Prawo stanowione przez Izbę

2022-04-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 4/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Justyna Pilszak)
Zarządzenie nr 5/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dawid Pilszak)
Zarządzenie nr 6/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Justyna Gosławska)
Zarządzenie nr 7/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Milena Maciejewska)
Zarządzenie nr 8/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agata Zaręba)
Zarządzenie nr 9/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Łukasz Szyrma)
Zarządzenie nr 10/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Domin)
Zarządzenie nr 11/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dariusz Jasiński)
Zarządzenie nr 12/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Barbara Wośko)

2022-04-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 24/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Beata Majewska)
Uchwała nr 25/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Damian Kurys)
Uchwała nr 26/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Damian Dziadura)
Uchwała nr 27/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Winiarska)
Uchwała nr 28/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Jolanta Konopka)
Uchwała nr 29/2022/9/RL Uchwała zmieniająca (Hanna Karol)
Uchwała nr 30/2022/9/RL zgoda na udział w konsylium lekarskim art 9 ust1 pkt 2 (Kier.zakł.lecz)
Uchwała nr 31/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Cioczek-Czuczwar)
Uchwała nr 32/2022/9/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Halyna Bonchakovska)
Uchwała nr 33/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2022-04-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 13/2022/9/RL ZA 23/02 - utrata PWZ (Monika Sierpień)
Zarządzenie nr 14/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Dańko)
Zarządzenie nr 15/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ola Andrzejewska-Bałys)
Zarządzenie nr 16/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mateusz Łubianka)

2022-04-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 34/2022/9/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Khrystyna Dovhan)
Uchwała nr 41/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Kinga Kwolek)
Uchwała nr 42/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Markowicz-Roman)
Uchwała nr 43/2022/9/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Andrii Sikotsinskyi)
Uchwała nr 44/2022/9/RL PWZ warunkowe ust 13 (Nadzeya Audzei)
Uchwała nr 45/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Różycka)
Uchwała nr 46/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kamil Janeczek)
Uchwała nr 47/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Frańczak-Chmura)
Uchwała nr 48/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agata Sowińska-Pelak)
Uchwała nr 49/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Jeziorek)
Uchwała nr 50/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Łukasz Bieda)
Uchwała nr 52/2022/9/RL PWZ warunkowe ust 13 (Yurii Nazaruk)
Uchwała nr 53/2022/9/RL PWZ warunkowe ust 13 (Anna Hordyna)
Uchwała nr 54/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Grzegorz Tomczyk)
Uchwała nr 57/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marek Zieliński)
Uchwała nr 58/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 69/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Grzegorz Wójcik)
Uchwała nr 70/2022/9/RL PWZ warunkowe ust 13 (Marcin Hanaka)

2022-04-19 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 17/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Teresa Dąbrowska-Chromińska)
Zarządzenie nr 18/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Katarzyna Dudek-Chromińska)
Zarządzenie nr 19/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Kaczmarek)

2022-04-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 71/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Trzos)
Uchwała nr 72/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Daria Horoszewicz)
Uchwała nr 73/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Katarzyna Dudek-Chromińska)
Uchwała nr 74/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Oskar Woliński)
Uchwała nr 75/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Hryszko)
Uchwała nr 76/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Stadnik-Borowiec)
Uchwała nr 77/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Angelika Kuczyńska)
Uchwała nr 78/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Anna Kaczmarek)
Uchwała nr 79/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 80/2022/9/RL zgoda na udział w konsylium lekarskim art 9 ust1 pkt 2 (Kier.zakł.lecz)
Uchwała nr 81/2022/9/RL Uchwała zmieniająca (Abdulmonem Sudi)
Uchwała nr 82/2022/9/RL PWZ warunkowe ust 13 (Alena Bahachova)

2022-04-20 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 1/2022/9/ORL w sprawie ustalenia liczby członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej IX kadencji
Uchwała nr 2/2022/9/ORL w sprawie zatwierdzenia przewodniczących delegatur Lubelskiej Izby Lekarskiej IX kadencji
Uchwała nr 3/2022/9/ORL w sprawie powołania komisji problemowych oraz wyboru przewodniczących tych komisji na okres IX kadencji
Uchwała nr 4/2022/9/ORL w sprawie wyboru lekarza pełniącego funkcję mediatora w IX kadencji
Uchwała nr 5/2022/9/ORL w sprawie powołania pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów na IX kadencję
Uchwała nr 6/2022/9/ORL w sprawie: podziału obowiązków wiceprezesów Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

2022-04-26 - Przewodniczący komisji

Zarządzenie nr 7/2022/9/RL Decyzja - 90 lat (Zbigniew Miszczuk)
Zarządzenie nr 8/2022/9/RL Decyzja - 90 lat (Jan Tołyż)
Zarządzenie nr 9/2022/9/RL Decyzja - 90 lat (Marian Janowski)
Zarządzenie nr 10/2022/9/RL Decyzja - 90 lat (Stanisława Tokarska)

2022-04-26 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 20/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magda Zdybel)
Zarządzenie nr 21/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Janina Grzywacz-Wrzesińska)
Zarządzenie nr 22/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Karski)

2022-04-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 83/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Gabriela Bury)
Uchwała nr 84/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Stasiak-Lach)
Uchwała nr 85/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Olga Kłobuszewska)
Uchwała nr 86/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Justyna Kos)
Uchwała nr 87/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Miśko)
Uchwała nr 88/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Budzyńska-Kończyńska)
Uchwała nr 89/2022/9/R w sprawie określenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów dla osób używających prywatne samochody osobowe do celów służbowych w IX kadencji działalności samorządu LIL
Uchwała nr 90/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 91/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Bogusław Wach)
Uchwała nr 92/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Mitek-Palusińska)
Uchwała nr 93/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Flis)