Prawo stanowione przez Izbę

2023-01-03 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 99/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisław Szymański)
Zarządzenie nr 100/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Mateusz Pogoda)
Zarządzenie nr 101/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Wojciech Szpruciński)
Zarządzenie nr 103/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Tadeusz Jankowski)
Zarządzenie nr 104/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Vita Hlukha)

2023-01-03 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1634/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Yury Yanushka)
Uchwała nr 1635/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Grzegorz Mróz)
Uchwała nr 1636/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jarosław Krzyżanowski)
Uchwała nr 1637/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Dobrzyński)
Uchwała nr 1638/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Jurkiewicz)
Uchwała nr 1639/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maksymilian Podleśny)
Uchwała nr 1640/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Pająk)
Uchwała nr 1641/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Antończak)
Uchwała nr 1642/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Teresa Jasińska-Borkowska)
Uchwała nr 1643/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Kos)
Uchwała nr 1644/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Oskar Fior)
Uchwała nr 1645/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Jadwiga Puławska)
Uchwała nr 1646/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Stepan Shykhalov)
Uchwała nr 1647/2023/9/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Anna Hordyna)
Uchwała nr 1648/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1651/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Liudmyla Degasiuk)
Uchwała nr 1652/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Vitalii Andreiev)

2023-01-10 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 105/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Artur Kyc)

2023-01-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1654/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bartosz Leśniak)
Uchwała nr 1655/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Szymon Gałka)
Uchwała nr 1656/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Żądło)
Uchwała nr 1657/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dorota Majowicz)
Uchwała nr 1658/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Mirosława Rukasz)
Uchwała nr 1659/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Mistarz)
Uchwała nr 1660/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kacper Kulik)
Uchwała nr 1661/2023/9/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Aleh Aniskevich)
Uchwała nr 1662/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Barczak)
Uchwała nr 1663/2023/9/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Vadym Abramchuk)
Uchwała nr 1664/2023/9/RL Uchwała Prezydium ORL umorzenie postępowania (Olena Basalyk)
Uchwała nr 1665/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Leszek Korulczyk)
Uchwała nr 1666/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Pieczykolan)
Uchwała nr 1667/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Nelya Indenko)
Uchwała nr 1685/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2023-01-11 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 47/2023/9/ORL w sprawie trybu zwolnienia z obowiązku uiszczania składek, obniżenia wysokości należnej składki oraz umorzenia należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek członkowskich na rzecz Lubelskiej Izby Lekarskiej

2023-01-17 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 106/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Karolina Bartusik)
Zarządzenie nr 107/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Sidorczuk)
Zarządzenie nr 108/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Klajda)
Zarządzenie nr 109/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Rafał Witkowski)
Zarządzenie nr 110/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kinga Pierzchała)
Zarządzenie nr 111/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Olena Derevianko)
Zarządzenie nr 112/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Dziekan)
Zarządzenie nr 113/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Krystyna Gajowiak)
Zarządzenie nr 114/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Krzysztof Kiszka)
Zarządzenie nr 115/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Weronika Rzeska)

2023-01-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1585/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Maksym Gonchar)
Uchwała nr 1686/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Julia Sierosławska)
Uchwała nr 1687/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Worotyńska)
Uchwała nr 1688/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewa Zwierzyńska)
Uchwała nr 1689/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Krzysztof Krysa)
Uchwała nr 1690/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Bartłomiej Sorn)
Uchwała nr 1691/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Sotel)
Uchwała nr 1692/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Jacek Malczewski)
Uchwała nr 1693/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Beata Gajda-Deryło)
Uchwała nr 1694/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karolina Koss)
Uchwała nr 1695/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Iryna Tsvyntarna)
Uchwała nr 1696/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Sosnowska)
Uchwała nr 1697/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Piotr Mozer)
Uchwała nr 1698/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jacek Tomaszewski)
Uchwała nr 1699/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kamil Kwaśny)
Uchwała nr 1700/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Klaudia Szukała)
Uchwała nr 1701/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Pacyna)
Uchwała nr 1702/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Aszkiełowicz)
Uchwała nr 1703/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Sokołowska-Zub)
Uchwała nr 1704/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1705/2023/9/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Valiantsin Zialenski)

2023-01-24 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 116/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Hanna Mirosław)
Zarządzenie nr 117/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Grzegorz Godek)
Zarządzenie nr 118/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Zuzanna Idzik)
Zarządzenie nr 119/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Danuta Kosmala)

2023-01-24 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1714/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Radosław Skorek)
Uchwała nr 1715/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Patrycja Sidelnik)
Uchwała nr 1716/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jacek Zdybski)
Uchwała nr 1717/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Kruk)
Uchwała nr 1718/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Danuta Załęska)
Uchwała nr 1719/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Andrzej Skórka)
Uchwała nr 1720/2023/9/RL PWZ na określone czynności ust 2e (Ihar Mayorau)
Uchwała nr 1721/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Joanna Janisz-Hezron)
Uchwała nr 1722/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Mazurek)
Uchwała nr 1723/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Kownacka-Zajączkowska)
Uchwała nr 1724/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Gabriela Kuroska-Walczyna)
Uchwała nr 1725/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Krzysztof Gązwa)
Uchwała nr 1726/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Tomasz Woźniak)
Uchwała nr 1727/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1728/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Natalia Samołyk-Kogaczewska)
Uchwała nr 1734/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jadwiga Strzałkowska)
Uchwała nr 1736/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Magdalena Korycka-Gawryluk)
Uchwała nr 1737/2023/9/R w sprawie stanowiska wierzyciela w przedmiocie zarzutów zgłoszonych przez dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

2023-01-31 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 120/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Viktoriia Kurinko)
Zarządzenie nr 121/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Widz)
Zarządzenie nr 122/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Michał Bierut)
Zarządzenie nr 123/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Adrian Kuś)
Zarządzenie nr 124/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Karol Bubiłek)
Zarządzenie nr 125/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Kubiszyn-Ożga)
Zarządzenie nr 126/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Svitlana Borysenko)
Zarządzenie nr 127/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Małgorzata Wilczopolska-Krzysztoń)

2023-01-31 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1738/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Tomasz Mandat)
Uchwała nr 1739/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Błaszczyk)
Uchwała nr 1740/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Andrzej Czerwiec)
Uchwała nr 1741/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Radosław Michalik)
Uchwała nr 1742/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Monika Woś)
Uchwała nr 1743/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Rodzoś)
Uchwała nr 1744/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bartosz Kłobuszewski)
Uchwała nr 1745/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marek Lew)
Uchwała nr 1746/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Emilia Jakimcio-Turowska)
Uchwała nr 1747/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bartłomiej Sorn)
Uchwała nr 1748/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Sławomir Barszcz)
Uchwała nr 1749/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karol Chodkowski)
Uchwała nr 1750/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Emilia Sołtan)
Uchwała nr 1751/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Svitlana Borysenko)
Uchwała nr 1752/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Wojciech Krasowski)
Uchwała nr 1753/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Jolanta Drewnowska)
Uchwała nr 1754/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Dariusz Wojtanowicz)
Uchwała nr 1755/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Marian Markiewicz)
Uchwała nr 1756/2023/9/RL A 12 - W-6 (Barbara Pastucha)
Uchwała nr 1757/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Boiski)
Uchwała nr 1758/2023/9/RL Przerwa - nadzór (Barbara Pastucha)
Uchwała nr 1759/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jacek Haratym)
Uchwała nr 1760/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Filip Kucharski)
Uchwała nr 1761/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Mariia Pertsovych)
Uchwała nr 1762/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Włodzimierz Płotek)
Uchwała nr 1763/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Kamil Hurkała)
Uchwała nr 1777/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Cheda)
Uchwała nr 1779/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Elżbieta Zajkowska)
Uchwała nr 1780/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1781/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Anna Anikina)
Uchwała nr 1782/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Monika Sieńczyk-Moskwa)