Prawo stanowione przez Izbę

2020-08-11 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3304/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Sławomir Górnik)
Uchwała nr 3305/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karolina Pochwatka)
Uchwała nr 3306/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Magda Zdybel)
Uchwała nr 3307/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Rafał Ziółkowski)
Uchwała nr 3308/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Łańska)
Uchwała nr 3309/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Damian Nieborak)
Uchwała nr 3310/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Anna Bartosiewicz)
Uchwała nr 3311/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Maksymiuk)
Uchwała nr 3312/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Beata Mucha)
Uchwała nr 3313/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Łukasz Daniel)
Uchwała nr 3314/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Bartłomiej Pańko)
Uchwała nr 3315/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karol Woźniak)
Uchwała nr 3316/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Adrianna Orgasińska)
Uchwała nr 3317/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aleksandra Brzeska)
Uchwała nr 3318/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Bielecka)
Uchwała nr 3319/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Wolańczyk)
Uchwała nr 3320/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Konrad Marciniewicz)
Uchwała nr 3321/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Czochra)
Uchwała nr 3322/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Matylda Wyrozumska)
Uchwała nr 3323/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Klaudia Halko)
Uchwała nr 3324/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Anna Zych)
Uchwała nr 3325/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Podgórska)
Uchwała nr 3326/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Andrzej Lecyk)
Uchwała nr 3327/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Barbara Kościuczyk)
Uchwała nr 3328/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Dominika Janeczko)
Uchwała nr 3329/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Małgorzata Gałęzowska)
Uchwała nr 3330/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Witkowska)
Uchwała nr 3331/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Piotr Walkowski)
Uchwała nr 3332/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Weronika Kamieniecka)
Uchwała nr 3333/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Tomasz Kurowski)
Uchwała nr 3334/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Mikołaj Skrzypczak)
Uchwała nr 3335/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Klara Gonet)
Uchwała nr 3336/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Henryk Kwaśniak)
Uchwała nr 3337/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Popielec-Jakubiec)
Uchwała nr 3338/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Agata Kruk)
Uchwała nr 3339/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Maciej Latifa)
Uchwała nr 3340/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Wojciech Flieger)
Uchwała nr 3341/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karolina Bartusik)
Uchwała nr 3342/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Izabela Cwynar)
Uchwała nr 3343/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Konrad Garbacz)
Uchwała nr 3344/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Kamila Świda)
Uchwała nr 3345/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Magdalena Sałek)
Uchwała nr 3346/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Wiktor Trela)
Uchwała nr 3347/2020/8/RL A 23 - duplikat pwz (Aleksandra Tańska)
Uchwała nr 3348/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Alan Radzikowski)
Uchwała nr 3349/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Michał Goławski)
Uchwała nr 3350/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Joanna Wójtowicz)
Uchwała nr 3351/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Joanna Nowicka)
Uchwała nr 3352/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Radosław Garbacz)
Uchwała nr 3353/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3354/2020/8/RL A 04 - kwalifikacje formalne (Michał Boiski)
Uchwała nr 3355/2020/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Vadim Yushkevitch)
Uchwała nr 3356/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Bartosik)
Uchwała nr 3357/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Filip Gołębiewski)
Uchwała nr 3358/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Joanna Pudło)
Uchwała nr 3359/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Natalia Kliszcz)
Uchwała nr 3360/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aleksander Lewandowski)
Uchwała nr 3361/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Martyna Frączek)

2020-08-25 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 412/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dorota Darmochwał-Kolarz)
Zarządzenie nr 413/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Dołomisiewicz)
Zarządzenie nr 414/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Bartłomiej Nizioł)
Zarządzenie nr 415/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Furgała)
Zarządzenie nr 416/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maria Werner)
Zarządzenie nr 417/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Urszula Lipska-Jasiota)
Zarządzenie nr 418/2020/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Hubert Woźny)
Zarządzenie nr 419/2020/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Tomasz Milewski)
Zarządzenie nr 420/2020/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Łukasz Paluch)
Zarządzenie nr 421/2020/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Andrzej Kamiński)

2020-08-25 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3362/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Paulina Biernacka)
Uchwała nr 3363/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dominika Stoczkowska-Rudzka)
Uchwała nr 3364/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Ścibisz-Dziedzic)
Uchwała nr 3365/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jacek Filarski)
Uchwała nr 3366/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Ilona Szewczak)
Uchwała nr 3367/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karolina Andrzejczuk)
Uchwała nr 3368/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Anna Orzeł)
Uchwała nr 3369/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karina Witkowska)
Uchwała nr 3370/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Michał Chołubek)
Uchwała nr 3371/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Ewelina Niedzielska)
Uchwała nr 3372/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Marcelina Kaleta)
Uchwała nr 3373/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Bartłomiej Bęben)
Uchwała nr 3374/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Inga Jaworska)
Uchwała nr 3375/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Sitarz-Leńczuk)
Uchwała nr 3376/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Dorota Baryła)
Uchwała nr 3377/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Emilia Tekely)
Uchwała nr 3378/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mirosław Kołodziej)
Uchwała nr 3379/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Weronika Wasyluk)
Uchwała nr 3380/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Jakub Jaworski)
Uchwała nr 3381/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Joanna Zubrzycka)
Uchwała nr 3382/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Magdalena Kołodziej)
Uchwała nr 3383/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Tomasz Orczykowski)
Uchwała nr 3384/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Barbara Belniak)
Uchwała nr 3385/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Agnieszka Kondraciuk)
Uchwała nr 3386/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Malwina Paluch)
Uchwała nr 3387/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Łajca-Kuliniec)
Uchwała nr 3388/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Kozak)
Uchwała nr 3389/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karolina Mitruczuk)
Uchwała nr 3390/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aleksandra Królikiewicz-Pośpiech)
Uchwała nr 3391/2020/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Michał Stępień)
Uchwała nr 3392/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Mateusz Wachowicz)
Uchwała nr 3393/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Jarosz-Chudzik)
Uchwała nr 3394/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Paweł Wierzchowski)
Uchwała nr 3395/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Joanna Haczewska)
Uchwała nr 3396/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Patryk Jawoszek)
Uchwała nr 3397/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Jędrzej Szot)
Uchwała nr 3398/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Kinga Kuśmierczuk)
Uchwała nr 3399/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Joanna Sławińska)
Uchwała nr 3400/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Filip Fijołek)
Uchwała nr 3401/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Julia Majchrzak)
Uchwała nr 3402/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Agnieszka Czarnota)
Uchwała nr 3403/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Natalia Jaroszkiewicz)
Uchwała nr 3404/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Paulina Monastyrska-Kostur)
Uchwała nr 3405/2020/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Justyna Sanocka)
Uchwała nr 3406/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Anna Piróg)
Uchwała nr 3407/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Artur Koczkodaj)
Uchwała nr 3408/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Mateusz Matyjaszczyk)
Uchwała nr 3409/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aleksandra Woźniak)
Uchwała nr 3410/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Daniel Puchała)
Uchwała nr 3411/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Gryń)
Uchwała nr 3412/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Natalia Nieradko)
Uchwała nr 3413/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Roksana Nowińska)
Uchwała nr 3414/2020/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Grzegorz Kozioł)
Uchwała nr 3415/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Martyna Gębska)
Uchwała nr 3416/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Oskar Woliński)
Uchwała nr 3417/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Patrycja Dras)
Uchwała nr 3418/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Julia Arak)
Uchwała nr 3419/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Paulina Bakiera)
Uchwała nr 3420/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karolina Jędra)
Uchwała nr 3421/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Oliwia Polak)
Uchwała nr 3422/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Krzysztof Tyszkiewicz)
Uchwała nr 3423/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Joanna Kostecka-Jarecka)
Uchwała nr 3424/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Małgorzata Gdak)
Uchwała nr 3425/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Amadeusz Kutnik)
Uchwała nr 3426/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Alicja Bielawska)
Uchwała nr 3427/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Joanna Janisz)
Uchwała nr 3428/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Kłoda)
Uchwała nr 3429/2020/8/RL A 02 - przyznanie prawa (Vera Zykava)
Uchwała nr 3430/2020/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Serhii Nazaruk)
Uchwała nr 3431/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Patrycja Rogowska)
Uchwała nr 3432/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Dominika Weremko)
Uchwała nr 3433/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Justyna Kos)
Uchwała nr 3435/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Michał Kos)
Uchwała nr 3437/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Adam Łukasik)
Uchwała nr 3438/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Michalina Ogórek)
Uchwała nr 3439/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Tomasz Łatkiewicz)
Uchwała nr 3440/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Anna Świca)
Uchwała nr 3441/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Patrycja Kmiotek-Materniak)
Uchwała nr 3442/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Maciej Woźniak)
Uchwała nr 3443/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Magdalena Grzegorczyk)
Uchwała nr 3444/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Szostek)
Uchwała nr 3445/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Elżbieta Nienajadło)
Uchwała nr 3446/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Martyna Holuk)
Uchwała nr 3447/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Kornet)
Uchwała nr 3448/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Przemysław Dyzma)
Uchwała nr 3449/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3450/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Bernacka)
Uchwała nr 3451/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Andrzej Kościuk)
Uchwała nr 3452/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Damian Wolanin)
Uchwała nr 3453/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Bogumiła Gwoździowska)
Uchwała nr 3454/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Gabriela Włodyka)
Uchwała nr 3455/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Anna Bober)
Uchwała nr 3456/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Agata Droździak)
Uchwała nr 3457/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Janusz Sauermann)
Uchwała nr 3458/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karol Sikora)
Uchwała nr 3459/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Podgórska)
Uchwała nr 3460/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Adam Malicki)
Uchwała nr 3461/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Mariola Kowal)
Uchwała nr 3462/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Jacek Wroczyński)
Uchwała nr 3463/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Renata Olech)
Uchwała nr 3464/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aleksandra Dunin-Wąsowicz)
Uchwała nr 3465/2020/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Ida Osuchowska)