Prawo stanowione przez Izbę

2022-12-06 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 85/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ewelina Mazurek)

2022-12-06 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1515/2022/9/RL PWZ warunkowe ust 13 (Anna Babii)
Uchwała nr 1516/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Katarzyna Miziak)
Uchwała nr 1517/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Andrei Blazhevich)
Uchwała nr 1518/2022/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Alla Matviychuk)
Uchwała nr 1519/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Piłat)
Uchwała nr 1520/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Olga Wysokińska)
Uchwała nr 1521/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ludmiła Grzybowska-Szatkowska)
Uchwała nr 1522/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Żaczek)
Uchwała nr 1523/2022/9/RL Uchwała zmieniająca (Artsem Hrynkevich)
Uchwała nr 1524/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Julia Sierosławska)
Uchwała nr 1525/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Filip Wrzesień)
Uchwała nr 1526/2022/9/RL Uchwała zmieniająca (Zinaida Pavliuchenkova)
Uchwała nr 1527/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Pawłowska)
Uchwała nr 1528/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Hader)
Uchwała nr 1529/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Kulczyńska-Miściur)
Uchwała nr 1530/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Barszcz)
Uchwała nr 1531/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Kusz)
Uchwała nr 1532/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Krystyna Kulas)
Uchwała nr 1533/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Łączyk)
Uchwała nr 1534/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Filip Kucharski)
Uchwała nr 1535/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Deleszkiewicz)
Uchwała nr 1536/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Emanuela Niemczuk)
Uchwała nr 1537/2022/9/RL Uchwała Prezydium ORL w sprawie zawieszenia postępowania wszczętego na wniosek (Alla Khrystiuk)
Uchwała nr 1538/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Grzegorz Boreński)
Uchwała nr 1539/2022/9/RL Uchwała zmieniająca (Volodymyr Syrymula)
Uchwała nr 1540/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1541/2022/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Iryna Opanasenko)

2022-12-13 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 86/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Renata Maliszewska)
Zarządzenie nr 87/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Jolanta Drewnowska)
Zarządzenie nr 88/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Zofia Smajkiewicz)

2022-12-13 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1542/2022/9/PP Wykreślenie z urzędu wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - (Aleksandra Juszczak)
Uchwała nr 1543/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Antoni Szyłkajtis)
Uchwała nr 1544/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Anna Olczyk)
Uchwała nr 1557/2022/9/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (Volha Mitsereva)
Uchwała nr 1562/2022/9/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (Tareq Z.M. Amro)
Uchwała nr 1563/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Paulina Sawonik)
Uchwała nr 1564/2022/9/RL Uchwała Prezydium ORL w sprawie zawieszenia postępowania wszczętego na wniosek (Olena Harkusha)
Uchwała nr 1565/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Sankowski)
Uchwała nr 1566/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Krzysztof Cękiel)
Uchwała nr 1567/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Karpińska-Mirecka)
Uchwała nr 1568/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Teresa Jendrej)
Uchwała nr 1569/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Staropiętka)
Uchwała nr 1570/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Danuta Wiraszka)
Uchwała nr 1571/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Tadeusz Wilczewski)
Uchwała nr 1572/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jolanta Trybuchowicz)
Uchwała nr 1573/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Patrycja Klein)
Uchwała nr 1574/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Barbara Kobylańska)
Uchwała nr 1575/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1576/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dominik Palatinus)
Uchwała nr 1577/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jerzy Kuflewski)
Uchwała nr 1578/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Troszczyńska)

2022-12-14 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 42/2022/9/ORL Uchwała w sprawie określenia terminu przedawnienia należności wynikających z tytułu niezapłaconych składek członkowskich i zarchiwizowania powstałych sald.
Uchwała nr 43/2022/9/ORL w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie do wyboru firmy i zawarcia umowy na przygotowanie do druku i druk biuletynu Lubelskiej Izby Lekarskiej "MEDICUS" w roku 2023
Uchwała nr 44/2022/9/ORL w sprawie sfinansowania części opłaconej kwoty za szczepienia członkom LIL w roku 2023
Uchwała nr 45/2022/9/ORL w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalno-Bytowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 46/2022/9/ORL Uchwała ORL w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Rekreacji i Sportu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

2022-12-20 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 89/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paweł Laskowski)
Zarządzenie nr 90/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Krystyna Kulas)
Zarządzenie nr 91/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Patrycja Haider-Taha)
Zarządzenie nr 92/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maria Sowa)
Zarządzenie nr 93/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Wójcik)
Zarządzenie nr 94/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Celmer)
Zarządzenie nr 95/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Natalia Bednarczyk)
Zarządzenie nr 96/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Natalia Laskowska)
Zarządzenie nr 97/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Bernacka)

2022-12-20 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1583/2022/9/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Elena Domasevich)
Uchwała nr 1584/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Ewa Frydrych)
Uchwała nr 1586/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Kurzeja)
Uchwała nr 1587/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kamila Wojtunik)
Uchwała nr 1588/2022/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Yuliya Gunchak)
Uchwała nr 1589/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Śmiałko)
Uchwała nr 1590/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dorota Hawrylecka)
Uchwała nr 1591/2022/9/RL PWZ warunkowe ust 13 (Volha Shypat)
Uchwała nr 1592/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Pająk)
Uchwała nr 1593/2022/9/RL PWZ na określone czynności ust 2e (Ivan Goursky)
Uchwała nr 1594/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Karolina Biszczanik)
Uchwała nr 1606/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2022-12-27 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 98/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Bogusz)

2022-12-27 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1610/2022/9/RL PWZ na określone czynności ust 2e (Elisey Makeev)
Uchwała nr 1611/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Lipiec)
Uchwała nr 1612/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Barbara Piekło-Dyś)
Uchwała nr 1613/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jacek Marciniak)
Uchwała nr 1614/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Ślęczek)
Uchwała nr 1615/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Adam Alzubedi)
Uchwała nr 1616/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Martyna Zielińska)
Uchwała nr 1617/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Koncewicz)
Uchwała nr 1618/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Izabela Dąbrowska)
Uchwała nr 1619/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Dorota Kowalska)
Uchwała nr 1620/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1621/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Artur Fałek)
Uchwała nr 1622/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Warzocha)
Uchwała nr 1623/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Horbaczewska)
Uchwała nr 1631/2022/9/RL A 12 - W-6 (Tomasz Florkiewicz)
Uchwała nr 1632/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Mateusz Jeziorek)