Prawo stanowione przez Izbę

2022-02-01 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 732/2022/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jolanta Szaniawska)
Zarządzenie nr 733/2022/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Grażyna Lasota)
Zarządzenie nr 734/2022/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Józef Szczepanik)
Zarządzenie nr 735/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Yauheni Vauchetski)
Zarządzenie nr 736/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Diana Supeł)

2022-02-01 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5955/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bożenna Mazurkiewicz-Tymburska)
Uchwała nr 5956/2022/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Liliia Dumenko)
Uchwała nr 5957/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Lis-Sochocka)
Uchwała nr 5959/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Rudko)
Uchwała nr 5960/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Klaudia Karska)
Uchwała nr 5961/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Błaszkiewicz)
Uchwała nr 5962/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marcin Taras)
Uchwała nr 5963/2022/8/RL Uchwała zmieniająca (Mariia Dyka)
Uchwała nr 5968/2022/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Grażyna Lasota)
Uchwała nr 5969/2022/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Agnieszka Pikuła)
Uchwała nr 5970/2022/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Grażyna Misiuda)
Uchwała nr 5971/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Modrzewska)
Uchwała nr 5972/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Barbara Obruśnik)
Uchwała nr 5973/2022/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Józef Szczepanik)
Uchwała nr 5974/2022/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Paulina Czubaj)
Uchwała nr 5975/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Błazik)
Uchwała nr 5976/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewa Kocińska)
Uchwała nr 5977/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Adrian Sak)
Uchwała nr 5978/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bartosz Piszcz)
Uchwała nr 5984/2022/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5985/2022/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Halina Gutowska)
Uchwała nr 5986/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Adam Podgórski)
Uchwała nr 5987/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Włodarczyk)
Uchwała nr 5988/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Adam Maliszewski)
Uchwała nr 5989/2022/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Patrycja Stępniewska-Nalepa)

2022-02-08 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 737/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paulina Kaczor)
Zarządzenie nr 738/2022/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Waldemar Andrzejewski)
Zarządzenie nr 739/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Andrei Elikau)

2022-02-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5990/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Kamiński)
Uchwała nr 5991/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewelina Nizioł)
Uchwała nr 5992/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Artur Romaniuk)
Uchwała nr 5993/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Kozioł)
Uchwała nr 5994/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Polak)
Uchwała nr 5995/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Drążek)
Uchwała nr 5996/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Sławomir Dzikowski)
Uchwała nr 5997/2022/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Łukasz Wielgus)
Uchwała nr 5998/2022/8/RL A 12 - W-6 (Marzenna Zarzycka)
Uchwała nr 5999/2022/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2022-02-09 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 142/2022/8/R w sprawie przyznania Dyplomu Laur Medyczny
Uchwała nr 143/2022/8/R w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2021 oraz sprawozdania kadencyjnego z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej
Uchwała nr 144/2022/8/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za rok 2021
Uchwała nr 145/2022/8/R w sprawie zawarcia umów z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Ministrem Zdrowia oraz udzielenia pełnomocnictwa do podpisania tej umowy

2022-02-15 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6000/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Litwińczuk)
Uchwała nr 6001/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bartłomiej Kałamucki)
Uchwała nr 6005/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Łukasz Dutka)
Uchwała nr 6006/2022/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Dagmara Nycz-Bedońska)
Uchwała nr 6007/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Konrad Pić)
Uchwała nr 6008/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Błaszczyk)
Uchwała nr 6009/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karol Nowicki-Sak)
Uchwała nr 6010/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewa Rechberger)
Uchwała nr 6011/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Natalia Mandela-Majerczak)
Uchwała nr 6012/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Patrycja Stępniewska-Nalepa)
Uchwała nr 6013/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Ścisłowska)
Uchwała nr 6014/2022/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Magdalena Sikora)
Uchwała nr 6015/2022/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Irena Rakowska-Oleksy)
Uchwała nr 6016/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kinga Szymona)
Uchwała nr 6017/2022/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Kazimiera Grzesiak-Misiura)
Uchwała nr 6018/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Gęca)
Uchwała nr 6019/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Filip)
Uchwała nr 6020/2022/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Piotr Pawłat)
Uchwała nr 6021/2022/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2022-02-22 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 742/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Michał Grudka)
Zarządzenie nr 743/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Michał Podgórski)
Zarządzenie nr 744/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Wdowiak)
Zarządzenie nr 745/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Sobczyńska)
Zarządzenie nr 746/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Łańska)
Zarządzenie nr 747/2022/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Leszczyńska-Mełges)
Zarządzenie nr 748/2022/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Czesław Kaczmarczyk)

2022-02-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6022/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Bentkowska)
Uchwała nr 6023/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Gruszka)
Uchwała nr 6024/2022/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Karina Witkowska)
Uchwała nr 6025/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Adam Marcheluk)
Uchwała nr 6026/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Czeglik)
Uchwała nr 6027/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Adrian Banaś)
Uchwała nr 6028/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Romaniuk-Suswał)
Uchwała nr 6029/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dorota Borowicz)
Uchwała nr 6030/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mariola Łukasik-Chróścik)
Uchwała nr 6031/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dorota Adamczyk)
Uchwała nr 6032/2022/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Nataliya Aniskevich)
Uchwała nr 6033/2022/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Kinga Kaszewiak)
Uchwała nr 6034/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Dudzińska-Ćwiek)
Uchwała nr 6035/2022/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Natalia Węglarz)
Uchwała nr 6036/2022/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Michał Czochrowski)
Uchwała nr 6037/2022/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Agnieszka Barańska)
Uchwała nr 6038/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Przemysław Matras)
Uchwała nr 6040/2022/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Grzegorz Nowicki)
Uchwała nr 6041/2022/8/RL PWZ warunkowe ust 13 (Vitalii Andreiev)
Uchwała nr 6042/2022/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Irena Wiśniewska-Paśniczek)
Uchwała nr 6043/2022/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Roman Zaliskyi)
Uchwała nr 6044/2022/8/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Roksolana Pylypyshyn)
Uchwała nr 6045/2022/8/RL PWZ warunkowe ust 13 (Kseniya Hrynkevich)
Uchwała nr 6050/2022/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6051/2022/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Amal Habieb)
Uchwała nr 6053/2022/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Magdalena Mesjasz)
Uchwała nr 6054/2022/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Maciej Ostrowski)
Uchwała nr 6055/2022/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Dominika Nazaruk)
Uchwała nr 6066/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Kraczek)
Uchwała nr 6067/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dagmara Nycz-Bedońska)