Prawo stanowione przez Izbę

2021-06-08 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 597/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Barbara Matysiewicz)
Zarządzenie nr 598/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Teresa Widomska-Czekajska)
Zarządzenie nr 599/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Tomasz Utracki)
Zarządzenie nr 600/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisław Nachciński)
Zarządzenie nr 601/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Wojciech Krystosik)
Zarządzenie nr 602/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Krzysztof Rostkowski)
Zarządzenie nr 603/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ewelina Cisek)
Zarządzenie nr 604/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Henryk Paradowski)
Zarządzenie nr 605/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Natalia Białkowska)
Zarządzenie nr 606/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Bożena Wicha)
Zarządzenie nr 607/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Janina Skorek-Piechocka)

2021-06-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4686/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Artur Małek)
Uchwała nr 4687/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Tomasz Utracki)
Uchwała nr 4688/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Wojciech Krystosik)
Uchwała nr 4689/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Teresa Widomska-Czekajska)
Uchwała nr 4690/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Natalia Zeman)
Uchwała nr 4691/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Sylwia Siedliska-Okoń)
Uchwała nr 4692/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maria Kondrat-Wróbel)
Uchwała nr 4693/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Iwo Mysiak)
Uchwała nr 4694/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Maj)
Uchwała nr 4695/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Strokoń)
Uchwała nr 4696/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Konrad Zyśko)
Uchwała nr 4704/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Dorota Czeremańska-Koczkodaj)
Uchwała nr 4705/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Paweł Bolewski)
Uchwała nr 4706/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Anita Rogal)
Uchwała nr 4707/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Marcin Ratoń)
Uchwała nr 4708/2021/8/RL PWZ na określone czynności ust 2e (Volodymyr Pavlik)
Uchwała nr 4709/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewa Parcheta)
Uchwała nr 4710/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2021-06-22 - Przewodniczący komisji

Zarządzenie nr 158/2021/8/RL Decyzja - Śmierć (Mirosława Kulińska)
Zarządzenie nr 159/2021/8/RL Decyzja - Śmierć (Helena Fidzińska)
Zarządzenie nr 160/2021/8/RL Decyzja - Śmierć (Anna Michalak)
Zarządzenie nr 161/2021/8/RL Decyzja - Śmierć (Janina Zawiślak)
Zarządzenie nr 162/2021/8/RL Decyzja - Śmierć (Halina Porębska)
Zarządzenie nr 163/2021/8/RL Decyzja - Śmierć (Jan Żmuda)
Zarządzenie nr 164/2021/8/RL Decyzja - Śmierć (Ryszard Wyszomirski)

2021-06-22 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 608/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Katarzyna Stryjecka)
Zarządzenie nr 609/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Ewa Krasowska-Rędzikowska)
Zarządzenie nr 610/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Koszarna)
Zarządzenie nr 611/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Łucja Czapska)
Zarządzenie nr 612/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Hanna Krajewska-Zychman)
Zarządzenie nr 613/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jadwiga Fil)
Zarządzenie nr 614/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Koman)
Zarządzenie nr 615/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Zdzisław Sałdan)
Zarządzenie nr 616/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Edward Oleszko)
Zarządzenie nr 617/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Eugeniusz Sapuła)
Zarządzenie nr 618/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jan Rześniowiecki)
Zarządzenie nr 619/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Iskra)
Zarządzenie nr 620/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Barbara Hamerska)
Zarządzenie nr 621/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Koziejowski)
Zarządzenie nr 622/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Wojciechowska)
Zarządzenie nr 623/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Zbigniew Koperczuk)
Zarządzenie nr 624/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Grasza)
Zarządzenie nr 625/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Kazimierz Krzyżan)
Zarządzenie nr 626/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Dejniak-Król)
Zarządzenie nr 627/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Eligiusz Malawski)
Zarządzenie nr 628/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Teresa Szymańska-Litwin)
Zarządzenie nr 629/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Barbara Witkowska)
Zarządzenie nr 630/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Henryk Kawałko)
Zarządzenie nr 631/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Ewa Małocha)
Zarządzenie nr 632/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Gawłowski)
Zarządzenie nr 633/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Witold Lesiuk)
Zarządzenie nr 634/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Zdzisław Bajak)
Zarządzenie nr 635/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Stefan Rozwadowski)
Zarządzenie nr 636/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Uchacz)
Zarządzenie nr 637/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jadwiga Grodzka-Kozielewicz)
Zarządzenie nr 638/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Krystyna Kotlińska-Dankiewicz)
Zarządzenie nr 639/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Janina Ptasińska)

2021-06-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4714/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Maciej Pawlicki)
Uchwała nr 4715/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Kuncka)
Uchwała nr 4717/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Dominika Modzelewska)
Uchwała nr 4718/2021/8/RL Uchwała zmieniająca (Anna Nadvorna)
Uchwała nr 4719/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Katarzyna Adamczyk)
Uchwała nr 4720/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Powązka)
Uchwała nr 4721/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Andrzej Koziejowski)
Uchwała nr 4722/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wojciech Piechowicz)
Uchwała nr 4723/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon PESEL (Zbigniew Koperczuk)
Uchwała nr 4725/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Majdan)
Uchwała nr 4726/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jagoda Walczyk-Bzoma)
Uchwała nr 4727/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Filipczak)
Uchwała nr 4728/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Daniela Czarkowska-Łogwinienko)
Uchwała nr 4729/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dawid Szymonik)
Uchwała nr 4730/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Łuniewski)
Uchwała nr 4731/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Wójcicka)
Uchwała nr 4732/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Błaszkiewicz)
Uchwała nr 4733/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Anna Romanek-Kozik)
Uchwała nr 4734/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Kinga Pogwizd-Nosowska)
Uchwała nr 4735/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Łukasiewicz)
Uchwała nr 4736/2021/8/RL PWZ warunkowe ust 13 (Oleksandr Sokolovskyi)
Uchwała nr 4737/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2021-06-25 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 132/2021/8/R w sprawie ustalenia liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy IX kadencji