Prawo stanowione przez Izbę

2021-02-02 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 531/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Bogdan Kolarz)
Zarządzenie nr 532/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Krzysztof Pawlak)
Zarządzenie nr 533/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Martyna Piguła)
Zarządzenie nr 534/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jakub Czyż)
Zarządzenie nr 535/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Lima)
Zarządzenie nr 536/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marcin Sójka)
Zarządzenie nr 537/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Górnicki)

2021-02-02 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4319/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Magdalena Lima)
Uchwała nr 4320/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Edyta Spustek-Pieczykolan)
Uchwała nr 4321/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Elżbieta Kwiatkowska)
Uchwała nr 4322/2021/8/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (Andriy Yadlos)
Uchwała nr 4323/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Zuzanna Marcinkowska)
Uchwała nr 4324/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Janusz Tajchert)
Uchwała nr 4325/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Świerszcz)
Uchwała nr 4326/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Natalia Kędra-Śląz)
Uchwała nr 4327/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Jerzy Górnicki)
Uchwała nr 4328/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Paweł Potapiuk)
Uchwała nr 4329/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Adam Latos)
Uchwała nr 4334/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2021-02-09 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 538/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Janina Żelkowska-Gołygowska)
Zarządzenie nr 539/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Andrei Mesko)
Zarządzenie nr 540/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katsiaryna Mesko)
Zarządzenie nr 541/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Bożena Bielak)

2021-02-09 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4335/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Wiatrowski)
Uchwała nr 4336/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Rębowicz)
Uchwała nr 4337/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Wieczorek)
Uchwała nr 4338/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewelina Pyszniak)
Uchwała nr 4339/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Patrycja Raczkiewicz)
Uchwała nr 4340/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Tomasz Warszawski)
Uchwała nr 4341/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Robert Ściślak)
Uchwała nr 4342/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4350/2021/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Raman Zakreuski)
Uchwała nr 4352/2021/8/R w sprawie zawarcia porozumienia z Naczelną Izbą Lekarską w zakresie partycypacji w kosztach modernizacji systemu informatycznego dla prowadzenia okręgowych rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów oraz Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczy

2021-02-10 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 122/2021/8/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za rok 2020
Uchwała nr 123/2021/8/R w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu na rok 2021

2021-02-16 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 542/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kinga Fryźlewicz)
Zarządzenie nr 543/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dominika Ślusarska)
Zarządzenie nr 544/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Jezierski)

2021-02-16 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4353/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Grzegorz Borowski)
Uchwała nr 4354/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Rafał Jamrogiewicz)
Uchwała nr 4355/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewa Łyś)
Uchwała nr 4356/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dominik Starczewski)
Uchwała nr 4357/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bogdan Kotliński)
Uchwała nr 4358/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Łukasz Świerszcz)
Uchwała nr 4359/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Magdalena Chomczyńska)
Uchwała nr 4360/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Sebastian Wojtowicz)
Uchwała nr 4361/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Elżbieta Reichert)
Uchwała nr 4362/2021/8/RL A 23 - duplikat pwz (Paulina Majek)
Uchwała nr 4363/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Justyna Woźniak)
Uchwała nr 4366/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Denysiuk)
Uchwała nr 4367/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marcin Szklanny)
Uchwała nr 4381/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Winsztal)
Uchwała nr 4382/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4383/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewa Piesiewicz)
Uchwała nr 4384/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kacper Czerniakiewicz)

2021-02-23 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 545/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kamila Chełmińska)
Zarządzenie nr 546/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Marian Wróblewski)

2021-02-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4368/2021/8/RL Uchwała zmieniająca (Anna Korobkina)
Uchwała nr 4385/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Mianowana)
Uchwała nr 4386/2021/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Andrii Sikotsinskyi)
Uchwała nr 4387/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Chomczyńska)
Uchwała nr 4388/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maksymilian Ropka)
Uchwała nr 4389/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Suchorowka)
Uchwała nr 4390/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Alicja Kaczorowska-Janusz)
Uchwała nr 4391/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Patrycja Hałas)
Uchwała nr 4395/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Piotr Kuszta)
Uchwała nr 4396/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marek Winiarz)
Uchwała nr 4397/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marian Dorosz)
Uchwała nr 4398/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Beata Wronka-Dawidziuk)
Uchwała nr 4399/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jerzy Łosoś)
Uchwała nr 4400/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Beata Dorosz-Hreńczuk)
Uchwała nr 4408/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą