Prawo stanowione przez Izbę

2021-01-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 524/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Bogusław Pietrzak)
Zarządzenie nr 525/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Barbara Bogdańska)

2021-01-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4238/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Błażej Posłajko)
Uchwała nr 4239/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Zawojski)
Uchwała nr 4240/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Meriem Hamadani-Woch)
Uchwała nr 4241/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Natalia Samołyk-Kogaczewska)
Uchwała nr 4242/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marzena Pucek)
Uchwała nr 4243/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Mielnik)
Uchwała nr 4244/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agata Kalińska)
Uchwała nr 4245/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Janusz Rumiński)
Uchwała nr 4246/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Piotr Liszkowski)
Uchwała nr 4247/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Ewa Ochal)
Uchwała nr 4248/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Dudek)
Uchwała nr 4249/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Waldemar Gardias)
Uchwała nr 4250/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Rafał Wójtowicz)
Uchwała nr 4251/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Igor Sergiel)
Uchwała nr 4252/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Zuzanna Macleod)
Uchwała nr 4253/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Aszkiełowicz)
Uchwała nr 4254/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Dominika Stefaniec)
Uchwała nr 4255/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie grupowej - wniosek (Zbigniew Tur)
Uchwała nr 4257/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Wiesław Badach)
Uchwała nr 4260/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4261/2021/8/R w sprawie zatwierdzenia regulaminu zespołu ds. szczepień
Uchwała nr 4262/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Monika Chęć)
Uchwała nr 4263/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Piotr Chęć)

2021-01-13 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 121/2021/8/R w sprawie określenia liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata na zjazd IX kadencji oraz określenia minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu

2021-01-26 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 526/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Olga Grunt)
Zarządzenie nr 527/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Michalak)
Zarządzenie nr 528/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Piotr Cichosz)
Zarządzenie nr 529/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Tomasz Jakliński)
Zarządzenie nr 530/2021/8/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Andrzej Demczuk)

2021-01-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4266/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Julia Jaglewicz)
Uchwała nr 4267/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Norbert Cichosz)
Uchwała nr 4268/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Andrzej Olejowski)
Uchwała nr 4269/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aneta Nowicka-Steć)
Uchwała nr 4270/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Tomasz Wiśniowski)
Uchwała nr 4271/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Podgórska-Janusz)
Uchwała nr 4272/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Thomas Sańczuk)
Uchwała nr 4273/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kaja Powałkiewicz)
Uchwała nr 4274/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Jakubowska)
Uchwała nr 4275/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Adam Domagała)
Uchwała nr 4276/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Krywko)
Uchwała nr 4277/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewelina Ruta-Samojluk)
Uchwała nr 4278/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Romanowska)
Uchwała nr 4279/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Chwała)
Uchwała nr 4280/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Borowicz)
Uchwała nr 4281/2021/8/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Sviatlana Zherka)
Uchwała nr 4282/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Piotr Cichosz)
Uchwała nr 4283/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie grupowej - wniosek (Maria Sanecka-Skublewska)
Uchwała nr 4284/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ulyana Zatorska)
Uchwała nr 4285/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Monika Dziura)
Uchwała nr 4286/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Sandra Bartyś)
Uchwała nr 4287/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Dubaniewicz)
Uchwała nr 4288/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Szyszka)
Uchwała nr 4289/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agata Pietras-Baczewska)
Uchwała nr 4290/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Robert Owsicki)
Uchwała nr 4291/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Halina Mielniczuk)
Uchwała nr 4292/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Bogusław Pietrzak)
Uchwała nr 4293/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Tomasz Jakliński)
Uchwała nr 4294/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Leszek Stawiarz)
Uchwała nr 4295/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Anna Nowińska)
Uchwała nr 4296/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kamil Nurczyk)
Uchwała nr 4297/2021/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Volodymyr Beiko)
Uchwała nr 4298/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Kwolczak)
Uchwała nr 4299/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Jasińska)
Uchwała nr 4302/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą