Prawo stanowione przez Izbę

2023-12-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 739/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Elżbieta Dominik)
Zarządzenie nr 740/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Emilia Maleszyk)
Zarządzenie nr 741/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Monika Szyc-Nieścior)
Zarządzenie nr 742/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Łukasz Gawłowicz)
Zarządzenie nr 743/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Justyna Kozik-Jaromin)
Zarządzenie nr 744/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Szczepanowski)
Zarządzenie nr 745/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Janusz Chromiński)
Zarządzenie nr 746/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Lucyna Janicka)
Zarządzenie nr 747/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Jacek Solarz)
Zarządzenie nr 748/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Svyatoslav Zanik)
Zarządzenie nr 749/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Eliasz Dacka)
Zarządzenie nr 750/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Anna Hordyna)
Zarządzenie nr 751/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Marcin Hanaka)
Zarządzenie nr 752/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Jakub Lalak)
Zarządzenie nr 753/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Leopold Kuczyński)
Zarządzenie nr 754/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Aleksandra Grudzińska)

2023-12-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3384/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Alicja Sodolska)
Uchwała nr 3385/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Iga Barańska-Gorlach)
Uchwała nr 3386/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Emilia Maleszyk)
Uchwała nr 3387/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Nozdryn-Płotnicka)
Uchwała nr 3388/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jagoda Kowalczyk)
Uchwała nr 3389/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Andrzej Milczarek)
Uchwała nr 3390/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Weronika Mielnicka)
Uchwała nr 3391/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Łukasz Gawłowicz)
Uchwała nr 3392/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Czarnek-Chudzik)
Uchwała nr 3400/2023/9/RL A 02 - przyznanie prawa (Svyatoslav Zanik)
Uchwała nr 3401/2023/9/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Anna Hordyna)
Uchwała nr 3402/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Łach)
Uchwała nr 3403/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Konrad Szymczyk)
Uchwała nr 3405/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Zapała)
Uchwała nr 3406/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Marcin Hanaka)
Uchwała nr 3407/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Adrian Hunek)
Uchwała nr 3421/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Wojciechowska)
Uchwała nr 3422/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Grudzińska)
Uchwała nr 3423/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Siliwoniuk)
Uchwała nr 3424/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2023-12-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 755/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Jan Kutermankiewicz)
Zarządzenie nr 757/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Piotr Banaszkiewicz)
Zarządzenie nr 758/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Król)
Zarządzenie nr 759/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Kisielewska)
Zarządzenie nr 760/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Iryna Opanasenko)

2023-12-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3427/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Krzysztof Chara)
Uchwała nr 3428/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Jakub Lalak)
Uchwała nr 3429/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Dariusz Pilipiuk)
Uchwała nr 3430/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wadim Juszkiewicz)
Uchwała nr 3431/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Boś)
Uchwała nr 3432/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Faraś)
Uchwała nr 3433/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bartłomiej Makarewicz)
Uchwała nr 3434/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Elżbieta Rogala)
Uchwała nr 3435/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Elżbieta Pataj)
Uchwała nr 3436/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Kadłubowski)
Uchwała nr 3437/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Weronika Iwan)
Uchwała nr 3438/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Szlachta)
Uchwała nr 3439/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kornela Partycka-Pietrzyk)
Uchwała nr 3440/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Jan Kutermankiewicz)
Uchwała nr 3442/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Piotr Banaszkiewicz)
Uchwała nr 3459/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Dominika Adamczuk-Moskwa)
Uchwała nr 3460/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Kazimierz Dąbek)
Uchwała nr 3461/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Tomasz Chojnacki)
Uchwała nr 3462/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3463/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Iryna Opanasenko)
Uchwała nr 3464/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Yurii Alimov)
Uchwała nr 3465/2023/9/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (Stanislav Korobkin)
Uchwała nr 3466/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marcin Hanaka)
Uchwała nr 3467/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agata Sadowska)
Uchwała nr 3468/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Kaproń-Świś)
Uchwała nr 3469/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Zdanowska-Zielonka)

2023-12-13 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 77/2023/9/ORL Uchwała ORL w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie do wyboru firmy i zawarcia umowy na przygotowanie do druku i druk biuletynu Lubelskiej Izby Lekarskiej "MEDICUS" w roku 2024
Uchwała nr 78/2023/9/ORL Uchwała ORL w sprawie sfinansowania części opłaconej kwoty za szczepienia członkom LIL w roku 2024
Uchwała nr 79/2023/9/ORL Uchwała ORL w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pomocy finansowej dla lekarzy seniorów

2023-12-19 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 756/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Luiza Matwiejczuk)
Zarządzenie nr 761/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Krzysztof Rękas)
Zarządzenie nr 762/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Mateusz Wachowicz)
Zarządzenie nr 763/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Teresa Kowal)
Zarządzenie nr 764/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Dominik Niemirski)

2023-12-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3441/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Luiza Matwiejczuk)
Uchwała nr 3470/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Zdzisław Zawilski)
Uchwała nr 3471/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wojciech Wróblewski)
Uchwała nr 3472/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Krystyna Romanowicz)
Uchwała nr 3473/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Stadnik)
Uchwała nr 3476/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Viktoriia Kharchenko)
Uchwała nr 3477/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jarosław Jarosz)
Uchwała nr 3478/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Krzysztof Rękas)
Uchwała nr 3479/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Agnieszka Kowalska)
Uchwała nr 3480/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Adamczyk)
Uchwała nr 3481/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewa Wiater-Kozioł)
Uchwała nr 3482/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Adrian Budzyła)
Uchwała nr 3483/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Mateusz Wachowicz)
Uchwała nr 3484/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Piotr Kowalski)
Uchwała nr 3485/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wiesław Jedliński)
Uchwała nr 3486/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Małka)
Uchwała nr 3487/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Redzik)
Uchwała nr 3488/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Guzik)
Uchwała nr 3489/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Zbigniew Kosior)
Uchwała nr 3490/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Truskowska-Żelazowska)
Uchwała nr 3491/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wojciech Nalepa)
Uchwała nr 3499/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3500/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Dominik Niemirski)