Prawo stanowione przez Izbę

2022-10-04 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 986/2022/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Mariia Tertychenko)
Uchwała nr 1023/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Olga Kłobuszewska)
Uchwała nr 1024/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Patrycja Piętak)
Uchwała nr 1025/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Damian Seltnerajch)
Uchwała nr 1026/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Artur Seltnerajch)
Uchwała nr 1027/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Piesiewicz)
Uchwała nr 1028/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Piwowarska)
Uchwała nr 1029/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Słodowska)
Uchwała nr 1030/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Adam Ruciński)
Uchwała nr 1031/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Stadnik)
Uchwała nr 1032/2022/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Olha Kovtoniuk)
Uchwała nr 1033/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Karolina Kania)
Uchwała nr 1034/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Markowska)
Uchwała nr 1035/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Bukiel)
Uchwała nr 1036/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Magdalena Jędrych)
Uchwała nr 1037/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Emilia Łukasik)
Uchwała nr 1038/2022/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Olena Beliaieva)
Uchwała nr 1039/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Gajda)
Uchwała nr 1040/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Prot)
Uchwała nr 1041/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Weronika Filipowicz)
Uchwała nr 1042/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Paweł Laskowski)
Uchwała nr 1043/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1044/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Filip Wrzesień)
Uchwała nr 1045/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Eliza Hamruk)
Uchwała nr 1046/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Izabela Zakrzewska)
Uchwała nr 1047/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Anna Bartłomiejczyk)

2022-10-11 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 73/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Elżbieta Kostrzewska)

2022-10-11 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1050/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Magdalena Szymańska)
Uchwała nr 1051/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Paweł Żądło)
Uchwała nr 1052/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Dariusz Jędrzejewski)
Uchwała nr 1053/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Patrycja Wicha)
Uchwała nr 1054/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Ewelina Woźniak)
Uchwała nr 1055/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Karolina Rucińska)
Uchwała nr 1056/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Natalia Rojek)
Uchwała nr 1057/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewelina Szwedo-Brzozowska)
Uchwała nr 1058/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Kamińska)
Uchwała nr 1059/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Jagoda Sagan)
Uchwała nr 1060/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Andrzej Woźniak)
Uchwała nr 1061/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Jerzy Toczołowski)
Uchwała nr 1062/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Anna Gąska)
Uchwała nr 1063/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Marta Lipiec)
Uchwała nr 1064/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Markowska)
Uchwała nr 1065/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Adrianna Adamczyk)
Uchwała nr 1066/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Martyna Piróg)
Uchwała nr 1067/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Zdybel)
Uchwała nr 1068/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Anna Zielińska)
Uchwała nr 1069/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Szczepanek-Rogatko)
Uchwała nr 1070/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Gabriela Włodyka)
Uchwała nr 1071/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Kurek)
Uchwała nr 1072/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Nina Domańska)
Uchwała nr 1073/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Andrzej Milewski)
Uchwała nr 1074/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Fila)
Uchwała nr 1075/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agata Kozłowska)
Uchwała nr 1076/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Emilia Gruchała)
Uchwała nr 1077/2022/9/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Mariia Dyka)
Uchwała nr 1078/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1080/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Maciej Bystryk)
Uchwała nr 1081/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Agnieszka Widz)
Uchwała nr 1082/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Agata Jastrzębska)
Uchwała nr 1083/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Agata Górna)
Uchwała nr 1084/2022/9/ORL w sprawie zmiany uchwały nr 1542/2019/8/R Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości

2022-10-14 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 32/2022/9/ORL Uchwała ORL w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 33/2022/9/ORL Uchwała ORL w sprawie wyboru oferty programu ubezpieczenia OC dla lekarzy i lekarzy dentystów członków Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2023
Uchwała nr 34/2022/9/ORL Uchwała ORL w sprawie upoważnienia członków Prezydium ORL w Lublinie do zawarcia umów w okresie IX kadencji 2022-2026 z Ministrem Zdrowia na przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych
Uchwała nr 35/2022/9/ORL Uchwała ORL w sprawie zasilenia Funduszu socjalnego Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 36/2022/9/ORL Uchwała ORL w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

2022-10-18 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 74/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Olga Róg-Nowakowska)
Zarządzenie nr 75/2022/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Beata Szalak-Kwiatkowska)
Zarządzenie nr 76/2022/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Marta Kozak)
Zarządzenie nr 77/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Ewa Jagniątkowska)

2022-10-18 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1085/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Romanek-Kozik)
Uchwała nr 1086/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Izabela Zakrzewska)
Uchwała nr 1087/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Monastyrska-Kostur)
Uchwała nr 1088/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Gancarz-Szewera)
Uchwała nr 1089/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Patrycja Marynowska)
Uchwała nr 1090/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Mateusz Głębicki)
Uchwała nr 1091/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Bartłomiej Ronek)
Uchwała nr 1092/2022/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Liliia Yatsunda)
Uchwała nr 1093/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Alicja Kułak)
Uchwała nr 1094/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jagoda Sagan)
Uchwała nr 1095/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Bogusz)
Uchwała nr 1096/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Bartoszczyk)
Uchwała nr 1097/2022/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Marta Tot)
Uchwała nr 1098/2022/9/RL A 04 - kwalifikacje formalne (Dominik Palatinus)
Uchwała nr 1099/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Emanuela Niemczuk)
Uchwała nr 1100/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Kurek)
Uchwała nr 1101/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Emilia Podgórska)
Uchwała nr 1102/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Karolina Koncewicz)
Uchwała nr 1103/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Bukiel)
Uchwała nr 1109/2022/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Svitlana Borysenko)
Uchwała nr 1110/2022/9/RL Uchwała zmieniająca (Katsiaryna Lamakina)
Uchwała nr 1123/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Małgorzata Taras)
Uchwała nr 1124/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Krystian Sobich)
Uchwała nr 1125/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewelina Woźniak)
Uchwała nr 1126/2022/9/RL PWZ na określone czynności ust 2e (Liudmyla Hoshko)
Uchwała nr 1127/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1128/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Emilia Klimek)
Uchwała nr 1129/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Kinga Adamczyk)

2022-10-25 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 78/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marcin Stefański)
Zarządzenie nr 79/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Pietras)

2022-10-25 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1130/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Głębicki)
Uchwała nr 1131/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Szymańska)
Uchwała nr 1132/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Ewa Jagniątkowska)
Uchwała nr 1133/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Marcin Mozgawa)
Uchwała nr 1134/2022/9/RL Uchwała zmieniająca (Iryna Husakova)
Uchwała nr 1135/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Natalia Rojek)
Uchwała nr 1145/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Adam Podstawka)
Uchwała nr 1150/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Ignacy Niedźwiedź)
Uchwała nr 1154/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Svyatoslav Zanik)
Uchwała nr 1157/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bartłomiej Ronek)
Uchwała nr 1159/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Warzocha)
Uchwała nr 1165/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Patrycja Wicha)
Uchwała nr 1167/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą