I połowie 2020 roku
Uchwała nr 106/2020/8/R w sprawie zwołania XL Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz podjecia uchwał w trybie obiegowym
Uchwała nr 107/2020/8/R w sprawie upoważnienia do podpisywania sprawozdań finansowych

2020-04-21 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 383/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Karpińska)

2020-04-21 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3090/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Marek Grzywa)
Uchwała nr 3091/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Izabela Dzikowska)
Uchwała nr 3092/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Bronikowski)
Uchwała nr 3093/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Mulawka)
Uchwała nr 3094/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3095/2020/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Sebastian Sawonik)
Uchwała nr 3096/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Natalia Samborska-Sposób)

2020-04-28 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 384/2020/8/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Justyna Sierpatowska)

2020-04-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3098/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Ewa Różańska-Mackiewicz)
Uchwała nr 3099/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anita Jarocka-Krawczyk)
Uchwała nr 3100/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3101/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Aleksandra Pańków)
Uchwała nr 3102/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Paweł Krzeszowski)
Uchwała nr 3103/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Szymon Pietrzak)