Prawo stanowione przez Izbę

2020-05-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3108/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3113/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Artur Kwiatkowski)
Uchwała nr 3115/2020/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Svitlana Popova)
Uchwała nr 3116/2020/8/RL A 23 - duplikat pwz (Maria Mielnik-Błaszczak)

2020-05-07 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała nr 1/2020/8/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za rok 2019
Uchwała nr 2/2020/8/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2019
Uchwała nr 3/2020/8/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2019
Uchwała nr 4/2020/8/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2019
Uchwała nr 5/2020/8/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2019
Uchwała nr 6/2020/8/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2019
Uchwała nr 7/2020/8/R w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2020

2020-05-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3125/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kamil Wilamowski)
Uchwała nr 3126/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Kułak)
Uchwała nr 3128/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2020-05-19 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 385/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Kalasiewicz)

2020-05-26 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 386/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Joanna Weremij)
Zarządzenie nr 387/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Krystyna Mandziak-Michalak)

2020-05-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3146/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Libor)
Uchwała nr 3147/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kamil Dziewulski)
Uchwała nr 3148/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą