Prawo stanowione przez Izbę

2023-03-07 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 146/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Lis)
Zarządzenie nr 147/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Faustyna Lis)
Zarządzenie nr 148/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Andrii Sikotsinskyi)
Zarządzenie nr 149/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paweł Kuś)
Zarządzenie nr 150/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Uladzimir Auseyenka)
Zarządzenie nr 151/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Joanna Nowicka)
Zarządzenie nr 152/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Katsiaryna Zakreuskaya)

2023-03-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1887/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Szaniawska)
Uchwała nr 1888/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Hanna Szmygin)
Uchwała nr 1889/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Ciszewska)
Uchwała nr 1890/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Grzegorz Szlichta)
Uchwała nr 1891/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Wierzchowska-Opoka)
Uchwała nr 1892/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Wicińska)
Uchwała nr 1894/2023/9/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Katsiaryna Zakreuskaya)
Uchwała nr 1895/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Uladzimir Auseyenka)
Uchwała nr 1896/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2023-03-14 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 153/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Szypłowska)
Zarządzenie nr 155/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Łubińska)
Zarządzenie nr 156/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Monika Woś)
Zarządzenie nr 157/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Viktoryia Skaskevich)
Zarządzenie nr 158/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Anna Gołębiowska)
Zarządzenie nr 159/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Roman Mądro)
Zarządzenie nr 160/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jędrzej Szot)

2023-03-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1897/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Żaneta Kusyk-Kalinowska)
Uchwała nr 1898/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aneta Jabłońska-Grabda)
Uchwała nr 1899/2023/9/RL PWZ warunkowe ust 13 (Veronika Kashperskaia)
Uchwała nr 1901/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Sylwia Pałubska)
Uchwała nr 1902/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Tomasz Stefura)
Uchwała nr 1903/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Pakuła)
Uchwała nr 1904/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Misiurek)
Uchwała nr 1912/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Patrycja Marciniak-Skolimowska)
Uchwała nr 1913/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Viktoryia Skaskevich)
Uchwała nr 1914/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Maria Kornas-Rypina)
Uchwała nr 1915/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Wasyluk)
Uchwała nr 1916/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1917/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Valentyna Polishchuk)
Uchwała nr 1920/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Aneta Majewska)

2023-03-15 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 56/2023/9/ORL Uchwała ORL w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2022
Uchwała nr 57/2023/9/ORL Uchwała ORL w sprawie zmiany regulaminu Komisji Socjalno-Bytowej ORL w Lublinie
Uchwała nr 59/2023/9/ORL Uchwała ORL w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2022 z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej

2023-03-21 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 161/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Wojciech Kusz)
Zarządzenie nr 162/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Sylwia Pałubska)
Zarządzenie nr 163/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Angelika Majkut)
Zarządzenie nr 164/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Aleksandra Plebankiewicz)
Zarządzenie nr 165/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Anna Gawdzik)

2023-03-21 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1921/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Barbara Tomaszewska)
Uchwała nr 1922/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Damian Ruta)
Uchwała nr 1923/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Tokarewicz)
Uchwała nr 1924/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wojciech Skrzypczak)
Uchwała nr 1925/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Majcher)
Uchwała nr 1926/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Mazur)
Uchwała nr 1927/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Skowronek)
Uchwała nr 1928/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marcin Kulczyński)
Uchwała nr 1929/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Andrii Tsvyntarnyi)
Uchwała nr 1930/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Ilona Okushko)
Uchwała nr 1931/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Klimkiewicz)
Uchwała nr 1937/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2023-03-25 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała nr 1/2023/9/R w sprawie przyjęcia porządku obrad XLIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 2/2023/9/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za rok 2022
Uchwała nr 3/2023/9/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2022
Uchwała nr 4/2023/9/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2022
Uchwała nr 5/2023/9/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2022
Uchwała nr 6/2023/9/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2022
Uchwała nr 7/2023/9/R w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej
Uchwała nr 8/2023/9/R w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2023

2023-03-28 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 166/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paweł Zuchniak)
Zarządzenie nr 167/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Stachura)
Zarządzenie nr 168/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Blicharz)
Zarządzenie nr 169/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kinga Mitas)
Zarządzenie nr 170/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Otylia Buczkowska-Łukaszczuk)
Zarządzenie nr 171/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Dariusz Jędrzejewski)
Zarządzenie nr 172/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Zdzisław Brzeski)

2023-03-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1943/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Monika Szlachta)
Uchwała nr 1944/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Iwona Żarnowska)
Uchwała nr 1945/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Beata Mełges)
Uchwała nr 1946/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bartosz Królicki)
Uchwała nr 1947/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Joanna Kostecka-Jarecka)
Uchwała nr 1948/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jan Łukasik)
Uchwała nr 1949/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Piekaruś)
Uchwała nr 1950/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Kimak)
Uchwała nr 1951/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kamil Kośmider)
Uchwała nr 1952/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dominik Kiełb)
Uchwała nr 1959/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Adrianna Naróg)
Uchwała nr 1960/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1961/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Alina Abramowicz-Pituch)