Prawo stanowione przez Izbę

2020-07-14 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 398/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Andrzej Kasza)
Zarządzenie nr 399/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dawid Górski)
Zarządzenie nr 400/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Bukowska)
Zarządzenie nr 401/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Lidia Młynarczyk)
Zarządzenie nr 402/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Sławomir Górnik)
Zarządzenie nr 403/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Krystyna Płatakis-Rysak)
Zarządzenie nr 404/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Barbara Lecewicz-Toruń)
Zarządzenie nr 405/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Paweł Kozioł)
Zarządzenie nr 406/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Banach)

2020-07-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3207/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Rafał Kruk)
Uchwała nr 3208/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Jacek Janczarek)
Uchwała nr 3214/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Agnieszka Gędek)
Uchwała nr 3216/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Barbara Lecewicz-Toruń)
Uchwała nr 3217/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Artur Lis)
Uchwała nr 3218/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Anna Bukowska)
Uchwała nr 3219/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Gołda)
Uchwała nr 3220/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Grażyna Wnuk)
Uchwała nr 3221/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kamila Poterek)
Uchwała nr 3222/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kinga Tochman-Kanty)
Uchwała nr 3223/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marek Łokaj)
Uchwała nr 3224/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Olszewska)
Uchwała nr 3225/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anita Kołodziej-Karska)
Uchwała nr 3227/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aneta Olszyńska)
Uchwała nr 3228/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3229/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dominik Wyszyński)
Uchwała nr 3230/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aneta Łabędzka)
Uchwała nr 3231/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Damian Ruta)
Uchwała nr 3232/2020/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Klaudia Jagusiak)

2020-07-28 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 409/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Małgorzata Gałęzowska)
Zarządzenie nr 410/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Grzegorz Fleszar)
Zarządzenie nr 411/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Rękas)

2020-07-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3239/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Justyna Kafel)
Uchwała nr 3240/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Stefan Gorczyca)
Uchwała nr 3241/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Małgorzata Łopucka)
Uchwała nr 3242/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Anna Marciniak)
Uchwała nr 3243/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Klaudia Panas)
Uchwała nr 3244/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Hubert Hołowacz)
Uchwała nr 3245/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Wojciech Jarosz)
Uchwała nr 3246/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Maksymilian Podleśny)
Uchwała nr 3247/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Kaja Skorzyńska)
Uchwała nr 3248/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Marta Pająk)
Uchwała nr 3249/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Małgorzata Romaniuk)
Uchwała nr 3250/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Paweł Marzęda)
Uchwała nr 3251/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Jakub Szwed)
Uchwała nr 3252/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karolina Motyka)
Uchwała nr 3253/2020/8/RL A 04 - kwalifikacje formalne (Magdalena Lewicka)
Uchwała nr 3254/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Bogdan Popik)
Uchwała nr 3255/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Marek Szyszkowski)
Uchwała nr 3256/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Leszek Szczepański)
Uchwała nr 3257/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Emil Lipianin)
Uchwała nr 3258/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Agata Bolko-Zimmer)
Uchwała nr 3259/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Horoszewicz)
Uchwała nr 3260/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mirosław Starzyński)
Uchwała nr 3261/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Ewa Walkiewicz-Boczek)
Uchwała nr 3262/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Magdalena Staniec)
Uchwała nr 3263/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aleksandra Tokarewicz)
Uchwała nr 3264/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Domin)
Uchwała nr 3265/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aleksandra Majchrzak)
Uchwała nr 3266/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Angelika Majkut)
Uchwała nr 3267/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Michał Sankowski)
Uchwała nr 3268/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Natalia Królik)
Uchwała nr 3269/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Olga Lewkowicz)
Uchwała nr 3270/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jędrzej Jurewicz)
Uchwała nr 3271/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Górak)
Uchwała nr 3272/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Grzegorz Pietras)
Uchwała nr 3278/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Kamila Chełmińska)
Uchwała nr 3279/2020/8/PP Kontrola podmiotów (Leszek Czajkowski, Wioletta Czajkowska)
Uchwała nr 3280/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Jakub Rodzoś)
Uchwała nr 3281/2020/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Paulina Jazgarska)
Uchwała nr 3282/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Marzena Dziedzic)
Uchwała nr 3283/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Sebastian Wiśniewski)
Uchwała nr 3284/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Michał Papiewski)
Uchwała nr 3285/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Marceli Gacan)
Uchwała nr 3286/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Agata Kiszczyńska)
Uchwała nr 3287/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Natalia Grabowska-Kowalczyk)
Uchwała nr 3288/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Daria Zalewska)
Uchwała nr 3289/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Ewa Stryjecka)
Uchwała nr 3290/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Wojcieszuk)
Uchwała nr 3291/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Kamil Szpiech)
Uchwała nr 3292/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Gryglicka)
Uchwała nr 3293/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Klaudia Parafiniuk)
Uchwała nr 3296/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3297/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Mateusz Smorąg)
Uchwała nr 3298/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Baltaziak)
Uchwała nr 3299/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Bartłomiej Drogoń)
Uchwała nr 3300/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Jakub Majewski)
Uchwała nr 3301/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Magdalena Drąg)
Uchwała nr 3302/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Urszula Niewiedzioł-Wasiak)
Uchwała nr 3303/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Klaudia Sowa)