Prawo stanowione przez Izbę

2021-10-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 677/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Nowakowski)

2021-10-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5287/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Grzegorz Kociuba)
Uchwała nr 5290/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Davoud Monawar)
Uchwała nr 5291/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Kinga Langner)
Uchwała nr 5292/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Bartłomiej Pańko)
Uchwała nr 5293/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paulina Pawłowicz)
Uchwała nr 5294/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Dorota Kałkowska)
Uchwała nr 5295/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Magda Zdybel)
Uchwała nr 5296/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Rafał Ziółkowski)
Uchwała nr 5297/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Adrianna Orgasińska)
Uchwała nr 5298/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Iwona Kucharczyk)
Uchwała nr 5299/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Zionkowska)
Uchwała nr 5300/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Klaudia Halko)
Uchwała nr 5301/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Brzeska)
Uchwała nr 5302/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Rejmak)
Uchwała nr 5303/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Łukasz Łobejko)
Uchwała nr 5304/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Król)
Uchwała nr 5305/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Katarzyna Sułek)
Uchwała nr 5306/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Michał Kubiszyn)
Uchwała nr 5307/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Kacper Baliński)
Uchwała nr 5308/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Maciej Kowalski)
Uchwała nr 5309/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Podgórska)
Uchwała nr 5310/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon PESEL (Jadwiga Fil)
Uchwała nr 5311/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Piotr Jabrzyński)
Uchwała nr 5312/2021/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Anna Nadvorna)
Uchwała nr 5313/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aneta Kamińska)
Uchwała nr 5314/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Joanna Pudło)
Uchwała nr 5315/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Ilona Szewczak)
Uchwała nr 5317/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Izabela Rapa)
Uchwała nr 5320/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Goral)
Uchwała nr 5323/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Łukasik)
Uchwała nr 5324/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Kamil Wielmowiec)
Uchwała nr 5325/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Bartosik)
Uchwała nr 5326/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Daniel Stachurski)
Uchwała nr 5327/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paulina Kaczor)
Uchwała nr 5328/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5329/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Bartłomiej Bęben)
Uchwała nr 5330/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Stanisław Kiebała)
Uchwała nr 5331/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Bartosz Węgierek)
Uchwała nr 5332/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Karol Woźniak)
Uchwała nr 5333/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Jagoda Bańko)
Uchwała nr 5334/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Maria Kwiatkowska)
Uchwała nr 5335/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Agnieszka Kolaszyńska)

2021-10-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 678/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Kożuch)
Zarządzenie nr 679/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Frączek)
Zarządzenie nr 680/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Wojciech Salamon)
Zarządzenie nr 681/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Barbara Orzechowska)
Zarządzenie nr 682/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Alicja Solarz)

2021-10-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5336/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Ewelina Banak)
Uchwała nr 5337/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Iwona Kucharczyk)
Uchwała nr 5338/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ilona Szewczak)
Uchwała nr 5339/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Zdzisława Mikucka-Seniuk)
Uchwała nr 5340/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Jerzy Wac)
Uchwała nr 5341/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Patejuk)
Uchwała nr 5342/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katsiaryna Kudrautsava)
Uchwała nr 5343/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Sebastian Masternak)
Uchwała nr 5344/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jan Bąk)
Uchwała nr 5345/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aneta Kamińska)
Uchwała nr 5346/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Podgórska-Pietraś)
Uchwała nr 5347/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Grzegorz Kociuba)
Uchwała nr 5348/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Piotr Górka)
Uchwała nr 5349/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Izabela Rapa)
Uchwała nr 5350/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kamil Wielmowiec)
Uchwała nr 5351/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Rafał Ziółkowski)
Uchwała nr 5352/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Kowalski)
Uchwała nr 5353/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Patryk Kowal)
Uchwała nr 5354/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Łańska)
Uchwała nr 5355/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Anna Bartosiewicz-Drzymała)
Uchwała nr 5356/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Bartosik)
Uchwała nr 5357/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Zionkowska)
Uchwała nr 5358/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Karolina Andrzejczuk)
Uchwała nr 5359/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bartłomiej Bęben)
Uchwała nr 5360/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Judyta Podgórska)
Uchwała nr 5361/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Sylwia Korzeniowska)
Uchwała nr 5362/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Judyta Janowska-Pawelec)
Uchwała nr 5363/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Pudło)
Uchwała nr 5364/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą -zgon PESEL (Zdzisław Sałdan)
Uchwała nr 5367/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2021-10-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5369/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Janowska)
Uchwała nr 5370/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Dorota Baryła)
Uchwała nr 5371/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Jakub Jurkowski)
Uchwała nr 5372/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Paweł Gołaszewski)
Uchwała nr 5373/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Natalia Nowogrodzka)
Uchwała nr 5374/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bartosz Węgierek)
Uchwała nr 5375/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Drozd)
Uchwała nr 5376/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dominika Religa)
Uchwała nr 5377/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dorota Kałkowska)
Uchwała nr 5378/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Natalia Herman)
Uchwała nr 5379/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Nadvorna)
Uchwała nr 5380/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kacper Baliński)
Uchwała nr 5381/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Jabrzyński)
Uchwała nr 5382/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Andrzej Stanisławek)
Uchwała nr 5383/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Łukasz Kisiel-Dorohinicki)
Uchwała nr 5384/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Inga Jaworska)
Uchwała nr 5385/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewelina Banak)
Uchwała nr 5387/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Magdalena Krawiec)
Uchwała nr 5392/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5393/2021/8/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Andrei Elikau)

2021-10-26 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 683/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Bogusław Wach)
Zarządzenie nr 684/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Krawiec)
Zarządzenie nr 685/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Robert Omiotek)
Zarządzenie nr 686/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Flis)
Zarządzenie nr 687/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Skórzyńska)

2021-10-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5411/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maria Kwiatkowska)
Uchwała nr 5419/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Artur Lis)
Uchwała nr 5422/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Małgorzata Joniec-Konik)
Uchwała nr 5436/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Augustine Nwuha)
Uchwała nr 5438/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wojciech Górski)
Uchwała nr 5439/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewelina Borowska)
Uchwała nr 5464/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Filip Gołębiewski)
Uchwała nr 5469/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Sowa)
Uchwała nr 5473/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5476/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Dacka)