Prawo stanowione przez Izbę

2021-07-06 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 640/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anita Rogal)
Zarządzenie nr 641/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ulyana Zatorska)
Zarządzenie nr 642/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Sawicka)
Zarządzenie nr 643/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Moskalik)
Zarządzenie nr 644/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Natalia Kania)
Zarządzenie nr 645/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Helena Wdowiak)
Zarządzenie nr 646/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Leszek Wdowiak)
Zarządzenie nr 647/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Kleinrok)
Zarządzenie nr 648/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Alfred Wróblewski)

2021-07-06 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4746/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Edyta Pomarańska-Tchórz)
Uchwała nr 4747/2021/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Svitlana Popova)
Uchwała nr 4748/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Monika Piekarska)
Uchwała nr 4749/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Sebastian Bąk)
Uchwała nr 4750/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Krzysztof Kiszka)
Uchwała nr 4751/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Piekarczyk)
Uchwała nr 4752/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Sławomir Opałczyński)
Uchwała nr 4753/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Barbara Sokołowska)
Uchwała nr 4754/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Kozioł)
Uchwała nr 4755/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Paulina Deleszkiewicz)
Uchwała nr 4756/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kinga Wesołowska)
Uchwała nr 4757/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Natalia Filipiuk)
Uchwała nr 4758/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marcin Wdowiak)
Uchwała nr 4759/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Małgorzata Kowalczyk)
Uchwała nr 4760/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Agnieszka Piszcz-Wierzchowska)
Uchwała nr 4761/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marcin Łubiarz)
Uchwała nr 4762/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Adrian Bartoszek)
Uchwała nr 4763/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Roksana Borstern)
Uchwała nr 4764/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Wioletta Łubiarz)
Uchwała nr 4765/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Żołnierczuk)
Uchwała nr 4768/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Urszula Teresińska)
Uchwała nr 4769/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4770/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Maciej Klimkiewicz)

2021-07-20 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 649/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Józef Zaborowski)
Zarządzenie nr 652/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Łukasz Domagała)
Zarządzenie nr 653/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kamil Mitas)
Zarządzenie nr 654/2021/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marta Prządka)

2021-07-20 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4771/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Blanka Świerczyńska)
Uchwała nr 4772/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karolina Szewczyk)
Uchwała nr 4773/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Maria Sarna)
Uchwała nr 4774/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Marian Jakubus)
Uchwała nr 4775/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Michał Sekuła)
Uchwała nr 4776/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Anna Wojciechowska)
Uchwała nr 4777/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Kinga Ciebień)
Uchwała nr 4778/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Ireneusz Domański-Giec)
Uchwała nr 4779/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karolina Szymkiewicz)
Uchwała nr 4780/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aleksandra Dłużewska)
Uchwała nr 4781/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Konrad Nowakowski)
Uchwała nr 4782/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aleksandra Bogusz)
Uchwała nr 4783/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Ignacy Niedźwiedź)
Uchwała nr 4784/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Pupek)
Uchwała nr 4785/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Joanna Kępowicz)
Uchwała nr 4786/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Piłat)
Uchwała nr 4787/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Kolarz)
Uchwała nr 4788/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Magdalena Pomarańska)
Uchwała nr 4789/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aleksandra Prot)
Uchwała nr 4790/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Magdalena Muda)
Uchwała nr 4791/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dominik Wośko)
Uchwała nr 4792/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Justyna Podgórska-Grzechnik)
Uchwała nr 4793/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Małgorzata Kasprzak)
Uchwała nr 4794/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Halina Mazurek)
Uchwała nr 4795/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Agnieszka Blicharz)
Uchwała nr 4796/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon PESEL (Jan Rześniowiecki)
Uchwała nr 4797/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Weronika Rzeska)
Uchwała nr 4798/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Jakub Waciński)
Uchwała nr 4799/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Michał Dobrzyński)
Uchwała nr 4800/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Magdalena Szymańska)
Uchwała nr 4801/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Antoni Nguyen Van)
Uchwała nr 4802/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Jagoda Sagan)
Uchwała nr 4803/2021/8/RL PWZ warunkowe ust 13 (Marcin Hanaka)
Uchwała nr 4804/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Julia Sierosławska)
Uchwała nr 4805/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Julia Stępień)
Uchwała nr 4806/2021/8/RL Uchwała zmieniająca (Viktor Horyn)
Uchwała nr 4807/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dorota Czeremańska-Koczkodaj)
Uchwała nr 4812/2021/8/RL PWZ warunkowe ust 13 (Oleksandr Hainutdinov)
Uchwała nr 4818/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Alicja Adamczuk)
Uchwała nr 4819/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Piotr Pataj)
Uchwała nr 4820/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4821/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Karolina Juszczyk-Zajkowska)
Uchwała nr 4822/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Marcin Łubiarz)