Prawo stanowione przez Izbę

2021-12-07 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 707/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mateusz Pastuszak)
Zarządzenie nr 708/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Żelowska)
Zarządzenie nr 709/2021/8/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Marcin Hanaka)

2021-12-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5771/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Podgórska)
Uchwała nr 5772/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Liber)
Uchwała nr 5773/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Barbara Terpiłowska)
Uchwała nr 5774/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ilona Mąkowska)
Uchwała nr 5775/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Kniaź-Bar)
Uchwała nr 5776/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Mazur)
Uchwała nr 5777/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Wójcik-Superczyńska)
Uchwała nr 5778/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jerzy Kalinowski)
Uchwała nr 5779/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Portka)
Uchwała nr 5780/2021/8/RL Uchwała zmieniająca (Volodymyr Syrymula)
Uchwała nr 5781/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Mariusz Bartyzel)
Uchwała nr 5782/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Helena Deptuś)
Uchwała nr 5783/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Grażyna Rusinek)
Uchwała nr 5784/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2021-12-08 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 137/2021/8/R w sprawie sfinansowania poprzez zwrot części opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie o.c. na rok 2022 z tytułu prowadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów praktyki zawodowej członków Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 138/2021/8/R w sprawie sfinansowania, poprzez zwrot, części opłaconej składki na dobrowolne ubezpieczenie o.c. na rok 2022 lekarzy nie prowadzących działalności gospodarczej
Uchwała nr 139/2021/8/R w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie do wyboru firmy i zawarcia umowy na przygotowanie do druku i druk biuletynu Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 140/2021/8/R w sprawie sfinansowania części opłaconej kwoty za szczepienia członkom LIL w roku 2022
Uchwała nr 141/2021/8/R w sprawie określenia procedury kontroli zaległości z tytułu nieopłaconych składek członkowskich oraz ich windykacji

2021-12-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5787/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dorota Taracha)
Uchwała nr 5788/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Strużyk)
Uchwała nr 5789/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Zaborek-Łyczba)
Uchwała nr 5790/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Łyczba)
Uchwała nr 5791/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Filip Starosielec)
Uchwała nr 5792/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Okońska)
Uchwała nr 5793/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Momot)
Uchwała nr 5794/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Majewski)
Uchwała nr 5795/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Woźniak)
Uchwała nr 5796/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Piotr Wereski)
Uchwała nr 5797/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Adrianna Orgasińska)
Uchwała nr 5798/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Grażyna Rusinek)
Uchwała nr 5799/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Musiorska)
Uchwała nr 5800/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Milena Korecka)
Uchwała nr 5801/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Łukasik)
Uchwała nr 5802/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Łukasz Surówka)
Uchwała nr 5803/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Łukasz Daniel)
Uchwała nr 5804/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Kozłowiec)
Uchwała nr 5805/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Natalia Nowogrodzka)
Uchwała nr 5806/2021/8/RL PWZ na określone czynności ust 2e (Katsiaryna Lamakina)
Uchwała nr 5807/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5812/2021/8/RL PWZ warunkowe ust 13 (Artsem Shahiyeu)
Uchwała nr 5813/2021/8/RL PWZ warunkowe ust 13 (Artsem Hrynkevich)

2021-12-21 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 710/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Justyna Kafel-Wituszyńska)
Zarządzenie nr 711/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Oleksandr Sokolovskyi)
Zarządzenie nr 712/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maciej Kościesza)
Zarządzenie nr 713/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Filip Fijołek)
Zarządzenie nr 714/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maciej Osiej)
Zarządzenie nr 715/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dorota Skrzypczak)
Zarządzenie nr 716/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jakub Wyszyński)
Zarządzenie nr 717/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Nowicka)

2021-12-21 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5814/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Michał Wójcik)
Uchwała nr 5815/2021/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Volodymyr Beiko)
Uchwała nr 5824/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Łukasz Wyjadłowski)
Uchwała nr 5825/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Strużyk)
Uchwała nr 5826/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Eliasz Dzierżyński)
Uchwała nr 5827/2021/8/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Eliasz Dzierżyński)
Uchwała nr 5828/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Andrzej Bosek)
Uchwała nr 5830/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Joanna Pazurek)
Uchwała nr 5831/2021/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Ali Almahfooz)
Uchwała nr 5832/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Jedliński)
Uchwała nr 5833/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Tomasz Orczykowski)
Uchwała nr 5835/2021/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Aliaksandr Yapikhin)
Uchwała nr 5836/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Kociubińska)
Uchwała nr 5837/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5838/2021/8/RL A 02.2 - przerwa i zwolnienie z przeszkolenia PL (Jan Bzdęga)
Uchwała nr 5839/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Jan Bzdęga)

2021-12-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5840/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Anna Wójcicka)
Uchwała nr 5841/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Kozak-Chomicka)
Uchwała nr 5848/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Katarzyna Gałecka)
Uchwała nr 5849/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Barbara Tokarska)
Uchwała nr 5850/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Rybka)
Uchwała nr 5851/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Renata Hapońska)
Uchwała nr 5852/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Marzena Szymańska)
Uchwała nr 5853/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maria Łapińska)
Uchwała nr 5854/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jan Śnieżyński)
Uchwała nr 5861/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mirosława Starczewska)
Uchwała nr 5862/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5863/2021/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Tareq Z.M. Amro)
Uchwała nr 5864/2021/8/RL PWZ warunkowe ust 13 (Kiryl Fiadotau)