Prawo stanowione przez Izbę

2022-06-07 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 36/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Jadwiga Kowalczuk-Czyżowska)
Zarządzenie nr 42/2022/9/RL ZA - Zamieszczenie alertu w systemie IMI (Janusz Dziuba)

2022-06-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 202/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Sylwia Pastuszko)
Uchwała nr 203/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Gryglicka)
Uchwała nr 204/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Abdelrahman N.H Nassasra)
Uchwała nr 205/2022/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Nataliia Babusa)
Uchwała nr 206/2022/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Zinaida Pavliuchenkova)
Uchwała nr 207/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Illia Leoshko)
Uchwała nr 208/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Omar Barham)
Uchwała nr 209/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 210/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Paweł Potapiuk)

2022-06-08 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 20/2022/9/ORL w sprawie rekomendacji na lekarza sądowego
Uchwała nr 21/2022/9/ORL w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. Lecznictwa Otwartego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 22/2022/9/ORL w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie na IX kadencję
Uchwała nr 23/2022/9/ORL w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 24/2022/9/ORL w sprawie zmiany uchwały w sprawie ryczałtów za posiedzenie
Uchwała nr 25/2022/9/ORL w sprawie zmiany regulaminu Komisji Socjalno-Bytowej ORL w Lublinie
Uchwała nr 26/2022/9/ORL w sprawie powołania Rady Programowej biuletynu LIL Medicus na okres IX Kadencji

2022-06-09 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 40/2022/9/RL ZA 23/02 - utrata PWZ (Volodymyr Pavlik)

2022-06-14 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 37/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Skrzat)
Zarządzenie nr 38/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Yauhen Bradzikhin)
Zarządzenie nr 39/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Lizaveta Bradzikhina)
Zarządzenie nr 43/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maria Nowak)
Zarządzenie nr 44/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marta Pachla)
Zarządzenie nr 45/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Bogusława Janisz)
Zarządzenie nr 46/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Andrei Blazhevich)
Zarządzenie nr 47/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kostiantyn Horodnytskyi)
Zarządzenie nr 48/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Wsiewołod Kostko)

2022-06-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 211/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Dominik Plein)
Uchwała nr 212/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Maciej Szczygielski)
Uchwała nr 213/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aliaksandr Pilipovich)
Uchwała nr 214/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karol Maj)
Uchwała nr 215/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dariusz Polański)
Uchwała nr 216/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Diana Kulej-Janiszewska)
Uchwała nr 217/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Aleksandra Atik-Mączka)
Uchwała nr 218/2022/9/RL PWZ na określone czynności ust 2e (Volodymyr Pavlik)
Uchwała nr 222/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 223/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Paulina Marcyniuk)

2022-06-21 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 49/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Krystyna German)

2022-06-21 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 228/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Tomasz Wawrzoniak)
Uchwała nr 229/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Elżbieta Szmit)
Uchwała nr 230/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Wilamowska)
Uchwała nr 231/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Damian Sudoł)
Uchwała nr 232/2022/9/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (Inna Koval)
Uchwała nr 236/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2022-06-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 237/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Amadeusz Kutnik)
Uchwała nr 238/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Elżbieta Staśkiewicz)
Uchwała nr 239/2022/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Vira Balych)
Uchwała nr 240/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Nina Czulińska)
Uchwała nr 241/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agata Miernicka-Bełżek)
Uchwała nr 242/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą