Prawo stanowione przez Izbę

2020-06-02 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 388/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Marian Czochra)
Zarządzenie nr 389/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Zygmunt Wójcik)
Zarządzenie nr 390/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jadwiga Marczak-Klonowska)

2020-06-02 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3152/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Alicja Gierak)
Uchwała nr 3153/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Mazur-Nowakowska)
Uchwała nr 3154/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Dorota Polz-Gruszka)
Uchwała nr 3155/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Aleksandra Tańska)
Uchwała nr 3156/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3157/2020/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Lucyna Olszewska)

2020-06-09 - Przewodniczący komisji

Zarządzenie nr 106/2020/8/RL Decyzja - Przeniesienie (Izabela Bałszan)
Zarządzenie nr 107/2020/8/RL Decyzja - Przeniesienie (Bożena Barnaś)

2020-06-09 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 391/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jan Wawreszuk)

2020-06-09 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3160/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Artur Kwiatkowski)
Uchwała nr 3161/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Iga Iwanicka-Wyszyńska)
Uchwała nr 3162/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Natalia Samborska-Sposób)
Uchwała nr 3163/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Kolasa)
Uchwała nr 3164/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agata Toruń-Czarkowska)
Uchwała nr 3165/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Miętkiewicz)
Uchwała nr 3166/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Cedrowicz)
Uchwała nr 3169/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3170/2020/8/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (Abdelrahman N.H Nassasra)

2020-06-16 - Przewodniczący komisji

Zarządzenie nr 108/2020/8/RL Decyzja - Przeniesienie (Halina Kożuszek)

2020-06-16 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3171/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Zbigniew Nowicki)
Uchwała nr 3175/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Elżbieta Budzyńska)
Uchwała nr 3176/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Teresa Trzebuchowska)
Uchwała nr 3177/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Maciej Jakuszko)
Uchwała nr 3178/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3180/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Elżbieta Budzyńska)
Uchwała nr 3181/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Elżbieta Romanek)
Uchwała nr 3182/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jan Rześniowiecki)
Uchwała nr 3183/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewa Mandrak)

2020-06-23 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 392/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Michał Kardysz)
Zarządzenie nr 393/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dagmara Tybor)
Zarządzenie nr 394/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Yuliya Dudohla)
Zarządzenie nr 395/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paweł Krzeszowski)
Zarządzenie nr 396/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Irena Kulińska)

2020-06-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3184/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Patrycja Nowicka-Stążka)
Uchwała nr 3185/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Elżbieta Rudnik)
Uchwała nr 3186/2020/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Aleksandra Wilczyńska-Zgoda)
Uchwała nr 3189/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Jazgarska)
Uchwała nr 3190/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie grupowej - wniosek (Tomasz Młynarczyk)
Uchwała nr 3191/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Lidia Kotuła)
Uchwała nr 3192/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Tomasz Młynarczyk)
Uchwała nr 3193/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3194/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Zbigniew Zwolan)
Uchwała nr 3195/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Skórka)
Uchwała nr 3196/2020/8/RL A 02 - przyznanie prawa (Vadym Abramchuk)

2020-06-26 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 109/2020/8/R w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do podejmowania wszelkich czynności formalno-prawnych w zakresie związanym z remontem kuchni Klubu Lekarza

2020-06-30 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 397/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Halina Burska)

2020-06-30 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3197/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Olga Lewkowicz)
Uchwała nr 3198/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Beata Mucha)
Uchwała nr 3199/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Knap)
Uchwała nr 3200/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3206/2020/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Katsiaryna Mesko)