Prawo stanowione przez Izbę

2021-03-02 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 547/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Grażyna Kołodziejczyk)

2021-03-02 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4410/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Palonka)
Uchwała nr 4411/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Grzegorz Jurga)
Uchwała nr 4412/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4413/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Jerzy Dekundy)
Uchwała nr 4414/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Jakub Powązka)
Uchwała nr 4415/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Vladimir Czmiel)
Uchwała nr 4417/2021/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Oleksandr Tkachuk)

2021-03-03 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 125/2021/8/R w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za rok 2020
Uchwała nr 126/2021/8/R w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2020
Uchwała nr 127/2021/8/R w sprawie zwołania XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz podjęcia uchwał w trybie obiegowym
Uchwała nr 128/2021/8/R w sprawie ustalenia podziału izby na rejony wyborcze na okres IX kadencji
Uchwała nr 129/2021/8/R Zmiana składu osobowego Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Lublinie na VIII kadencję ( 2020 - 2022 )

2021-03-09 - Przewodniczący komisji

Zarządzenie nr 118/2021/8/RL Decyzja - 90 lat (Bolesław Wieczorkiewicz)
Zarządzenie nr 119/2021/8/RL Decyzja - przeniesienie (Albert Syta)

2021-03-09 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 548/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Volha Mazko)
Zarządzenie nr 549/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Sałek)
Zarządzenie nr 550/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Marian Durda)
Zarządzenie nr 551/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Bożenna Wójcik)
Zarządzenie nr 552/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Teresa Sawa)
Zarządzenie nr 553/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Józef Zawitkowski)
Zarządzenie nr 554/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Zofia Pawłowska-Falkowska)
Zarządzenie nr 555/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Dariusz Wojtanowicz)
Zarządzenie nr 556/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Derkacz)

2021-03-09 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4418/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Anna Lackorzyńska-Panek)
Uchwała nr 4419/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Wicha)
Uchwała nr 4420/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Alicja Żychowska)
Uchwała nr 4421/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Krzymowska)
Uchwała nr 4422/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Szklanny)
Uchwała nr 4423/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Dudzińska-Centkowska)
Uchwała nr 4424/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Mazur)
Uchwała nr 4425/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Kamil Pruchnicki)
Uchwała nr 4426/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agata Seredyn-Sójka)
Uchwała nr 4427/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Rafał Mateuszuk)
Uchwała nr 4428/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Izabela Caruk)
Uchwała nr 4429/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Smyk)
Uchwała nr 4430/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Kułak-Łuszczak)
Uchwała nr 4431/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Oleksandr Tkachuk)
Uchwała nr 4432/2021/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Stanislav Korobkin)
Uchwała nr 4433/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Maria Hascewicz-Rzecka)
Uchwała nr 4434/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Maciej Szałkowski)
Uchwała nr 4435/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Krystyna Prystupa)
Uchwała nr 4436/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Piotr Pupek)
Uchwała nr 4437/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4439/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Władysław Kobielski)

2021-03-16 - Przewodniczący komisji

Zarządzenie nr 120/2021/8/RL Decyzja - 90 lat (Halina Baranowska)
Zarządzenie nr 121/2021/8/RL Decyzja - 90 lat (Anna Makolus)
Zarządzenie nr 122/2021/8/RL Decyzja - 90 lat (Alina Łuj)
Zarządzenie nr 123/2021/8/RL Decyzja - 90 lat (Ignacy Bednarowski)
Zarządzenie nr 124/2021/8/RL Decyzja - 90 lat (Henryk Sapuła)
Zarządzenie nr 125/2021/8/RL Decyzja - 90 lat (Alicja Galas)
Zarządzenie nr 126/2021/8/RL Decyzja - 90 lat (Zofia Bieganowska-Klamut)
Zarządzenie nr 127/2021/8/RL Decyzja - 90 lat (Krystyna Zmyj)

2021-03-16 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 557/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Grzegorz Orlov)

2021-03-16 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4443/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Marek Ćwikła)
Uchwała nr 4444/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Krzysztof Murlak)
Uchwała nr 4445/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon MC (Zdzisław Chmielewski)
Uchwała nr 4446/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą-wykreślony wpis w CEIDG (Aleksander Szkałuba)
Uchwała nr 4447/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Pelak)
Uchwała nr 4448/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Stanislav Korobkin)
Uchwała nr 4449/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Władysław Skulimowski)
Uchwała nr 4450/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Walicki)
Uchwała nr 4451/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon MC (Marta Pomorska)
Uchwała nr 4452/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Makulec)
Uchwała nr 4453/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon MC (Stanisław Nieleszczuk)
Uchwała nr 4454/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon MC (Anna Sar)
Uchwała nr 4455/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon MC (Wacław Szuniewicz)
Uchwała nr 4456/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon MC (Genowefa Kotwica)
Uchwała nr 4457/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon MC (Jan Żołyński)
Uchwała nr 4458/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Marcin Olajossy)
Uchwała nr 4459/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon MSWiA (Barbara Zgardzińska)
Uchwała nr 4460/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Iga Skomorowska-Frankowska)
Uchwała nr 4461/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Patryk Stachniak)
Uchwała nr 4462/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Jerzy Derkacz)
Uchwała nr 4463/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Śmiech)
Uchwała nr 4474/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Misztal)
Uchwała nr 4475/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Rafał Mateuszuk)
Uchwała nr 4476/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Grzegorz Barszczewski)
Uchwała nr 4477/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4478/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Amal Habieb)

2021-03-19 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała nr 1/2021/8/R przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2020
Uchwała nr 2/2021/8/R przyjęcie sprawozdania z działalnośći Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2020
Uchwała nr 3/2021/8/R zatwierdzenie sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2020
Uchwała nr 4/2021/8/R zatwierdzenie sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2020
Uchwała nr 5/2021/8/R zatwierdzenie sprawozdania Okręgowej Komisji Wyborczej za rok 2020
Uchwała nr 6/2021/8/R zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020
Uchwała nr 7/2021/8/R w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2021

2021-03-23 - Przewodniczący komisji

Zarządzenie nr 128/2021/8/RL Decyzja - Przeniesienie do innej OIL (Dorota Żyta)
Zarządzenie nr 129/2021/8/RL Decyzja - Przeniesienie do innej OIL (Małgorzata Hejnar-Greporek)
Zarządzenie nr 130/2021/8/RL Decyzja - Przeniesienie do innej OIL (Małgorzata Burek)
Zarządzenie nr 131/2021/8/RL Decyzja - 90 lat (Janina Patczyk)
Zarządzenie nr 132/2021/8/RL Decyzja - 90 lat (Antoni Bolesławski)
Zarządzenie nr 133/2021/8/RL Decyzja - 90 lat (Leokadia Łuczak)
Zarządzenie nr 134/2021/8/RL Decyzja - 90 lat (Janina Zielke)
Zarządzenie nr 135/2021/8/RL Decyzja - 90 lat (Maria Sławecka-Kaczorek)
Zarządzenie nr 136/2021/8/RL Decyzja - 90 lat (Mirosława Kliszcz)
Zarządzenie nr 137/2021/8/RL Decyzja - 90 lat (Bronisław Kozyra)
Zarządzenie nr 138/2021/8/RL Decyzja - 90 lat (Stanisław Flis)
Zarządzenie nr 139/2021/8/RL Decyzja - 90 lat (Cecylia Borowicz)
Zarządzenie nr 140/2021/8/RL Decyzja - 90 lat (Jan Michalak)

2021-03-23 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 558/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Urszula Jóźwiakowska)
Zarządzenie nr 559/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marek Dąbrowski)

2021-03-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4479/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon MC (Leokadia Grabska)
Uchwała nr 4480/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Anna Boś)
Uchwała nr 4481/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Aleksandra Turuk)
Uchwała nr 4482/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Iwo Mysiak)
Uchwała nr 4483/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Monika Szaniawska)
Uchwała nr 4484/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Zdzisław Aleksandrowicz)
Uchwała nr 4485/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bernarda Pawlus)
Uchwała nr 4486/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kamil Pruchnicki)
Uchwała nr 4487/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Załuska-Ogryzek)
Uchwała nr 4488/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Stanisław Chomczyński)
Uchwała nr 4489/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Cecylia Strecker-Baraniecka)
Uchwała nr 4490/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon MSWiA (Andrzej Furmanek)
Uchwała nr 4491/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Roman Gałecki)
Uchwała nr 4492/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Andrzej Święciński)
Uchwała nr 4493/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Anna Krysa)
Uchwała nr 4494/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Stefan Szymański)
Uchwała nr 4495/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Kostrubała)
Uchwała nr 4496/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Jabłoński)
Uchwała nr 4497/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Adam Ruciński)
Uchwała nr 4498/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Kamil Kamiński)
Uchwała nr 4499/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Bożenna Wójcik)
Uchwała nr 4500/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Agnieszka Borzęcka-Sapko)
Uchwała nr 4501/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Leszek Ciuba)
Uchwała nr 4502/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Edyta Jankowska)
Uchwała nr 4503/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Adam Dobrowolski)
Uchwała nr 4504/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Diana Dębska)
Uchwała nr 4505/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Alona Demboryńska)
Uchwała nr 4506/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Amal Habieb)
Uchwała nr 4507/2021/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Abdulmonem Sudi)
Uchwała nr 4508/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Drozd)
Uchwała nr 4511/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Stefaniuk)
Uchwała nr 4512/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4522/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Piotr Cencek)
Uchwała nr 4523/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Izabela Stadnicka)

2021-03-30 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 560/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Alicja Burzyńska-Poleszak)
Zarządzenie nr 561/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Magdalena Jurkiewicz)
Zarządzenie nr 562/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dorota Milanowska)
Zarządzenie nr 563/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Łukasz Warda)

2021-03-30 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4526/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Paulina Góra)
Uchwała nr 4527/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Damian Seltnerajch)
Uchwała nr 4528/2021/8/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (Iryna Matskevych)
Uchwała nr 4529/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Pituch-Sala)
Uchwała nr 4530/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Jakub Kordalski)
Uchwała nr 4531/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Zofia Niechaj)
Uchwała nr 4532/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Niezabitowski)
Uchwała nr 4533/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Joanna Celmer)
Uchwała nr 4534/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Anna Koba-Sokołowska)
Uchwała nr 4535/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Aleksander Piątek)
Uchwała nr 4536/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Monika Piłat)
Uchwała nr 4537/2021/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Maksym Muzychuk)
Uchwała nr 4539/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Krzysztof Michalczuk)
Uchwała nr 4540/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Olga Wojciechowska)
Uchwała nr 4541/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4542/2021/8/RL Uchwała zmieniająca (Anton Atoka)