Prawo stanowione przez Izbę

2022-05-10 - Przewodniczący komisji

Zarządzenie nr 11/2022/9/RL Decyzja - 90 lat (Adolf Paczkowski)
Zarządzenie nr 12/2022/9/RL Decyzja - Przeniesienie do innej OIL (Janusz Skarbonia)
Zarządzenie nr 13/2022/9/RL Decyzja - 90 lat (Maria Wypycha)
Zarządzenie nr 14/2022/9/RL Decyzja - 90 lat (Czesław Kowalczyk)
Zarządzenie nr 15/2022/9/RL Decyzja - 90 lat (Edward Wilewski)

2022-05-10 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 23/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Warszawski)
Zarządzenie nr 24/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Patrycja Raczkiewicz)
Zarządzenie nr 25/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Siatka)

2022-05-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 94/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Magiełda-Stola)
Uchwała nr 95/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Wojciech Brzozowski)
Uchwała nr 96/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksander Lewandowski)
Uchwała nr 97/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aneta Masiak)
Uchwała nr 98/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewa Markowska)
Uchwała nr 99/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maksym Muzychuk)
Uchwała nr 100/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Katarzyna Kurek)
Uchwała nr 101/2022/9/RL zgoda na udział w konsylium lekarskim art 9 ust1 pkt 2 (Kier.zakł.lecz) (Daphna Landau Prat)
Uchwała nr 102/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Wach)
Uchwała nr 103/2022/9/RL PWZ warunkowe ust 13 (Liudmyla Burkova)
Uchwała nr 104/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Jóźwiak)
Uchwała nr 105/2022/9/RL A 14 - stwierdzenie przerwy art.10 ust.3a (Anna Grzechuła)
Uchwała nr 107/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Katarzyna Charszlak)
Uchwała nr 108/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aneta Radwan-Pizoń)
Uchwała nr 109/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Jesionczak)
Uchwała nr 110/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Grzegorz Wójcik)
Uchwała nr 111/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Andrzej Materniak)
Uchwała nr 112/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Barbara Szalewska-Czubacka)
Uchwała nr 113/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Kosiński)
Uchwała nr 115/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 116/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Matejuk)
Uchwała nr 117/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Tarkowski)

2022-05-17 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 27/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Hanna Zdanowicz)
Zarządzenie nr 28/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisława Igras)
Zarządzenie nr 29/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Michał Czermiński)
Zarządzenie nr 30/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Volodymyr Beiko)
Zarządzenie nr 31/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Wilkowska)

2022-05-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 139/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Permoda-Pachuta)
Uchwała nr 140/2022/9/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Maryna Łozicka)
Uchwała nr 141/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Izabella Drogoń)
Uchwała nr 142/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Andrzej Chomentowski)
Uchwała nr 143/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Lalak)
Uchwała nr 144/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Adamowicz-Jałowicka)
Uchwała nr 145/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Nelia Muzychuk)
Uchwała nr 146/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anita Niezabitowska)
Uchwała nr 147/2022/9/RL PWZ warunkowe ust 13 (Anna Aksenchyk-Przygoda)
Uchwała nr 148/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Charszlak)
Uchwała nr 149/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Sebastian Kobiałka)
Uchwała nr 150/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Gawlik)
Uchwała nr 151/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Joanna Filiks-Gajewska)
Uchwała nr 152/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Strawa)
Uchwała nr 153/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 157/2022/9/RL PWZ warunkowe ust 13 (Artsem Shahiyeu)
Uchwała nr 159/2022/9/KK L-Dent Leszek Czaban spółka komandytowa - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 160/2022/9/RL PWZ warunkowe ust 13 (Eugenia Baschirov)

2022-05-18 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 7/2022/9/ORL w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 8/2022/9/ORL w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Socjalno-Bytowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 9/2022/9/ORL w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 10/2022/9/ORL w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Konkursów Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 11/2022/9/ORL w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 12/2022/9/ORL w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 13/2022/9/ORL w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Lekarzy Seniorów Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 14/2022/9/ORL w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rekreacji i Sportu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 15/2022/9/ORL w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 16/2022/9/ORL w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 17/2022/9/ORL w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Lecznictwa Otwartego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 18/2022/9/ORL w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w II połowie 2022 roku
Uchwała nr 19/2022/9/ORL w sprawie powołania rzecznika praw lekarza na IX kadencję

2022-05-24 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 32/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Karcz)

2022-05-24 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 162/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jan Drela)
Uchwała nr 163/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dawid Kijewski)
Uchwała nr 164/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Stanisława Igras)
Uchwała nr 165/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Karolina Gasińska)
Uchwała nr 166/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Malawski)
Uchwała nr 167/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bartosz Borstern)
Uchwała nr 168/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewelina Kwiecień-Obara)
Uchwała nr 169/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Grela)
Uchwała nr 170/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Ciszewska)
Uchwała nr 174/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Drąg-Drogoń)
Uchwała nr 176/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2022-05-31 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 33/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Marek Król)
Zarządzenie nr 34/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Klementyna Janowska)
Zarządzenie nr 35/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Justyna Chadam)

2022-05-31 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 188/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Edyta Zielonka-Lamparska)
Uchwała nr 189/2022/9/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Aleksander Łozicki)
Uchwała nr 190/2022/9/RL Uchwała zmieniająca (Viktoryia Skaskevich)
Uchwała nr 191/2022/9/RL Uchwała zmieniająca (Hanna Karol)
Uchwała nr 192/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Gasińska)
Uchwała nr 193/2022/9/R w sprawie określenia miesięcznego limitu kwotowego dotyczącego używania telefonów komórkowych w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz samorządu lekarskiego IX kadencji
Uchwała nr 194/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bartłomiej Drogoń)
Uchwała nr 195/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą