Prawo stanowione przez Izbę

2022-09-06 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 58/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jacek Tabarkiewicz)
Zarządzenie nr 59/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Dunin-Wąsowicz)
Zarządzenie nr 60/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Łukasz Dunin-Wąsowicz)
Zarządzenie nr 61/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Łukasz Zadka)
Zarządzenie nr 62/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dominika Weremko)
Zarządzenie nr 63/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Sylwia Dobrzyńska)

2022-09-06 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 823/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Krystyna Rafałko)
Uchwała nr 824/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Wanda Gajewska)
Uchwała nr 825/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Bolesław Raduj)
Uchwała nr 826/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Irena Kucharska)
Uchwała nr 827/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Anna Chmielewska-Szczygielska)
Uchwała nr 828/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Zdzisław Nadolny)
Uchwała nr 829/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Wojciech Bugiel)
Uchwała nr 830/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Jakub Tomczyk)
Uchwała nr 831/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Monika Drygaś)
Uchwała nr 832/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Małgorzata Milanowska)
Uchwała nr 833/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Michał Tokarski)
Uchwała nr 834/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Damian Jasłowski)
Uchwała nr 835/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Izabela Bilska)
Uchwała nr 836/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Frącek)
Uchwała nr 837/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Paulina Siliwoniuk)
Uchwała nr 838/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Plicner-Dąbek)
Uchwała nr 839/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Ewelina Mazurek)
Uchwała nr 840/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Edyta Giedroyć)
Uchwała nr 841/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Halczuk)
Uchwała nr 842/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Konrad Miszczuk)
Uchwała nr 843/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Piotr Piłat)
Uchwała nr 844/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Jagoda Kowalczyk)
Uchwała nr 845/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Bartłomiej Madej)
Uchwała nr 846/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Mirosława Bartosiewicz)
Uchwała nr 847/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Dariusz Żołędziowski)
Uchwała nr 848/2022/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Paulina Monastyrska-Kostur)
Uchwała nr 849/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Małgorzata Gajtko-Metera)
Uchwała nr 850/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Piotr Wereski)
Uchwała nr 851/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Władysław Hać)
Uchwała nr 852/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Mieczysław Grygiel)
Uchwała nr 853/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Danuta Gąsior-Kuc)
Uchwała nr 854/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Hanna Mirosław)
Uchwała nr 855/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Beata Piekut)
Uchwała nr 856/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Henryka Miturzyńska-Stryjecka)
Uchwała nr 857/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Anna Paluszkiewicz)
Uchwała nr 858/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Michał Piątek)
Uchwała nr 859/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Czesława Kwiecień)
Uchwała nr 860/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Halina Kowalewska-Aleksandrowicz)
Uchwała nr 861/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Maria Kokot-Górska)
Uchwała nr 862/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Henryka Kamińska-Zaborowska)
Uchwała nr 863/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Janusz Kowal)
Uchwała nr 864/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Lucyna Janicka)
Uchwała nr 865/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Krystyna Niedzielska-Pietraszek)
Uchwała nr 866/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Janina Olejniczek)
Uchwała nr 867/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Andrzej Kryśków)
Uchwała nr 868/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Andrzej Olejnik)
Uchwała nr 869/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Jakub Abramowicz)
Uchwała nr 870/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Margareta Budner)
Uchwała nr 871/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Izabela Polit)
Uchwała nr 872/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Zdzisław Rajca)
Uchwała nr 873/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Zenon Brocki)
Uchwała nr 874/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Teresa Różyło)
Uchwała nr 875/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Larysa Bezniakow)
Uchwała nr 876/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Janusz Rutkowski)
Uchwała nr 877/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Jan Zydlewski)
Uchwała nr 878/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Jerzy Siwiec)
Uchwała nr 879/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Teresa Szpak-Tołyż)
Uchwała nr 880/2022/9/RL A 04 - kwalifikacje formalne (Ilona Jasiuk)
Uchwała nr 881/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Konrad Pudło)
Uchwała nr 882/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Piotr Odyniec)
Uchwała nr 883/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Wiktor Terelak)
Uchwała nr 884/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Irosław Szymański)
Uchwała nr 885/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Artur Aghadi)
Uchwała nr 886/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Laura Gawin)
Uchwała nr 887/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Mateusz Góra)
Uchwała nr 888/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Dominika Pędziwiatr)
Uchwała nr 889/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karolina Paprzycka)
Uchwała nr 890/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agata Gąsławska-Kupisz)
Uchwała nr 891/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karolina Paprzycka)
Uchwała nr 892/2022/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Larysa Yefimova)
Uchwała nr 893/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Krzysztof Rękas)
Uchwała nr 894/2022/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Oksana Lytvynenko)
Uchwała nr 895/2022/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Andrii Nychyk)
Uchwała nr 896/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Aleksandra Słupczyńska)
Uchwała nr 897/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Dagmara Gałach)
Uchwała nr 907/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Zbigniew Orzeł)
Uchwała nr 908/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Klimek-Tulwin)
Uchwała nr 909/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Barbara Kusz)
Uchwała nr 910/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Elżbieta Studnicka-Suwała)
Uchwała nr 911/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wioleta Sajdak)
Uchwała nr 912/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Jakub Laskowski)
Uchwała nr 913/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Klaudia Kister)
Uchwała nr 914/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agata Nogalska)
Uchwała nr 915/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Jacek Sygacz)
Uchwała nr 916/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Piotr Beling)
Uchwała nr 917/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Emanuela Mazur)
Uchwała nr 918/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Wiesława Szczygielska)
Uchwała nr 919/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Ewelina Malinowska)
Uchwała nr 920/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Elżbieta Ziółkowska)
Uchwała nr 921/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Urszula Szykuła)
Uchwała nr 922/2022/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Tetiana Krut)
Uchwała nr 923/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Robert Zyśko)
Uchwała nr 924/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agata Górna)
Uchwała nr 925/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Janusz Wierzchoń)
Uchwała nr 926/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Aleksander Uniczko)
Uchwała nr 927/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Joanna Sekita-Krzak)
Uchwała nr 928/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Klaudia Parafiniuk)
Uchwała nr 929/2022/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Maryana Ponomarenko)
Uchwała nr 930/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Anna Pardus)
Uchwała nr 936/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2022-09-13 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 64/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Adam Rusinek)
Zarządzenie nr 65/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Ogonowska-Kobusiewicz)

2022-09-13 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 949/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Weronika Iwan)
Uchwała nr 951/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Violetta Opoka-Winiarska)
Uchwała nr 952/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Strużyk)
Uchwała nr 953/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Paweł Dybciak)
Uchwała nr 954/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karolina Przysucha)
Uchwała nr 955/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Michał Grodziński)
Uchwała nr 956/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Gabriel Piróg)
Uchwała nr 957/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Małgorzata Hejna)
Uchwała nr 958/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Aleksandra Grabarczyk)
Uchwała nr 959/2022/9/RL A 04 - kwalifikacje formalne (Aleksandra Rybak)
Uchwała nr 960/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 968/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Andrzej Jurkiewicz)

2022-09-14 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 27/2022/9/ORL w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Etyki ORL w Lublinie
Uchwała nr 28/2022/9/ORL Uchwała ORL w sprawie zmiany uchwały w sprawie sfinansowania części opłaconej kwoty za szczepienia członkom LIL w roku 2022
Uchwała nr 29/2022/9/ORL Uchwała ORL w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stomatologicznej
Uchwała nr 30/2022/9/ORL Uchwała ORL w sprawie zawarcia współpracy z kancelarią adwokacką

2022-09-20 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 66/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Robert Majewski)
Zarządzenie nr 67/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Krystyna Kędzior)

2022-09-20 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 969/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Malessa)
Uchwała nr 970/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Dobrowolska)
Uchwała nr 971/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aleksandra Maksymiuk)
Uchwała nr 972/2022/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Konrad Baum)
Uchwała nr 973/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Kurczuk)
Uchwała nr 974/2022/9/RL Uchwała zmieniająca (Olena Borysenko)
Uchwała nr 979/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 981/2022/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Orest Shtuka)
Uchwała nr 984/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Monika Rzepecka)
Uchwała nr 985/2022/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Iryna Leoshko)

2022-09-27 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 68/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Wereski)
Zarządzenie nr 69/2022/9/RL ZA 23/02 - utrata PWZ (Nikodem Wawrzycki)
Zarządzenie nr 70/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Justyna Łobacz)
Zarządzenie nr 71/2022/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Majewska-Paradowska)
Zarządzenie nr 72/2022/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Barbara Jarzębowska)

2022-09-27 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 987/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Aleksandra Weremczuk)
Uchwała nr 988/2022/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Olena Kopyciak)
Uchwała nr 989/2022/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Andrzej Rubaj)
Uchwała nr 990/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Robert Majewski)
Uchwała nr 991/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Irena Miciak-Grzegorczyk)
Uchwała nr 1001/2022/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Aurelia Kozyrska)
Uchwała nr 1002/2022/9/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (Svitlana Chekryzheva)
Uchwała nr 1006/2022/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą