Prawo stanowione przez Izbę

2022-03-01 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 749/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Błażej Domagalski)
Zarządzenie nr 750/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Bańka)
Zarządzenie nr 751/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mikołaj Piwek)
Zarządzenie nr 752/2022/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Zofia Tomasik)

2022-03-01 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6068/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Czarko-Wicha)
Uchwała nr 6069/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Izabela Rysz)
Uchwała nr 6070/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Młodawska)
Uchwała nr 6071/2022/8/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Nadiia Horyn)
Uchwała nr 6072/2022/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Jolanta Lipka-Daniłko)
Uchwała nr 6073/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Błażej Rogowski)
Uchwała nr 6079/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Rucińska)
Uchwała nr 6080/2022/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6081/2022/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Arkadiusz Smaga)

2022-03-08 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 753/2022/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jacek Nowicki)

2022-03-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6082/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jolanta Lipka-Daniłko)
Uchwała nr 6083/2022/8/RL PWZ warunkowe ust 13 (Yauhen Bradzikhin)
Uchwała nr 6084/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Pietruczuk)
Uchwała nr 6085/2022/8/RL PWZ warunkowe ust 13 (Lizaveta Bradzikhina)
Uchwała nr 6086/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Jusiak-Kłoda)
Uchwała nr 6087/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Łukasz Klin)
Uchwała nr 6088/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Kozłowska)
Uchwała nr 6089/2022/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Jerzy Piotrowski)
Uchwała nr 6090/2022/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Patrycja Raczkiewicz)
Uchwała nr 6091/2022/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Anna Zych)
Uchwała nr 6092/2022/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Tomasz Warszawski)
Uchwała nr 6093/2022/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Igor Sergiel)
Uchwała nr 6094/2022/8/RL PWZ warunkowe ust 13 (Khrystyna Kurylo)
Uchwała nr 6095/2022/8/RL PWZ warunkowe ust 13 (Olena Derevianko)
Uchwała nr 6096/2022/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6097/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewa Kuklik)
Uchwała nr 6098/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Emilia Gałązka-Tatarczak)
Uchwała nr 6099/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jan Matuszkiewicz)

2022-03-09 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 146/2022/8/R w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały zjazdowej o parytetach wyborczych
Uchwała nr 147/2022/8/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2021
Uchwała nr 148/2022/8/R w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu na rok 2022
Uchwała nr 149/2022/8/R w sprawie zawarcia umów z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Ministrem Zdrowia oraz udzielenia pełnomocnictwa do podpisania tej umowy

2022-03-15 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 754/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mateusz Sołowiej)
Zarządzenie nr 755/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Elżbieta Nienajadło)
Zarządzenie nr 756/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marcelina Kaleta)
Zarządzenie nr 757/2022/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Mączka)

2022-03-15 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6101/2022/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Elżbieta Bielińska)
Uchwała nr 6102/2022/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Krzysztof Florek)
Uchwała nr 6103/2022/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Beata Florek)
Uchwała nr 6104/2022/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Małgorzata Mazur)
Uchwała nr 6105/2022/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Konrad Pić)
Uchwała nr 6106/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Natalia Węglarz)
Uchwała nr 6107/2022/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Monika Dziura)
Uchwała nr 6108/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Zych)
Uchwała nr 6114/2022/8/RL PWZ warunkowe ust 13 (Yuliya Sialila)
Uchwała nr 6115/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karina Witkowska)
Uchwała nr 6116/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Igor Sergiel)
Uchwała nr 6117/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Berecka)
Uchwała nr 6118/2022/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6119/2022/8/RL Uchwała zmieniająca (Artsem Hrynkevich)
Uchwała nr 6133/2022/8/RL PWZ warunkowe ust 13 (Andrei Blazhevich)
Uchwała nr 6144/2022/8/RL PWZ warunkowe ust 13 (Olga Chervoniak)

2022-03-22 - Przewodniczący komisji

Zarządzenie nr 165/2022/8/RL Decyzja - 90 lat (Mieczysław Stępniak)
Zarządzenie nr 166/2022/8/RL Decyzja - 90 lat (Eligiusz Waś)

2022-03-22 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 758/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Andrii Chyrko)
Zarządzenie nr 759/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Roksana Nowińska)
Zarządzenie nr 760/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Łukasz Wielgus)
Zarządzenie nr 761/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Damian Rzętała)
Zarządzenie nr 762/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Karolina Chomicz)
Zarządzenie nr 763/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Adam Bałys)
Zarządzenie nr 764/2022/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Dziduch)

2022-03-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6145/2022/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Piotr Gorlach)
Uchwała nr 6146/2022/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Iga Barańska)
Uchwała nr 6147/2022/8/RL Uchwała zmieniająca (Ryszard Sitarz)
Uchwała nr 6148/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Iwona Gawron)
Uchwała nr 6149/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Trębas)
Uchwała nr 6150/2022/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Trwoga)
Uchwała nr 6155/2022/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Natalia Marszałek-Kowal)
Uchwała nr 6157/2022/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2022-03-26 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała nr 1/2022/9/R w sprawie przyjęcia porządku obrad XLII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 2/2022/9/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za rok 2021 oraz sprawozdania kadencyjnego
Uchwała nr 3/2022/9/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2021 oraz sprawozdania kadencyjnego
Uchwała nr 4/2022/9/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2021 oraz sprawozdania kadencyjnego
Uchwała nr 5/2022/9/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2021 oraz sprawozdania kadencyjnego
Uchwała nr 6/2022/9/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2021 oraz sprawozdania kadencyjnego
Uchwała nr 7/2022/9/R w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej
Uchwała nr 8/2022/9/R w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2022
Uchwała nr 9/2022/9/R w sprawie określenia liczby członków organów Lubelskiej Izby Lekarskiej i Okręgowej Komisji Wyborczej oraz parytetów
Uchwała nr 10/2022/9/R w sprawie sprzedaży nieruchomości w Nałęczowie

2022-03-29 - Przewodniczący komisji

Zarządzenie nr 1/2022/9/RL Decyzja - 90 lat (Marianna Biziorek)
Zarządzenie nr 2/2022/9/RL Decyzja - 90 lat (Bogdan Lemieszek)
Zarządzenie nr 3/2022/9/RL Decyzja - 90 lat (Helena Karaś)
Zarządzenie nr 4/2022/9/RL Decyzja - 90 lat (Halina Chudziak)
Zarządzenie nr 5/2022/9/RL Decyzja - 90 lat (Stanisław Król)
Zarządzenie nr 6/2022/9/RL Decyzja - Śmierć (Danuta Dziubińska)

2022-03-29 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 1/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Piotr Majcher)
Zarządzenie nr 2/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Grzywna)

2022-03-29 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Piotr Jarosław Majcher)
Uchwała nr 2/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Daniel Wydra)
Uchwała nr 3/2022/9/RL PWZ na określone czynności ust 2e (Andrei Miniuk)
Uchwała nr 4/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Kustra)
Uchwała nr 5/2022/9/RL PWZ na określone czynności ust 2e (Uladzimir Auseyenka)
Uchwała nr 6/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Chaberko-Koślacz)
Uchwała nr 7/2022/9/RL Uchwała zmieniająca (Oleksandr Udovychenko)
Uchwała nr 8/2022/9/RL PWZ warunkowe ust 13 (Viktoryia Skaskevich)
Uchwała nr 9/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Joanna Morawska)
Uchwała nr 10/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Agata Nogalska)
Uchwała nr 12/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2022-03-30 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 3/2022/9/RL ZA 30/06 - uchylenie Zarządzenia (Grzegorz Tomczyk)