Prawo stanowione przez Izbę

2023-02-07 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 128/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paweł Wesołowski)
Zarządzenie nr 129/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Katarzyna Tóth)
Zarządzenie nr 130/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Martyna Lewkowicz)
Zarządzenie nr 131/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Karolina Szewczyk)
Zarządzenie nr 132/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Yuliya Yermolenka)

2023-02-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1783/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Cieniuch-Paciejewska)
Uchwała nr 1784/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jacek Płowaś)
Uchwała nr 1785/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Maciąg)
Uchwała nr 1786/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Rafał Walerowicz)
Uchwała nr 1787/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Stańko)
Uchwała nr 1788/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Iwona Dolliver)
Uchwała nr 1789/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Artur Kostrzewa)
Uchwała nr 1790/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Marta Gędek)
Uchwała nr 1791/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Paluszkiewicz)
Uchwała nr 1792/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Olena Nychyk)
Uchwała nr 1793/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Kseniya Hrynkevich)
Uchwała nr 1794/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Liudmyla Duda)
Uchwała nr 1795/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Anna Radzik-Ciosek)
Uchwała nr 1796/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Khrystyna Kurylo)
Uchwała nr 1797/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marian Urban)
Uchwała nr 1798/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Zgardziński)
Uchwała nr 1803/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Powiłańska-Sidor)
Uchwała nr 1804/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Wilkowska)
Uchwała nr 1805/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Anna Nogal)
Uchwała nr 1806/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Jerzy Łosoś)
Uchwała nr 1807/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1808/2023/9/RL A 22 - odmowa wpisania z innej oil. (Marcin Markiewicz)
Uchwała nr 1809/2023/9/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Yuliya Yermolenka)

2023-02-10 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 139/2023/9/RL ZA 30/07 - ograniczenie (Tomasz Tront)

2023-02-14 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 133/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Biernacka-Lenart)
Zarządzenie nr 134/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Hławacz)
Zarządzenie nr 135/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Natalia Ruda-Wytrzyszczewska)
Zarządzenie nr 136/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mateusz Wityk)
Zarządzenie nr 137/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Swora)
Zarządzenie nr 138/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Julia Stępień)
Zarządzenie nr 140/2023/9/RL ZA 30/05 - uchylenie zakazu (Hanna Ceglarska)

2023-02-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1811/2023/9/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Viktor Stefanskyi)
Uchwała nr 1812/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Paweł Bogusz)
Uchwała nr 1813/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Olesiak)
Uchwała nr 1814/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Nadiia Smyk)
Uchwała nr 1815/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Pytlak)
Uchwała nr 1816/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Yuliya Sialila)
Uchwała nr 1823/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aliaksandr Yapikhin)
Uchwała nr 1825/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kamila Wróblewska)
Uchwała nr 1827/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Grażyna Goławska)
Uchwała nr 1829/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1836/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Andrei Blazhevich)
Uchwała nr 1844/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Julia Sobaszek)

2023-02-15 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 48/2023/9/ORL Uchwała ORL w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za rok 2022
Uchwała nr 49/2023/9/ORL Uchwała ORL w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 50/2023/9/ORL Uchwała ORL w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 51/2023/9/ORL Uchwała ORL w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Lublinie na IX kadencję (2023 - 2025)

2023-02-16 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 141/2023/9/RL ZA 30/05 -uchylenie zakazu (Janusz Dziuba)

2023-02-21 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 142/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mateusz Grygiel)
Zarządzenie nr 143/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Banasiak)

2023-02-21 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1845/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Patrycja Rejkowicz)
Uchwała nr 1846/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Świeć)
Uchwała nr 1847/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Maria Włoszczyńska)
Uchwała nr 1848/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Janusz)
Uchwała nr 1849/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Piątkowska)
Uchwała nr 1850/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Tetiana Zharkova)
Uchwała nr 1851/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Urszula Małek)
Uchwała nr 1852/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Janusz Stefanek)
Uchwała nr 1853/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1854/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Konrad Pazurek)
Uchwała nr 1861/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Jagiełłowicz)

2023-02-28 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 144/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Krystyna Rafałko)
Zarządzenie nr 145/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Mariusz Trus)

2023-02-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1863/2023/9/RL w sprawie ponownego przyznania pwz cudzoziemcowi (Maksym Muzychuk)
Uchwała nr 1864/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Pochwatka-Stefaniak)
Uchwała nr 1865/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Konrad Wasylewski)
Uchwała nr 1866/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marek Majewski)
Uchwała nr 1867/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jacek Janczarek)
Uchwała nr 1868/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Weronika Dymara-Konopka)
Uchwała nr 1869/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Andrzej Zimny)
Uchwała nr 1870/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Barbachowska)
Uchwała nr 1871/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Pawlos-Jania)
Uchwała nr 1872/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Kurianowicz)
Uchwała nr 1873/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bernadetta Fałkowska)
Uchwała nr 1874/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Miziak)
Uchwała nr 1875/2023/9/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Artsem Hrynkevich)
Uchwała nr 1876/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Dorota Hawrylecka)
Uchwała nr 1877/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Hanna Ceglarska)
Uchwała nr 1878/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Anna Sobczyńska)
Uchwała nr 1879/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Tetiana Tymoshenko)
Uchwała nr 1880/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Olga Chervoniak)
Uchwała nr 1881/2023/9/RL PWZ na określone czynności ust 2e (Galina Borovik)
Uchwała nr 1884/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1886/2023/9/R w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neonatologii